Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  
 

Årbøger           

  Oversigt    Foreningens udgivelser  
     

   

 

 

Andre publikationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Årbog 2017

Fattiggården - det pinligste al alt pinligt (Om Stolpegården) af Eva Molin
Teknisk Skole i
Gladsaxe i 100 år af Benny Wielandt og Jens Mortensen
Hovedbibliotekets vilde historie af Arne Fogt
Haveforeningen Carl Nielsens Minde af Anny Green

 

 

Årbog 2016 

Robert Jacobsen og Gladsaxe af Arne Fogt
Gladsaxe Oplysningsforbund 100 år
Ungdomsskolen og Ungdomsparken
Historien om GNT Automatic
I Kano på søerne af Erik Jacobsen

 

Årbog 2015

Menneskeliv i Smør- og Fedtmosen - Alma Jensen på 103 år fortæller om gartnerlivet ved mosen.
Søborg Kirke i 100 år - en jubilæumshistorie.
Lyngby Radio - Fra eventyr til saga blot - en telegrafbestyrer beretter om kystradiostationen.
Da Gladsaxe fik nyt rådhus.

 

 

Årbog 2014

Gladsaxe under 1. Verdenskrig - som det blev beskrevet i Lokalaviserne på den tid.                 
Tax på Troldhøj - en beretning om den oprindelige dyrlægebolig i Bagsværd - nu Odd Felow-logen
Tvesind og frisind - en lokalhistoriker - Arne Hermann - gør status over et langt og aktivt liv.
Buslinje 167 fylder 100 år, og har en stor del af tiden været hovedgadernes bus.

 
 

Årbog 2013

Frisuren var hovedsagen - en historie om en frisørsalon på Søborg Hovedgade i 52 år.
Genforeningen i Bagsværd.
Sommerjob som pakkepostbud i Søborg 1949-50.
Bagsværd Boldklub siden 1959.
Et tidsbillede af et sommerhus i Regattakvarteret.

Årbog 2012

Farvel og tobak! 59 års cigaretproduktion på Tobaksvejen er nu en saga blot.
Folk med generator-biler havde ingen øjenbryn! Om et af de første autoværksteder i kommunen.
En spændende livstrilogi - en skiltemalers historie.
Gladsaxe Landsby inden Branddamsbyggeriet.
Vesterbros selvbyggere - om et hus på Råvænget.

 

 aa2011

Årbog 2011

Fra lakplader til skoletasker - boghandel i Søborg gennem 88 år
Posten i Gladsaxe - om særstempler fra Søborg Postkontor
Uddrag af Gladsaxegaards historie
Foreningen Norden
Unge initiativrige FDF'ere og en stærk forældregruppe.

 aa2010

Årbog 2010

 

Posten i Gladsaxe - om særstempler fra Bagsværd Postkontor.

Buddinge Trælasthandel.

En gang FDF'er altid FDF'er.

 aa2009

Årbog 2009

50 år med den gyldne kæde - om borgmesterkædens jubilæum
Erindringer af socialudvalgsformand Erling Schrøder
Gladsaxe fornyede Søborg Skole allerede i 1920'erne
Et broncestøberi formes - om Leif Jensens broncestøberi i Bagsværd
Bagsværd Kostskole og Gymnasium 100 år

 aa2008 Årbog 2008

 

50 år med Boligselskabet Kildevænget på Solnavej

Firmaet A/S Niro Atomizer

Arkæologisk undersøgelse ved afkørsel 20, Gladsaxe

Englandskrigene august, september og oktober 1807

 aa2007

Årbog 2007

Cirkus i Gladsaxe – bl.a. om Cirkus Morenos vinterkvarter og stakit på Buddingevej
Søborg Ungdomshjem er gået over i historien
Åben himmel, blomster og dyr – sommerminder fra Bagsværd

 

aa2006

Årbog 2006

 

Rock og Pop i Gladsaxe (om Gladsaxe Teenclub og Beatforum)

Gladsaxe Gymnasium 1956-2006

aa2005

Årbog 2005

 

Hanne Andersen (MF) på Hovedbiblioteket

Familien Binger og jeg

Lille Edel og Møllerne fra Buddinge

Hareskov Kuranstalt – visioner og virkelighed

aa2004

Årbog 2004

 

Hanna-skolen, en skole bygget på værdier

Gladsaxe digte

Skoledreng og bondeka’l på Gladaxevej i 1940’erne

 aa2002-03

Årbog 2002-2003

 

To borgmestre - mindehistorier om Erhard Jacobsen og Ole Andersen

Valdemar Henriksen og industrikvartererne i Gladsaxe og Mørkhøj

Lykkehjulet 2 – om Stengårdskvarteret

 aa2000-01

Årbog 2000-2001

 

Fra fattiglem til aldersrentenyder

En driftig cykelhandlerfamilie krønike (Bristol)

Da Mørkhøj var en idyllisk landsby

 aa1998

Årbog 1998

 

Idrætten før 1923

Vinteridræt i Bagsværd og Søborg

FIGs jubilæumsbog

Bagsværd Stadion

Skovdiget

Gladsaxe Idrætspark Marielyst

Bagsværd sø

Priser til idrætten

Store idrætsbegivenheder i Gladsaxe

 aa1996-97

Årbog 1996-97

 

Provst Bentzons selvbiografi

Adskilligt i Vers og Prosa

Fra mejeridreng til tjenestemand

Min tid blandt de skrappe drenge på Stengården

 aa1995

Årbog 1995

 

Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-45

Civilbeskyttelsestjenesten i Søborg under anden verdenskrig

 aa1992-93

Årbog 1992-93

 

De gamle gårde i Gladsaxe Kommune

Erindringsglimt fra Tornehøjgård mv.

Vi byggede Hus på Buddingevej baade i 1896 og i 1942

Et kvindemord under krigen

 aa1989-91

Årbog 1989-91

 

Mit Søborg

Søborg er verdens navle

Gladsaxe – huse med sjæl og identitet

 aa1987-88

Årbog 1987-88

 

Gladsaxe Kommune omkring 1820

Kongens bønder i Gladsaxe og landboreformerne

Svanerne på Kurstien

Fra det gamle Buddinge

En Bagsværddreng fortæller

 aa1985-86

Årbog 1985-86

 

Arbejdet i de gamle sogneråd

Fredninger i Gladsaxe Kommune

Læge blandt venner og fjender – Kaj R.O. Jørgensen

Gudfrygtighed først og resten så – måske

 aa1984 Årsskrift 1984

 

Fra folkebogsamling til kulturhus

Biblioteksudvalgets opgaver før og nu

Fra læsestue til moderne skolebibliotek

De små lånere

As time goes by, Shu-Bi-dua og Händel

Lånte billeder på væggen

Kærlighed ved første lånerkort

Jeg går lige på biblo

 aa1983

Årsskrift 1983

 

Farvel til en stol – Borgmester Tove Smidth

Toget – Ib Spang Olsen

Gøgeungen, der slog sig ned i mosen (om TV-byen)

Den mere beskedne tid – dengang – drengeår i Søborg

 

 

Årsskrift 1982

 

 

Kirkeminder fra Gladsaxe. Ivan P.E. Mathiesen, sognepræst.

Skovminder fra Gladsaxe. H. G. Werther.

Forstlige titler. P. Chr. Nielsen.

Kirketårne - klokker eller forsvar. Johan Lange.

 aa1981

Årsskrift 1981

 

På udgravning med eleverne

En strøgtur på Søborg Hovedgade i 1914

KFUM-spejderne (de grønne spejdere) i Bagsværd

Spejderliv i Harreskoven

Lidt om KFUK-spejderarbejde i tilknytning til Bagsværd Kostskole

Glimt fra en udstilling i anledning af 40 års jubilæum i Selskabet

 aa1980

Årsskrift 1980

 

Det kommunale fattigvæsen i Gladsaxe indtil 1891

En gravhøj i Gladsaxe – Rævehøj ved Gladsaxe Skole

 aa1979

Årsskrift 1979

 

Harreskoven i Gladsaxe kommune

Søborg Forskønnelsesforening

Vintersport i Bagsværd – Højnæsbjerg

Hastighedsløb på Bagsværd Sø

 aa1978

Årsskrift 1978

 

Stednavne i Gladsaxe Sogn

Den socialpolitiske udvikling i Gladsaxe – et tilbageblik

 aa1977

Årsskrift 1977

 

Erindringer om Bagsværd kirkes bygning og fuldendelse

Tilbageblik fra en skov under besættelsen

Breve fra en ung landmand – Kristian Worms breve fra 1893-98

 aa1976

Årsskrift 1976

 

Ildebrand på Bagsværd Kro - 1821

Den første børnehjælpsdag i Bagsværd - 1909

Søborg i nybyggertiden

En historisk-arkæologisk vandring over de nedlagte gårde Lundegårds og Hyldegårds marker - med kort
Gladsaxe Lokalhistoriske Arkiv

 aa1975

Årsskrift 1975

 

Den Nordsjællandske Vildtbane - om kongelige jagter

København-Slangerupbanen

På Bagsværd Station år 1908 - yngstemands erindringer ved Georg Bakke

Københavnerbønder og andet Godtfolk

 aa1974

Årsskrift 1974

 

Gamle vejspor og hulveje i Gladsaxe kommunes del af Store Hareskov

Da Bagsværd hørte under Frederiksdal

To flinteøkser - fundet ved Krogshøjvej i Bagsværd

Erindringer om Mørkhøj og om den gamle rytterskole Bagsværd - fra landsby til villaby

 aa1973

Årsskrift 1973

 

Udskiftning af jordfællesskabet - et 200-års jubilæum

Johannes Schlanbusch, min far - af Karen de Linde

Gladsaxe Kommune i Oldtiden - efterladt historisk manuskript

Oldtids- og andre fund i Gladsaxe Kommune

Hvor blev fanen af? En mystisk historie om Buddinge skoles fane.

Kort over oldtidsminder i Gladsaxe

 aa1972

Årsskrift 1972

 

Gladsaxe Kirke - en af hovedstadsområdets bedst bevarede middelalderkirker

Jægerslyst, mit fødehjem af Jørgen Jørgensen

Bagsværd Kostskole - en af landets største privatskoler

 aa1971

Årsskrift 1971

Gladsaxe sogn i middelalderen - fortsat fra årsskriftet 1970

Boligforholdene i Gladsaxe sogn til 1766

Prinsesseskolen - Kongens skole - et 250 års jubilæum

Havekolonien Voldly - et eksempel på et typisk forstadsbebyggelse

Ombygning af Højgaard - Iagttagelser ved ombygningen af Højgaard i Bagsværd 1969-71

 aa1970

.

Årsskrift 1970

 

Gladsaxe sogn i middelalderen

Om Gammelmosen

Fra 'Pengeløse Overdrev' til Søborg Magle

 aa1969

Årsskrift 1969

Høvl eller husfred - vægmaleri af 'dørvogteren'.
Svanen - vor glemte nærhedsatraktion, Baadfarten.
Buddinge Byhorns sidste Brandtuder - erindring.
På besøg i Bagsværd omkring år 1800.
Lillemosegaard - Gladsaxe kommunes første og største sociale institution.
Bagsværd Kro et 300 års jubilæum

 aa1968 Årsskrift 1968 - udsolgt

Højgaardsfundets hagekorsfibula

Højgården i Bagsværd - bondegård - pensionat - rådhus - gæstehus

Befæstningsanlæggene i Gladsaxe Kommune

Kulsvidning
En kærlighedshistorie fra Aldershvile
Glimt fra udstillingen 'Da vi var bønder'

1968 er første bog -
fra 1941 var der
ingen årlige udgivel-
ser