2011

Besøg på Gladsaxe Byarkivs Lokalhistoriske afdeling – 11. januar 2011

Eva Molin fortalte gode historier fra det virkelige arkivliv. Hun fortalte om, hvad der foregår uden for åbningstiden. Hvor et arkiv og ikke et museum? Hvad kan man bruge arkivet til? Hvad gør arkivet ved de ting, det modtager?

Besøg på Kroppedal Museum – 16. februar 2011

Museet er egnsmuseum for bl.a. Gladsaxe Kommune. Vi fik kyndig indføring i såvel en fyrstegrav fra jernalderen som astronomen Ole Rømers liv og virke. Museet er nemlig også Danmarks astronomiske museum. Ole Rømer er især kendt som ham, der fandt ud af, at lyset har en endelig hastighed. Lyset tøven kaldte han det. Se mere på Kroppedal museum og mere om Ole Rømer.

Generalforsamling – 9. marts 2011

Generalforsamling på telefonfabrikken.

Søborg – Fra Buddinge Mark til levende villakvarter – 3. april 2011

Den bymæssige udvikling i Gladsaxe kommune tog fart efter år 1900, da nabobyerne Brønshøj, Utterslev og Emdrup blev indlemmet i hovedstaden.
Befolkningspresset fra København med den stigende industriaalisering førte til, at blikket blev rettet mod Søborg, der dengang var bondeland og Buddinge Mark.
Et konsortium udstykkede Søborggård i 1901 og så gik det stærkt på begge sider af Hovedgaden og i Maglegårdskvarteret.
Foreningens æresmedlem Arne Hermann fortalte om den eksplosive udvikling med villaer, etagehuse, handel, industri, foreningsliv, trafik, pionerånd, politik osv.

Besøg på Gladsaxefortet – 25. maj 2011

I slutningen af 1800-tallet fik Gladsaxe kommune fornemmelse af, hvad det vil sige at være forstadsområde for landets hovedstad. 1887-1893 blev en kæde af fæstningsanlæg, der skulle erstatte de gamle volde, som udgik af forsvarssystemet i 1870, trukket tværs gennem kommunen. Gladsaxefortet er en del af dette befæstningsanlæg. Nu er det hjemsted for hjemmeværnet og var denne dag åbent for rundvisning.

Besøg på Omsorgscentret Kildegården – 15. juni 2011

Kildegården er et åbent center med mange forskellige aktiviteter og specialer udover plejeafdelingen og dagcentret. Kildegården er det ældste seniorcenter i kommunen.
Omsorgscentrets leder Anne Kristensen fortalte om centret og førte an i rundvisningen på stedet.

Gladsaxedagen – 20. august 2011

På grund af byggerod flyttede Gladsaxedagen for første gang ud på Hovedgaden, hvor vi deltog med vores plancheudstilling.

Besøg på TAX, Odd Fellow loge nr. 80 – 17. september 2011

Vi besøgte foreningen Broderloge nr. 80 Danevang på TAX i Bagsværd, hvor logen har holdt til siden 1961. Overmester Jens Fonnesbech og ex-mester René Søgaard Carlsen fortalte om stedets og logens historie. Jens Fonnesbech har været så venlig at stille sit manuskript om TAX-gården,  oprindeligt opført af en dyrlæge, hvor logesalen i dag er indrettet i den gamle staldbygning, til rådighed for en artikel i en kommende årbog.

70 års jubilæum – 20. oktober 2011

Reception på Telefonfabrikken  med udgivelse af foreningens jubilæumsbog, som har fået titlen “Gladsaxehistorier – en artikelkalvakade”. Den indeholder 25 små historier skrevet af Eva Molin

Klik her for at se flere billeder

Besøg i Den reformerte Kirke – 12. november 2011

Den reformerte tro udgår fra reformatoren Calvin, som især fik mange tilhængere i Schweiz og Frankrig. Tilhængerne,  også kendt som Huguenotterne, blev forfulgt og flygtede i stort tal . I Danmark slog de sig især ned i København og Fredericia.
Kirkeværgen Jytte Høstmark, der er født og opvokset i Søborg, orienterer i kirken om den reformerte tro og kirkerummet. 
Herefter gik vi ned i kirkens krypt, hvor Arne Hermann, selv af huguenot-afstamning og mangeårig formand for “Det danske Huguenotsamfund” fortalte om huguenotskæbner gennem tre århundreder.
Kirken, som er fra 1660’erne, regnes for et af barakkens smukkeste bygningsværker.

Filmaften i Bibliografen – 16. november 2011

 

Årbogsudlevering – 10. december 2011