1980

1980:

Kommunen får et nyt Hovedbibliotek. Læs mere i årbog 2017.

1981:

Den alternative lokalavis Gladsaxen ser dagens lys. Den udkommer med 9 numre frem til 1983.

1982:

Nedrivningen af det gamle Gladsaxe påbegyndes. Den gamle rytterskole, flere stråtækte huse, mejeriet, købmanden m.fl. forsvinder for at give plads til tæt-lav byggeriet Branddammen.