Modstandsgruppe VII fra 3. kompagni  var på klar til mønstring allerede den 4. maj 1945 om aftenen. Det var en broget flok med uniformer af højst forskellige udtryk.