2018

Lauritz.com – 13. februar og 9. marts 2018

Vi var inviteret på en rundtur bag kulissen i det spændende auktionshus, som er Nordens største. Vi fulgte varernes gang fra indlevering til eksperternes professionelle vurdering, videre til fotografering, for til sidste at blive udleveret til en ny glad ejer.
D
er blev desuden et lille privat vurderingsarrangement med kage og kaffe, hvor medbragte effekter blev vurderet.
Vi fik selvfølgelig også en præsentation af auktionshuset Lauritz.com og auktionsbranchen samt hvilke tendenser, der var på markedet.

Klik her for at se flere billeder

Gladsaxe kirkeklokke 250 år – 28. februar 2018

Gladsaxe Kirkes yngste klokke har 250 års jubilæum i 2018, idet den støbtes af klokkestøberen Michael Troschell i 1768. Det markerede vi med et spændende foredrag med ledsagende billeder, tekst og lyd om klokken og klokkestøberen samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring 1768.
Vi hørte også om kirkens anden klokke støbt af Jacob Jode i 1400-tallet.
Foredraget belyste reformationens anliggende og rolle i forhold til klokkerne. Vi hørte om klokker, der omstøbtes til kanoner og så inskriptioner og billeder – samt hørte, hvordan klokken lyder på en frekvensanalyse.
Foredragsholder var Erik Kure, som er organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle og uafhængig klokkerådgiver. Han har været Kirkeministeriets Klokkekonsulent, samt undervist i klokkespil og Campanologi på Løgumkloster Kirkemusikskole.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Gladsaxe Kirke.

Klik her for at se flere billeder

Generalforsamling – 7. marts 2018

Genrealforsalingen blev holdt i Café Drop Inn på Telefonfabrikken og forløb ganske udramatisk med formandens beretning, kasserens regnskabsaflæggelse, uændret kontingent og genvalg på alle poster.
Aftenen sluttede med et stykke spændende jysk lokalhistorie, idet Ove Nysom (billedet) præsenterede og viste sin film om brunkulslejerne i Søby syd for Herning, som i 31 år fra 1939 til 1970 var et rent Klondyke med indtil 3.000 arbejdere på den farlige og hårde arbejdsplads.

Klik her for at se flere billeder
Klik her for at se referat fra generalforsamlingen

Gladsaxes kendte præster, 1. del – 21. marts 2018

Foredraget kom ind på Gladsaxe kirkes tid som ejet af Københavns Universitet.
Vi hørte om stridigheder i forbindelse med Niels Hemmingsens barnebarn Niels Hammer, om Hans Nielsen, om Jens Bircherod og hans talrige dagbøger, og om Søren Lemvigh.
Fra reformationen over ortodoksien til pietisme og oplysningstid.
Foredragsholder Martin Schwarz Lausten er dansk teolog og professor emeritus i kirkehistorie ved Københavns Universitet. dr.theol. i 1977 og var fra 1996 professor.
Medlem af Videnskabernes Selskab siden 1999. Martin Schwarz Lausten er kendt fra sit store og imponerende forfatterskab.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Gladsaxe Kirke.

Gladsaxes kendte præster, 2. del – 18. april 2018

Foredrag nummer to kom ind på Grundtvigfamilien, Chr. Kalkar, som der er opstillet en buste af på kirkegården, samt Richard Thomsen.
Om alle de nævnte præster er der meget materiale af vidt forskellig slags, og vi fik et fint indtryk både af dem og af de kirkehistoriske rammer, de virkede i.
Denne aften beskæftigede foredraget sig med præster fra 19. og 20. årh.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Gladsaxe Kirke.

Immigrantmuseet i Farum – 10. og 12. april 2018

Migration er et aktuelt emne, men ikke en ny historie. Immigrantmuseet fortæller om 500 års migrationshistorie i Danmark. Hvorfor boede der eksempelvis hollændere på Amager? Hvor lå den jødiske ghetto i København? Og hvornår modtog Danmark for første gang bådflygtninge?
Alt dette blev vi klogere på det, da Immigrantmuseet bød Gladsaxe Lokalhistoriske Forening velkommen til en rundvisning i farum.
Rundvisningen blev ekstra interessant, da museet netop havde lånt udstilling “Udvandrerne” fra Mors.

Klik her for at se flere billeder

Værebro Park – 14. og 24. maj 2018

Hvad lokkede familier fra Nørrebros sorte firkant og Københavns overborgmester Egon Weidekamps saneringer til det nye elementbyggeri i Bagsværd tilbage i 1970’erne?
Byvandringen i Værebro Park indeholdt nostalgiske indslag og anekdoter fra Værebroparkens 50 års historie. Hvordan har bydelen udviklet sig? Hvilke grundtanker byggede det på og blev bydelen alt det, som arkitekterne drømte om?
Vi sluttede turen i Værebros beboerhus med spisning inspireret af Værebroparkens bistro fra 70’erne.

Klik her for at se flere billeder

Seværdige gravsteder på Gladsaxe Kirkegård – 16. maj 2018

Kirkegårdsleder Dick Kreinøe viste rundt på kirkegården og fortalte om seværdige gravsteder. Vi så grav­steder for præster, der har haft deres virke ved Gladsaxe Kirke, men også markante politikere og indflyd­else­srige mennesker, der har sat deres præg på Gladsaxe.
Sognepræst Roar Tuxen Lavik viste rundt i Gladsaxe kirke, og fortalte om gravsteder inde i kirken, de to præ­stetavler.
Bagefter fik de modigste mulighed for en tur i kirketårnet.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Gladsaxe Kirke.

Klik her for at se flere billeder

Kultur og natur i Smør- og Fedtmosen – 10. juni 2018

Jens Mortensen viste os rundt i Smør- og Fedtmosen, hvor vi hørte om, hvordan et is­tidslandskab gennem tiden udvikles til det fredede, rekreative område, vi ken­der i dag.
I middelalderen var vandstanden meget højere end i dag, og mosen leverede vand via Kagsåen til bl.a. København. Senere, da vandstanden faldt, blev det muligt at grave tørv, og Bagsværd­går­dene fik hvert deres lod i mosen.
Der blev senest gravet tørv under 2. verdenskrig. Man kan stadig se rester af tørvegravene.
Kort tid efter blev mosen fredet, og en del af tørvelodderne udviklede sig til små sommerhusgrunde. Det sluttede endeligt i starten af 00’erne. I dag er mosen helt overtaget af Gladsaxe og Herlev kommuner, og de har en fælles plejeplan for området.
Naturhistorisk rummer mosen et væld af planter og en fin ynglebestand af sangfugle.
Undervejs blev der serveret kaffe, te og hjemmebagt kage i det grønne.

Klik her for at se flere billeder

Gladsaxedagen – 25. august 2018

Vi deltog med eget telt på Gladsaxedagen, hvor vi viste vores nye udstilling og solgte ud af vores bøger.
Mange medlemmer kom forbi og fik en snak med bestyrelsen.
Og vi kunne byde nye medlemmer velkommen med dejlige bøger i vores nye mulepose, som har fået påtrykt den nye udgave af foreningens logo.
Gladsaxedagen var også dagen, hvor “Gladsaxe Malebog” med lokale motiver udkom. Malebogen blev udleveret fra vores stand, hvor mange børn benyttede sig af tilbudet om at deltage i konkurrencen om  biografbilletter og en gaveæske fra Bog & Idé.

Klik her for at se flere billeder

Befæstningsdagen: Bagsværdfortet genindviet efter restaureringen – 30. september 2018

Fra Utterslev Mose og nordpå opførtes omkring 1890 en kæde med 5 forter. Bagsværdfortet var som de fleste andre et trekantfort.
I fortets bagside fandtes en kasematbygning, hvor der fandtes belægningsrum, køkken m.m. På den anden side af en tværgående gang fandtes fortets ammunitionsmagasiner.
Fortet havde ca. 10 meter brede grave liggende som to flankegrave og en strubegrav. Skråningerne var ubeklædte, men på indersiden var fortet omgivet af en 1½ meter høj betonmur hvorpå var monteret et højt stormgitter. Kun på Bagsværd Fort er stormgitteret bevaret.
Efter velkomst af foreningens formand Arne Fogt kunne borgmester Trine Græse genindvie fortet.
Mange hundrede gæster tog imod rundvisning i fortets indre, så det blev til adskillige ture for de ihærdige guider. De mange gæster nød også godt af kaffevognen fra Ung i Gladsaxe.

Klik her for at se flere billeder

FDF Gladsaxe Brass Band: Jubilæumskoncert – 6. oktober 2018

FDF Gladsaxe Brass Band, som har spillet ved flere arrangementer i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, inviterede til jubilæumskoncert i Grønnemose skoles festsal.
Konferencier ved koncerten var Florian Fastina.
Efter koncerten var der reception med kagebord og taler.

Klik her for at se flere billeder

Københavns nyere befæstning med  vægt på 1. verdenskrig – 25. oktober 2018

Afslutningen på 1. verdenskrig den 11. november 1918 var den aktuelle baggrund for Søren P. Petersens spændende foredrag, hvor han især koncentrerede sig om Nordfronten.
Danmark mobiliserede op mod 60.000 soldater. Langt de fleste var stationeret på Københavns nyere befæstning, der krævede mindst 45.000 soldater for at fungere. Sikringsstyrken kom fra hele landet og blev indkvarteret hos private, på hoteller og naturligvis i befæstningens anlæg. 
København var befæstet med en søbefæstning i og langs Øresund og med en landbefæstning bestående af Vestvolden, forter nord og syd for København. I nord kunne man oversvømme meget store arealer til støtte for forsvaret af København.
Nye våben, som f.eks. langtrækkende kanoner og fly, betød imidlertid, at Københavns Befæstning hurtigt faldt i værdi som forsvarsanlæg. Københavns Befæstning blev derfor afviklet ved krigens slutning og lukket 1920 og forsvandt efterhånden ud af den brede befolknings bevidsthed. I løbet af de sidste 20 år har flere og flere imidlertid fået interesse for at vide mere om anlæggene og mange steder renoveres anlæggene, som det sidst er sket med Bagsværdfortet.

Klik her for at se flere billeder

Årbogsudlevering – 8. december 2018

På en regnvåd decemberdag benyttede flere hundrede medlemmer sig af muligheden for at komme indenfor i tørvejret på Hovedbiblioteket, hvor et af årets højdepunkter fandt sted. Nemlig afsløringen af “Årbog 2019”.

Årbogen, som blev præsenteret af formanden Arne Fogt,  er igen i år fyldt med spændende artikler, som prydes af mange flotte billeder:

“Venskaber på tværs – internationalt samarbejde i Gladsaxe” af Eva Molin.
“Søborgmaglekvarteret gennem 100 år” af Svend Breum Petersen.
“Søborgmagle Kirke – en selvbyggerkirke” af Frank Valter Fischer.
“Klokkerne i Gladsaxe Kirke” af Flemming Bruun.

De mange fremmødte fandt hurtigt sammen med gode venner ved de mange borde i de to sale på biblioteket, som i dagens anledning var slået sammen til en sal. Mange medlemmer købte også ind af foreningens publikationer.  Således blev “Kalender 2019” udsolgt, så mon ikke der næste år ligger en “Kalender 2020” til salg?

Medlemmer og bestyrelse kunne sammen glæde sig over endnu en god sæson i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening.

Klik her for at se flere billeder