Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  
 

Om foreningen            

  Oversigt    Fakta om forening  

   

Fakta om forening

Bestyrelse

Vedtægter

Bliv medlem

Foreningens historie

 

 

 

 

 

 

 
   

Hvordan blive man medlem?
Indmeldelse sker til foreningens kasserer.

Skal man bo i Gladsaxe Kommune for at kunne blive medlem? 

Nej, der er ikke bopælspligt. Man skal være interesseret i lokalhistorien for at blive medlem.

 

Hvor mange medlemmer er der?

Vi er over 500 medlemmer. Og foreningen vokser meget i disse år. Der er øget interesse for historie.

 

Hvad laver man i foreningen?

Foreningen arrangerer foredrag, filmaftener og udflugter om/til lokalhistoriske emner/steder. Alle er velkomne til at komme med forslag til aktviteter. Er man interesseret i at være aktiv, skal man komme til foreningens generalforsamling.

Foreningen udgiver en årbog med lokalhistoriske emner.

 

Kan man aflevere effekter til foreningen?

Nej, foreningen har ikke hverken lager endsige museum til lokalhistoriske ting. Tag kontakt til Gladsaxe Byarkiv, der har en lokalhistorisk samling. 

 

Hvor kommer potten fra i foreningens bomærke?

Lerkarret stammer fra en jernaldergrav fundet ved Hareskovbanens anlæg mellem Helmsvej og Højgårdsvænge.

 

Er det rigtigt, at foreningen bruger et hagekors i publikationerne?
Der er tale om enn smykkenål, en såkaldt hagekorsfibula, der er fundet samme sted som lerkaret. Begge effekter kan ses på Nationalmuseet. Smykkenålen er tidligere brugt som bomærke for foreningen. Med navnskiftet til Gladsaxe Lokalhistoriske Forening blev det vedtaget at anvende lerkarret som bomærke.