Arrangementer2

 


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Naverhulen – 6. april 2017

Igen en meget spændende udflugt til Naverhulen i Helsingør. Klokken 10 kørte en bus med forventningsfulde medlemmer af sted fra Gladsaxe. John ejsing og Flemming Bruun var guider på turen og snart var vi til fods på vej gennem Helsingørs smalle middelaldergader. I Naverhulen ventede en veloplagt fortæller, som i en times tid fortalte om naverne, om deres liv på valsen og om selve Naverhulen. Snart var det tid til den imødesete navergryde, som til fulde levede op til sit ry. Umiddelbart efter middagen startede den musikalske underholdning, som også omfattede fællessang ved bordene. Omkring klokken femten var vi tilabe ved Rådhuset. Alle en dejlig oplevelse rigere.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Generalforsamling – 8. marts 2017

Formanden, Arne Fogt, kunne byde velkommen til et halvt hundrede medlemmer. Formandens beretning blev modtaget med akklamation. Det samme gjorde regnskabet, som blev forelagt af foreningens kasserer Knud A. Jensen.
Formanden Arne Fogt og bestyrelsesmedlemmerne Robert Baldorf, Jens Mortensen og Lejla Thorslund blev alle genvalgt. Til de to suppleantposter i bestyrelsen meldte der sig tre kandidater, så der måtte skriftlig afstemning til for at afgøre valget, som faldt ud til fordel for Annette Ljungvall og Svend Breum. Revisor Mogens Larsen og revisorsuppleant Steen Græse blev begge genvalgt.
Herefter kunne dirigenten, Niels Bidstrup, erklære generalforsamlingen for afsluttet.
Efter en kort pause causerede Frank Dahlgaard over emnet “ældrebyrden”, hvor han gav mange eksempler på gamle menneskers værdifulde bidrag til samfundet.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bagsværd Skole – 15. februar 2017

Midt i vinterferien, i strålende solskin, besøgte vi den nye Bagsværd Skole, hvor skoleleder Merete Hytting og teknisk leder Jens Jacobsen viste rundt.
Bagsværd Skole udgøres af to toetagers bygningsfløje, der ligger på langs på grunden, forskudt i forhold til hinanden. Mellemtrin og udskoling er placeret i vestfløjen, indskoling samt fritidsordning i østfløjen.
Skolens kantine, samlingssal, bibliotek og øvrige faciliteter er placeret i et centralt område, der binder de to fløje sammen ved skolens trafikale knudepunkt ved hovedindgangene til begge bygningsfløje i passagen mellen fløjene.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Roskilde Ring – 6. februar 2017

Carsten Frimodt fortalte historien om Roskilde Ring – den mest populære skandinaviske racerbane gennem tiderne, hvor der var flre tilskuere end til landskampene i Idrætsparken. Publikum stod skulder ved skulder på skråningerne og skabte den unikke stemning.
Arrangørerne formåede med deres utraditionelle og fremsynede virke at række sportens verdensstjerne som Stirlig Moss og Jack Brabham til byen.
Mange medlemmer, blandt dem flere tidligere racerkørere på Roskilde ring, var mødt op for at høre Carsten Frimodt fortælle den spændende historie.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Foreningens plakater, fernisering – 6. januar 2017

Ved nedrivning af et hus på Skjoldborg Allé dukkede der 12 gamle, håndmalede plakater op, som har været anvendt som reklamer for erhvervsdrivende i Søborg-området. Ved en hurtig indsats fra foreningens side lykkedes det at købe plakaterne inden de blev spredt for alle vinde.
Plakaterne kan nu ses af alle, da de er ophængt på Telefonfabrikken, hvor der blev holdt fernisering fredag den 6. januar 2017. Plakaterne blev her beundret af de fremmødte medlemmer og det var tydeligt at høre på snakken, at de vakte mange minder frem.
Udstillingen kan ses til den 23. februar 2017.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Årbogsudlevering – 17. december 2016

Endnu engang oplevede bestyrelsen en fantastisk opbakning til årbogsudleveringen. Knapt halvdelen af foreningens medlemmer kommer og henter årbogen, får et glas og hygger sig. Og så betaler de næste års kontingent. 

Årbog 2017 indeholder 4 gode historier:

 • Eva Molin fra Byarkivet har skrevet en historie om Stolpegården, hvor kommunen anbragte sine gamle, hjemløse og sindslidende.
 • Benny Wielandt, vejleder på TEC og Jens Mortensen, tidligere TEC og betyrelsesmedlem i lokalhistorisk forening har skevet om Teknisk Skole i Gladsaxe i 100 år.
 • Foreningens formand, Arne Fogt, har skrevet om Hovedbibliotekets tilblivelse.
 • Anny Green har skrevet en historie om haveforeningen Carl Nielsens Minde.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Julehygge i Håndværkerforeningen – 13. december 2016

Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening var inviteret til juelhygge i Håndværkerforeningens nye lokaler (Det tidligere Borgernes Hus og før da Søborg Posthus). 
I dagens anledning havde Jens Mortensen taget sin gamle kollega Benny Wielandt fra TEC med. De har sammen skrevet om Teknisk Skole i Gladsaxe i 100 år, og de det arbejde var der dukket portrætmalerier op af to tidligere forstandere: P.K. Petersen og Anders Bundgaard. De blev overdraget til Håndværkerforeningen med en særlig hilsen fra TEC Gladsaxe.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Filmaften – 16. november 2016

 • Henrik V. Petersen fra bestyrelsen viste sin film om Gladsaxe Kirkegård.
 • Jørgen Olsen viste film og fortalte om Retsbygningen, Cirkus Moreno og Motorløb.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Se flere billeder

 

 

 

LUK

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

75 års jubilæum i Lokalhistorisk Forening – 20. og 21. oktober 2016

Reception med bogudgivelse

Foreningen fejrede sig selv ved en jubilæumsreception torsdag d. 20. oktober 2016, hvor godt 300 af foreningens medlemmer dukkede op.
I dagens anledning blev jubilæumsbogen “Hermanns hjørner – anekdoter fra Gladsaxe” udgivet. Bogen indeholder et udvalg af lokalhistorikeren Arne Hermanns (1930-2014) små artikler, der i en årrække blev bragt i Gladsaxe Bladet under overskriften “Hermanns hjørne”. Oprindeligt var de en række radiofordrag i den nu hedengangne Radio Gladsaxe.

Festmiddag

Jubilæumsfestlighederne fortsatte fredag d. 21. oktober med en fest med deltagelse af ca. 100 af foreningens medlemmer og en række særligt indbudte honoratiores.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[wc_row]

 

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Borgmesteren og motorcykelklubben – 12. september 2016

Tidligere borgmester Tove Smidth og forhenværende “rocker” Philip Sampson fortalte om tiden, hvor Free Wheelers på Egegården var i konflikt med kommunen. Som det fremgår af billedet, var det som altid et velbesøgt arrangement.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Gladsaxedagen – 27. august 2016

Endnu en foreningenernes festdag ved rådhuset, hvor Lokalhistorisk Forening fik mange besøg og en halv snes nye medlemmer. Velkommen til dem.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Grevinden af Bagsværd – 9. juni 2016

Ledsaget af mange spændende billeder fortalte Arne fogt for fyldt sal om grevindens eventyrlige liv, der modsat de rigtige eventyr ikke fik en lykkelig slutning.
Efter foredraget var der flere indlæg fra salen – bl.a. om mulige hemmelige, underjordiske gange i parken.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Besøg på CDF (Tidligere Center for Døve) i Mørkhøj – 10. maj 2016

En større gruppe medlemmer fik indblik i en unik verden ved besøg på Center for døve i Mørkhøj.
Mange kender De døves Vaskeri, men der er mange andre funktioner på CDF.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Besøg på Villum Windows Collection – 12. og 14. april 2016

Kommunens eneste rigtige museum ligger på Maskinvej – en lille sidevej til Tobaksvejen. Her havde foreningen to velbesøgte arrangementer i uge 15. 
Det er VKR-gruppen med Velux og Velfac vinduerne, der står bag museet, som ligger i det gamle hovedsæde på Maskinvej. Her har man fået skabt en perle af en udstilling i de gamle fabrikshaller. 
Det er en udstilling om vinduets udvikling fra lyren/røghullet i de ældste tiders huse til vinduer med trærammer og metalrammer til helt moderne materialer, men det er i lige så høj grad en udstilling om glas og lys. 
Det er  en arkitektonisk og kunstnerisk flot oplevelse og udstillingen er meget pædagogisk opbygget – og så må man røre ved tingene!

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Generalforsamling – 10. marts 2016

Et halvt hundrede medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, der forløb i god ro og orden. Formand og kasserer fik deres fremlæggelser godkendt med applaus. Der var genvalg over hele linjen, dog blev suppleant Jørgen Olsen, der ikke ønskede genvalg, udskiftet med Henrik V. Petersen. 
Det var også Henrik, der viste filmen “Mennesket i centrum”, en film om Gladsaxe Kommune for godt 10 år siden.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]

 


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Novo Nordisks historie – 22. februar 2016

Lars Mørch, ansat som historiker på Novo, holdt et levende foredrag i Hovedbibliotekets store sal.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bydelsmøde i Stengård Kirke – 3. februar 2016

Dette var det sidste af bydelsmøderne i denne omgang. 
Vi var nu nået til Bagsværd- og Stengårdborgerne, der var mødt talstærkt op for at høre Leon Mogensen, Hans-Henrik Landsvig og Kim Wessel Tolvig fortælle erindringer fra 1950-60’erne. 
En del borgere kommentere ivrigt undervejs og nogle stykker supplerede med historier fra området fra talerstolen. Det hele er båndet, og indgår i samlingen af bydelsmøder, der også blve holdt i 1960’erne og 1980’erne.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Se flere billeder

LUK

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

 

Årbogsudlevering – 15. december 2015

Endnu en gang havde vi den store fornøjelse, at 300 medlemmer kom til vores arrangement på Hovedbiblioteket for at hente årbogen, betale kontingent og nyde et glas i hyggeligt selskab.
Det er fantastisk, at så mange medlemmer bakker aktivt op om foreningen. Da mange havde ægtefælle med, var vi godt 400 deltagere.

 • Årbog 2016 har en længere redegørelse for Gladsaxe Kommunes kunstkøb af Robert Jacobsen. Det drejede sig om en større samling afrikanske masker og skulpturer samt en serie jernskulpturer, som stadig kan ses rundt omkring i kommunen. Det mest iøjnefaldende kunstværk er vandkunsten på Rådhuspladsen.
 • Årbogen har også artikler om telefonfabrikken GNT Automatic på Telefonvej.
 • Gladsaxe Oplysningsforbunds 100 års historie.
 • Ungdomsskolen og Ungdomsparken.
 • Et tidsbillede med kanoroning på søerne og Mølleåen.

I år har vi endviderer udgivet en lokalhistorisk kalender med 12 motiver fra det gamle Gladsaxe. Ligeledes har vi lavet en eksklusiv serie postkort i A5 format med motiver fra gamle købmandsforretninger.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Filmaften – 18. november 2015

En dejlig aften i biografen i Bagsværd til gamle film fundet af Jørgen Olsen.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Besættelsestiden i et andet lys – 2. november 2015

I anledning af 70 året for Danmarks be­frielse, fortalte ekstern lektor, cand. phil. Michael Kjeldsen fra Roskilde Uni­versitet om sit syn på besæt­tel­ses­tiden.
Var modstandskampen en egent­lig partisankrig? Hvad var Fri­hedsrådets rolle ved befrielsen? Hvor­dan forholdt samtiden sig til de tyske flygtninge? dette var nogle af de emner, som en fyldt sal hørte om denne spændende aften.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Fra industri til kulturhus – 5. oktober 2015

I mange byer får gamle industribygninger nyt liv som kulturhuse, uddannelsessteder og kreative arbejdspladser. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet fortalte om tendensen med at omdanne gamle industribygninger til fx kulturhuse, og om hvad der sker, når et område ændrer karakter og funktion.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Mindeplade for miljøforkæmpere – 26. september 2015

Lørdag d. 26. september var Gladsaxe Miljøforening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Lokalhistorisk Forening sammen om at afsløre en mindeplade i Aldershvileparken for de miljøforkæmpere, der bl.a. var med til at sikre Aldershvileruinen for eftertiden.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Jernpladsen – 15. september 2015

Vi fik en rundvisning på Jernpladsen og historien fra gammel skrothandler til en moderne genbrugsleverandør. Alt kan genbruges i dag. Vi hørte om de vigtige miljøkrav, et sådan firma i dag skal leve op til.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Gladsaxedagen – 22. august 2015

En fantastisk oplevelse – velkommen til godt 20 nye medlemmer.
I år havde vi fået en plads i hjørnet af selve Rådhuspladsen ved siden af scenen. Vi var lidt spændte på, om gæsterne ville finde hen til os, men det gjorde de. Nye medlemmer – godt tyve – hjertelig velkommen til jer alle. 
Mange medlemmer og andre besøgende var med til at gøre standen til det sædvanlige tilløbsstykke. En særlig glæde var det at byde medlem nr. 600 i foreningen velkommen.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Genforeningsstenen genindvies – 14. juni 2015

Efter at Gladsaxe kommune havde rydddet området omkring Genforeningsstenen og anlagt trappe, så det var muligt at komme op til stenen, afholdte vi en genindvielse af stenen. Vi sørgede for musik og taler og de fremmødte medlemmer var med til at gøre dagen til en højtidelighed.
Om stenen skrev Gladsaxe kommunes Grundejerforeningsblad 16. juni 1921:
Stenen virker ved sin størrelse og ejendommelige form meget smuk på den høje bakke. Inskriptionen, der er tegnet af hr. billedhugger Nylund og indhugges under hans ledelse, giver også den store smuktformede stenflade en overordenlig virkningsfuld dekoration.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Jernpladsen – 28. maj 2015

Vi fik en rundvisning på Jernpladsen og historien fra gammel skrothandler til en moderne genbrugsleverandør. Alt kan genbruges i dag. Vi hørte om de vigtige miljøkrav, et sådan firma i dag skal leve op til.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bustur til Naverhulen i Helsingør – 8. april 2015

Udviklingen af Gladsaxe kommune begyndte for alvor omkring år 1900, da udstykningen af Søborggård tog fat. Unge mennesker fra provinsen, der var draget til København for at finde lykken, rykkede videre ud af byen og slog sig ned på de udstykkede grunde på Buddinge Mark, som Søborg hed dengang. Blandt de unge var der en mange håndværkere. De havde taget en uddannelse i provinsen og var rejst rundt i hele Europa som navere. Det var disse tilflyttere, der startede udviklingen. De kom med nye ideer og var vant til at klare sig selv. De startede alle vore foreninger, fik bygget skole i Søborg, startede en bank og byggede en kirke. Ja de ændrede Søborg og Gladsaxe så meget, at Herløv trak sig ud af kommunefællesskabet. Historien om disse navere finder vi i dag kun i Naverhulen i Helsingør. Efter middagen – mørbradgryde – fortalte Torsten Agger om navernes historie og deres traditioner.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Generalforsamling – 12. marts 2015

På generalforsamlingen blive bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget efter en ivrig debat.
Et nylavet relief af Arne Hermann blevfremvist. Det er håbet, at det kan blive opsat ved Aldershvileruinen.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Besøg i vandtårnene på Vandtårnsvej inden nedrivningen – 7. marts 2015

Hele 2 omvisninger i vandtårnene måtte der til, så stor var tilstrømningen, da foreningen fik arrangeret en rundvisning umiddelbart før nedrivningen gik i gang. Endda TV2 Lorry bragte et indslag om foreningens arrangement.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Forstadens fortællinger – 2. marts 2015

Poul Sverrild, mag.art. i historie og museumschef på Forstadsmuseet, fortalte om forstaden, som er livsvilkåret for omtrent halvdelen af den danske befolkning. I foredraget hørte vi om byerne på kanten af byen og om, hvordan forstaden blev et udviklingslaboratorium for boligpolitik og byggeindustri og hjemsted for historiens største løft i målbar boligkvalitet.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Se flere billeder

LUK

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bydelsmødet i Gladsaxe – 11. februar 2015

100 medlemmer af foreningen og menigheden ved Gladsaxe kirke var mødt op i Laden for at høre de gamle Gladsaxe-drenge, Ib Olsen, Stig Thorup og Jens Mortensen berette om det gamle Gladsaxe i 1950’erne og 1960’erne og frem til store dele af den gamle landsby blev jævnet med jorden for at give plads til bebyggelsen Branddammen.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Søborg kirke 100 år – 26. december 2014

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Se flere billeder

LUK

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Årbogsudlevering – 6. december 2014

Årbog 2015:

 • I år er der historier om Menneskeliv i Smør- og Fedtmosen, hvor Alma Jensen på 103 år fortæller om gartnerlivet ved mosen til Eva Molin.
 • Flemming Bruun og Jørgen Olsen fortæller jubilæumshistorie i anledning af Søborg Kirkes 100 år.
 • Lyngby Radio – Fra eventyr til saga blot – forhenværende telegrafbestyrer Erling Kjær Knudsen beretter om kystradiostationen fra de første spæde forsøg som Valdemar Poulsen og P.O.P. Pedersen foretog over tiden med morsealfabetet til en fuld digital kystradio i dag.
 • Arne Fogt skriver historien: Da Gladsaxe fik nyt rådhus.

Det var endnu engang en fantastisk oplevelse med de mange medlemmer – langt over 300, der lagde vejen forbi lørdag formiddag for at hente årbog, betale kontingent for næste år, få et lille glas og en snak med andre medlemmer.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Filmaften – 18. november 2014

Jørgen Olsen havde fundet filmstumper i arkivet og andre gemmesteder. Film fra dengang, verden endnu ikke var af lave.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Idrætten – 13. oktober 2014

Foredrag på Hovedbiblioteket ved Eva Molin om idrættens historie i Gladsaxe.
Den organiserede idræt i Gladsaxe fyldte 100 år. Men hvad kom først? Idrætsforeningerne eller faciliteterne, der kunne huse dem? Eva Molin fra Gladsaxe Byarkiv fortalte i ord og billeder om en række begivenheder omkring idrætslivet i Gladsaxe. Det kom til at handle om visionære og hyperaktive idrætsfolk og engagerede politikere og embedsmænd, som lagde grunden til idrætslivet i Gladsaxe.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Befæstningens dag – 28. september 2014

Vi holdt åbent hus på fortet, hvor der var adgang til fortets spændende og normalt helt aflukkede indre.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Jean de France – 22. september 2014

Bagsværd Amatør Scene atartede i 1954 og er således Gladsaxes ældste teater. Holbergs festlige komedie Jean de france var blevet valgt som jubilæumsforestilling. Det er historien om Hans frandsen, der efter 15 uger i Paris ganske har glemt sit modersmål og har tilegnet sog et væld af franske unoder. Dette huer bestemt ikke hans kommende svigerfar, den stokkonservative Jeronimus, der har lovet sin datter Elsebet væk til Hans frandsen eller Jean de France, som han nu kalder sig. Hun er heller ike vild med at skulle giftes med den frankofile spradebasse. Han vil hellere have sin hemmelige elsker Antonius. Men da hendes far ikke vil bryde det arrangerede ægteskab, må tjenerparret Marthe og espen træde til med en fantastisk intrige.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Forter i Gladsaxe – 15. september 2014

Forterne og batterierne i Gladsaxe var en del af Københavns befæstning. Gladsaxe huser to forter og to batterier, der har tjent forskellige formål som en del af det store befæstningsanlæg. Søren Østergaard, formand for Københavns Befæstningsforening, fortalte om befæstningens historie, funktion og om den rolle, Gladsaxes del af befæstningen spillede. 

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Aldershvile – 13. september 2014

13. september viste Finn T. Sørensen rundt i Aldersvile Slotspark, hvor vi bl.a. så på grotterne, kanalerne, beplantningerne og Aldershvile Slotsruin. Vi hørte om de forsvundne drivhuse, tehuset, orangeriet m.m. Vi hørte Aldershviles historie tilbage til Aldershviles grundlægger Holmskjold omkring 1780. 40 deltagere fik en masse viden om parken og arrangementet sluttede med kaffe ved Søgården.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Gladsaxedagen – 23. august 2014

Vi har som regel succes med vores bod på Gladsaxedagen, og 2014 var ingen undtagelse. Masser af medlemmer kiggede forbi. Det er altid hyggeligt. Mange borgere kom for at høre, hvad det var, vi kan tilbyde, og 36 takkede ja til et tilbud om at bliver medlem af foreningen.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Grevindens gravsten – 22. august 2014

Katrine Skov, formand for kommunens Kultur-, fritids- og idrætsudvalg, afslørede den renoverede og genopsatte gravsten. Katrine Skov og arne Hermann holdt taler. Mange medlemmer var mødt op for at overvære begivenheden.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bustur rundt i Gladsaxe – 14. juni 2014

En inspirerende bustur rundt i kommunen under kyndig vejledning af Jens Thind Andersen, hvor der blev tid til en rundvisning på Gladsaxe kirkegård. Undervejs var der også en dejlig sandwich. En meget udbytterig dag.

Klik for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

 

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Jean de France – 12. juni 2014

Dette var den udendørs forestilling. Se omtale og billeder under arrangementet 22. september 2014.

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Ungdomsskolen – 20. maj 2014

I sidste øjeblik inden skolens lukning fik vi mulighed for at besøge den. Jens Thind Andersen var en kyndig rundviser på skolen, hvor aktiviteterne har været mange. Der har været heltidsundervisning, kursusvirksomhed, knallertskole, fritidsundervisning og klubvirksomhed. Vi så også det store motorværksted.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Maskinfabrikken IRON Pump A/S – 28. april 2014

IRON Pump blev startet af C.G. Arnesen i 1906, og i 1935 flyttede fabrikken til Telefonvej 7 i Buddinge og var dermed en af de første virksomheder, der flyttede til Buddinge fabriksby. Under Anden Verdenskrig blev fabrikken bombesprængt to gange, da IRON Pumps direktør C.G. Arnesen nægtede at samarbejde med tyskerne. Niels Christian Arneseen, barnebarn af C.G. Arnesen, direktør for IRON Pump fra 1996 og senere bestyrelsesformand, fortalte i ord og billeder om IRON Pump, der er et stykke Gladsaxe-historie.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Høje Gladsaxe – 24. marts 2014

De karakteristiske Høje Gladsaxe-huse blev bygget i 1960’erne i en tid med sstor vækst i kommunen. Tanken var, at området skulle fungere som en lille b, hvor områdets beboere kunne klare dagligdagens gøremål i bebyggelsens eget center, og deres børn kunne benytte Høje Gladsaxes lokale institutioner. Men udgangspunkt i dokumentarfilmen “Gladsaxe – en mønsterby” fortæller Jan Hougaard om Høje Gladsaxe-byggeriet, der på sin tid var det mest moderne byggeri i Danmark.

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Generalforsamling – 13. marts 2014

Generalforsamlingen forløb uden overraskelser. Foreningen har en god økonomi, og Arne fogt er fortsat formand. Suppleant til bestyrelsen Jørgen Olsen, tidligere redaktør af Gladsaxe Bladet, blev udnævnt til æresmedlem for sit store engagement i foreningen – især for de mange filmaftener.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Erhard Jacobsen og Poul Schlüter – 24. februar 2014

Erhard Jakobsen har om nogen haft betydning for Gladsaxes udvikling. Fra 1958 til 1974 var han borgmester i Gladsaxe, i perioden 1966-71 med Poul Schlüter som viceborgmester. Erhard Jacobsen ønskede at gøre Gladsaxe til en mønsterkommune for den fremvoksende velfærdsstat. Jakobsen udløste jordskredsvalget i 1973, og ni dage senere stiftede han partiet Centrum-Demokraterne, der i 1982 gik med i Schlüters firkløverregering. Journalist Claus Hagen Petersen fortalte historien om Erhard Jakobsens Gladsaxe og om samspillet på godt og ondt med Poul Schlüter.

Klik her for at se flere billeder(eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bydelsmøde i Søborg – 12. februar 2014

Vi havde fået nogle søborgensere til at fortælle om tiden fra 1950 og frem. Bydelsmødet arrangeredes i samarbejde med Søborg Kirke og Søborggård Sogn. Alle indlæg blev optaget og indgår i Gladsaxe Byarkivs store samling af lokalhistoriske lydbånd. Inden mødet kunne de mange fremmødte medlemmer besøge Søborg Kirke, der var åben før mødet.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Årbogsudlevering – 7. december 2013

Så udkom Årbog 2014, og vi havde igen den store glæde, at halvdelen af foreningens medlemmer kom til arrangement på Hovedbiblioteket og hentede årbogen og betalte det kommende års kontingent. Og det på trods af, at vejret ikke var det bedste. Hjertelig tak til alle. Det var muligt at snakke med forfatterne: Tv. er det Lars Carlsen, der signerer bogen for Freddy Christensen (der selv havde en historie i sidste årbog), og th. er det Arne Hermann.

Årbogen har fire historier:

 • 1. verdenskrig, som den udspillede sig i kommunen.
 • Beretning om Tax-gården i Bagsværd
 • Arne Hermanns beretning om et langt og aktivt liv i kommunen.
 • En historie om buslinje 167 gennem 100 år.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Hobbit i Habit – 25. november 2013

Jacob Ludvigsen fortalte om sit liv som “Hobbit i Habit”.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Befæstningens dag på Buddinge batteri – 29. september 2013

Buddinge Batteri blev bygget i årene 1888/1889 på den nordlige del af Tinghøjplateauet og var bestykket med 4 stk 12 cm jernkanoner og 2 stk 9 cm stålkanoner. Gladsaxe Kommune købte Buddingebatteri  i foråret 2013 og på området er der p.t. en del bygninger, som intet har  med forsvarsværket at gøre. 
Der var et stort ryk ind af medlemmer, da Buddinge Batteri for første gang var åbent for offentligheden. Efter aftale med Gladsaxe Kommune, var det Lokalhistorisk Forening, der stod for arrangementet. Bestyrelsen mødtes tidligt om søndagen for med beskærersaks, grensaks og save at skabe adgangsmuligheder til dørene til de dybtliggende kommandostationer.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

 

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Gladsaxedagen – 24. august 2013

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening havde endnu en forrygende dag på Gladsaxedagen, hvor mange af medlemmerne kiggede forbi, og nye kom til. Velkommen til jer.

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Københavns Vandforsyning på Vandtårnsvej – 8. juni 2013

En meget interessant rundvisning på et ellers lukket område i et blæsende, men dejligt sommervejr. De mange fremmødte medlemmer kom endda under jorden i en af højdebeholderne og vi var inde i den mærkelige bygning kaldeet bispehuen.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Gladsaxe Håndværkerforening 100 år – 3. juni 2013

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening inviterede til jubilæumsudstilling i anledning af Gladsaxe Håndværkerforenings 100 års jubilæum i foyeren på Gladsaxe Hovedbibliotek. I anledningen af 100 års jubilæet udgav Gladsaxe Håndværkerforening en jubilæumsbog i samarbejde med Lokalhistorisk Foreningen. Bogen beskriver i tekst og billeder historien om de 16 formænd og foreningens første 100 år. Bogen fortæller også om Søborg Tekniske skole – en af Gladsaxe Håndværkerforenings store mærkesager.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Åbningen af Bagsværdfortet – 26. maj 2013

Bagsværdfortet havde længe ligget ubemærket og slumrende hen. Men med den igangværende renovering og formidling af fortets historie blev der mulighed for at genopdage fortets volde, stormgitter, bygninger og meget mere på helt tæt hold. Det blev fejret af mange medlemmer.
Gladsaxe Kommune og partnerskabet bag Københavns Befæstning bestående af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen viste fortet og især de ryddede og genskabte udendørsarealer frem.   Læs mere om forternes historie.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

 

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Filmaften – 2. maj 2013

Opdateres.

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Vi blev vist rundt og fik samtidig historien om den spændende virksomhed, hvis hovedsæde og største afdeling ligger i Gladsaxe kommune. Medbragte effekter blev vurderet inden aftenen sluttede med en snak over et glas vin.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

7 km sten genrejst – 23. marts 2013

Kilometerstenene langs den gamle Frederiksborgvej – i vores kommune Søborg, Buddinge og Bagsværd Hovedgade – var det sidste århundredes svar på GPS’en. Der blev målt fra Nørreport til Frederiksborg Slot. Stenene blev opstillet omkring 1910. I Københavns Kommune er de væk i dag, men i Gladsaxe står de fra 7- 13 km. Nu gør de i hvertfald! I 1936 forsvandt 7 km stenen, der ellers havde sin plads foran den gamle Søborg Bio. På foranledning af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har Gladsaxe Sten- og Billedhuggeri fremstillet en ny sten, der er opstillet ved Fakta – samme sted som den stod for 77 år siden. Begivenheden blev fejret med mange deltagende medlemmer. Foreningens formand Arne Fogt afslørede med assistance fra formand for kommunens Kultur-, fritids- og idrætsudvalg Katrine Skov den nye sten til tonerne af FDFs Brass Band.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Generalforsamling – 13. marts 2013

Opdateres.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Sognerådformænd og borgmestre 1913-2013 – 11. marts 2013

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Se flere billeder

LUK

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bydelsmøde Mørkhøj – 7. februar 2013

En gang i 1960’erne holdt foreningen en række møder rundt om i kommunen, hvor ældre medborgere fortalte om livet i gamle dage. Dette er gemt på gamle spolebånd. Nuvaer der gået næsten 50 år, og foreningen genoptog ideen med at samle borgerne for at høre om deres oplevelser. Vi begyndte i Mørkhøj, hvor over 60 borgere var mødt frem i Mørkhøj Kirkes menighedssal. Mørkhøjborgerne Flemming Anthoni og Hans Brenaa har levet det meste af deres liv i Mørkhøj. De var inviteret til at fortælle deres historie. Oplevelserne om det at være nybygger på bar mark, om hele 3 mejeriers mælkekuske i Mørkhøj, om de mange små købmænd, andre butikker og håndværkere i nybyggertiden og årene frem. Det hele blev suppleret med kommentarer fra salen, hvor man huskede andre ting. Kulissen var pyntet med en lang række billeder fra det gamle Mørkhøj. Fortællingerne blev optaget på lydfiler af Ove Nysom fra Gladsaxe Film- og Videoklub.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Årbogsudlevering – 8. december 2012

250 medlemmer fandt vej til Hovedbibliotekets store sal for at sikre sig et eksemplar af foreningens årbog. Den har i år artikler om frisørsalonen ‘frisuren er hovedsagen’, Bagsværd Boldklubs historie i 50 år, erindringer om job som pakkeafløser i Søborg i 1949 og erindringer fra et sommerhus i Regattakvarteret. Formanden havde skrevet om genforeningen i Gladsaxe, og Hernry Voss havde tegnet stenen, der pryder forsiden på årbogen.

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Haraldsgave – 2. oktober 2012

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Parasitterne – 20. september 2012

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Egegård skole – 18. september 2012

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Søndergårdsparken – 15. september 2012

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Skoleparken – 10. september 2012

Klik her for at se flere billeder(eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Se flere billeder

LUK

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Gladsaxedagen – 2012

En helt fantastisk dag for foreningen i et pragtfuldt sommervejr, hvor mange kiggede forbi vores bod. Omkring 30 nye medlemmer fik vi og kunne fejre, at vi rundede medlem nummer 500.

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Bådtur på Bagsværd og Lyngby sø – 12. maj 2012

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Alfa Laval – 18. april 2012

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

70 års jubilæum – 20. oktober 2011

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Ferrosan – 6. oktober 2010

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Brede Værk – 7. oktober 2009

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Dyrup – 25. maj 2009

Klik her for at se flere billeder (eksternt link)

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”two-third” position=”last”]

Genforeningsstenen er blevet renset

Med hjælp fra Brandmandsklubben blev genforeningsstenen ved krydset Bagsværd Hvoedgade-Ring 4 
renset for smuds og alger. Genforeningsstenen blev rejst og betalt af kommunens borgere til minde om Sønderjyllands genforening 
med Danmark i 1920. 

[/wc_column]

[/wc_row]