2021

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.Mogens Houman, tidl. flyveleder fortæller historien om Værløse Tårn og flyvekontrol, men også om livet i flyvevåbnet og på Flyvestation Værløse. Mogens Houman var på arbejde i tårnet, da det åbnede i september 1979, og han sad i baggrunden og kneb en tåre, da hans kollega ved midnat den 31. marts 2004 lukkede tårnet ned.

Generalforsamling – Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling på Hovedbiblioteket, store sal.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor og revisorsupple-ant

8. Eventuelt

Bemærk coronarestriktioner!

 

Cykelrytteren Ole Ritter fortæller 

Foredrag på Hovedbiblioteket
Mandag den 31. maj 2021 kl. 19:00

Ole Ritter var cykelrytteren med de mange danske mesterskaber, som kunne køre fra stjerner som Rudi Altig, Eddy Merckx og Jacques Anquetil i enkeltstart i Giro d’Italia, som han deltog i ni gange.
Vi kender hans bedrifter fra filmen “Stjernerne og vandbærerne” af Jørgen Leth og den vilde verdensrekord i 1968 i Mexico City. Rekorden blev på 48,653 km sat på en times kørsel på banen.
Ritter kom igen på alles læber, da han  deltog og vandt i de genindførte seksdagesløb i Herning sammen med sin hollandske makker Leo Duyndam.
Oplev Danmarks store cykelrytter Ole Ritter i samtale med skuespiller Flemming Enevold.  De taler om Ritters lange karriere i cykelsporten. Fra hans første racercykel til de største sejre. Om medgang og modgang, og om at tro på sig selv.
Deltagelse  er gratis.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest mandag den 11. maj.

Lokalhistorisk Samling

Åbent hus på Grønnegården, Transformervej 1 
Lørdag d. 21. august 2021 kl. 11-16.

Se, hvor langt vi er kommet med etableringen af Lokalhistorisk Samling.

Har du ting og sager liggende, som siger noget om livet i Gladsaxe som forstadskommune, så kan vi måske bruge det?

Vi er først og fremmest interesserede i effekter, der siger noget om følgende:

• Hvordan vi boede. Modeller af huse og bebyggelser, skilte; men også ting fra vores fritidsliv i foreninger og sportsklubber.

• Håndværker- og industrikommunen. Virksomhedsskilte, produkter fremstillet på lokale virksomheder som f.eks. malingsdåser, pilleæsker, tryksager, reklamegaver og andre ting med firmalogo.

• Kommunikationskommunen. Effekter fra Lyngby Radio. Post- og Telegrafvæsenet: Posthusene, stempler, skilte og uniformer. Telefonvæsenet: Centraler og GNT Automatic. Søborg Teater og Bagsværd Bio: Plakater, programmer, billetter. Apparater fra Bravour Radio. Effekter fra TV-byen.

Se mere på gladsaxelokalhistorie.dk/lokalhistorisksamling, hvor vi fortæller mere om, hvad vi kunne tænke os, der skal indgå i samlingen. Er du i tvivl, så ring til Jens Mortensen 24610589.

 

Der er ingen tilmelding.

Besøg på Teknisk Skole – TEC – på Tobaksvejen 19

Oplev moderne håndværkeruddannelser 
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 13:00-15:00

 
Der har været teknisk skole i Gladsaxe i over 100 år. Lokale håndværksmestre stod bag oprettelsen i 1917, og de første mange år foregik undervisningen på Teknisk Skole, Søborg Hovedgade 122.
I 1963 flyttede skolen til Krogshøjvej, og fra 1980 har skolen holdt til på Tobaksvejen i typehusfirmaet Johan Christensens gamle fabrik.
De sidste 22 år har skolen været en del af TEC, en erhvervsskole med adresser flere steder i Hovedstadsområdet.
Vejleder Marianne Apitzsch tager imod og viser rundt i bygningerne, hvor der er undervisning for VVS’ ere, bygningsmalere, skilteteknikere og serviceassistenter.
Vi slutter besøget med en kop kaffe.
Deltagelse er gratis. Begrænset antal deltagere.
 
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 9. september. Udsolgt!

Befæstningsdagen på Bagsværdfortet

Besøg Bagsværdfortet på Møllemarken
Søndag den 26. september 2020 kl. 11:00-14.00.

I år afvikler vi arrangementet sammen med Gladsaxefortets Venner. De kommer til os, da Gladsaxefortet er lukket, og hjemmeværnet er dermed ”hjemløse”. Det betyder en masse nye aktiviteter på dagen.

Vi står for rundvisningerne inde på fortet hver halve time eller efter behov. Vi sætter vores store plancheudstilling op.
Dansk militærhistorisk Selskab, 1914-gruppen/Gladsaxefortets Venner viser soldaterliv fra 1914.
Smag på soldatens mad. Besøg kikkertstationen og se datidens militære kommunikationsmidler og hør om hærens brevduetjeneste.
Forbindingspladsen anno 1914-18 med udstilling og ambulancefolk og sygeplejersker.
Se hele programmet på 
befæstningsdagen.dk.

”Ung i Gladsaxe” kommer forbi med deres kaffevogn med kaffe/te, som er gratis.

Deltagelse er gratis.

Der er ingen tilmelding.

80-års jubilæum 

Jubilæumsreception på Hovedbilioteket
Torsdag den 21. oktober 2021 kl. 15:30-18:00

Mandag den 20. oktober 1941 var der indkaldt til stiftende generalfor-samling af ”Historisk- topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune” i Borgernes Hus. Der var fra start stor interesse for den nye forening. 60 borgere var mødt op, overlærer C. V. Binger, redaktør på den lokale avis, var dirigent og kontorchef Carl Sørensen blev valgt som foreningens første formand.

80 år er gået, vi er her stadig, dog nu med det mere nutidige navn ”Gladsaxe Lokalhistoriske Forening”. Det er derfor bestyrelsen store glæde at invitere medlemmerne til sammen med os at fejre 80-årsdagen i den store sal på Hovedbiblioteket. Her vil man kunne nyde den flotte buffet med pindemadder og drikkevarer under ledsagelse af levende hyggemusik.

Og som noget helt særligt vil det denne dag være fødselsdagsgæsterne, som får en gave. Gaven er Trap-Danmarks nye, flotte bog om Gladsaxe Kommune.

Vi forventer mange gæster, så det vil i hovedsagen blive en stående buffet. Mød op til en hyggelig eftermiddag og lad os sammen fejre vores endnu unge forening.

Deltagelse er gratis. Der er ingen tilmelding.

Pastor Mathiesen

Foredrag i Laden, Provst Bentzons Vej 1 

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19:00

Foredrag om Ivan P. E. Mathiesen og en særpræget præstegerning ved sognepræst Roar Tuxen Lavik.

Pastor Ivan Mathiesen virkede ved Gladsaxe kirke i 45 år, nemlig fra 1932-1977. I den periode nåede han at konfirmere ikke færre end 8.800 unge.

Gladsaxe sogn voksede i Mathiesens embedsperiode fra 6.000 til 32.800 mennesker.

Og var dermed landets største sogn. Mathiesen ydede en kolossal indsats. Men selv om han var yderst arbejd-som, var det nødvendigt at igang-sætte opførelsen af nye kirker med det resultat, at Gladsaxe kommune i dag består af otte sogne med hver deres kirke.

Efter kaffe og kage skal vi høre små anekdoter og personlige oplevelser med Ivan Mathiesen. Alle er velkom-ne til at nedskrive deres erindringer med pastor Mathiesen og sende dem til sognepræst Roar Tuxen Lavik på email rtl@km.dk

Foredraget arrangeres i samarbejde med Gladsaxe Kirke. Deltagelse er gratis. 40 deltagere.

Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 22. oktober.

Årbogsudlevering 

Få årbogen og en forfriskning i godt selskab
Lørdag den 4. december 2021 kl. 10:00-12:00, Hovedbibliotekets store sal

Årets højdepunkt for os alle, hvor den længe ventede årbog præsenteres. Mød op og få en snak med forfatterne.

Der er også mulighed for at betale kontingentet på 125 kroner for året 2021 og få en lille forfriskning.

 

Der vil i november blive udsendt en særskilt indbydelse til dette arrangement.