Bliv medlem

Bliv medlem af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening. 

Henvendelse til kassereren:

Christian Hansen, Marienborg Allé 35, 2860 Søborg. 
Tlf.: 2883 4342  eller skriv mail.
 

Kontingent 125 kr. om året pr. husstand – indbetales på bankkonto 1551-6483437 eller 

MobilPay 653194.

Kontingentet for året bedes venligst betalt inden 1.marts.

Mange medlemmer benytter årbogsuddelingen i december til at betale kontant eller med MobilPay for det kommende år.