1900-1919

1900:

Udstykningerne af Laugården og Søborggård satte gang i bebyggelsen af Villabyen Søborg.

1901:

14. januar bliver den første grund på Søborghus Alle solgt.

1903:

Nybyggerne samlede sig i 4 lokale grundejerforeninger.

1903:

13. december blev “Udvalget for fælles optræden i sager af fælles interesse oprettet”

1904:

Konsortiet skænker en 2000 kvadratalen grund i Runebergs Alle “til rejsning af et forsamlingshus.”

1905:

Det private A/S Bagsværd Gasværk etableres, men må lukke igen i 1907. 

1905:

18. oktober samles de 4 lokale foreninger og stifter Søborg Grundejerforening

1905:

Der ansættes en politibetjent i Søborg.

1905:

Brandfoged ansættes.

1905 -1911:

Blev der bygget 160 nye huse på udstykningerne i Søborg i samme periode blev indbyggertallet i Søborg fordoblet.

1905:

Socialdemokratiet i Gladsaxe stiftes.

1906:

Slangerupbanen bliver taget i brug. Læs herom i Årsskrift 1975.

1906:

Der opsættes 9 gaslygter på Frederiksborgvej og 8 på Gladsaxevej.

1906:

Gladsaxe får sin første læge dr. Johs. Schlanbusch. Læs artikel i Årsskrift 1973.

1907:

Kloakanlæg udbydes i licitation.

1907:

De føste udstykninger i Bagsværd på Bakkegårdens jorder.

1908:

Sognerådet slutter kontrakt med Skovshoved Elektricitetsværk.

1908:

Gladsaxe får sit første vandværk (Vandtårnsvej).

1908:

Søborg Skole indvies. Bagsværd Kostskole indvies.

1909:

Søborg får eget vandværk på Gladsaxevej.

1909:

Gladsaxe får sin første bank.

1909:

Herlev udskilles som en selvstændig kommune. De vil fortsat være en “agrar”kommune.