1970-1979

Den moderne forstadskommune

1970

Kommunalvalg. Overvældende valgsejr til borgmester Erhard Jacobsen med 20.147 personlige stemmer, hvilket trak hele 17 socialdemokratiske mandater med ind i kommunalbestyrelsen. Erhard Jacobsen havde ellers forøget antallet af pladser fra 19 til 25 i kommunalbestyrelsen for at de små partier kunne blive repræsenteret.

Nogle måneder forindenhavde Socialdemokratiet forsøgt at ophæve bl.a. det dobbeltmandat, som Erhard Jacobsen besad, da han ud over at være borgmester også sad i Folketinget. Det blev det fremover, men Erhard bevarede begge dele.

Buddinges biologiske industrieventyr Maskinfabrikken DANO lukkede brat i 1970. 350 medarbejdere blev fyret, men det var også afslutningen på en spændende dansk udvikling af maskineri til miljøvenlig affaldshåndtering. Ideerne opstod allerede i 1920’erne. Længe for nogen brugte ord som økologi, genbrug og miljø

1971

Gladsaxe Kommune køber en af Gladsaxes største virksomheder snedkerfirmaet Johannes Madsen og Søn på hjørnet af Gladsaxevej og Vandtårnsvej. Der var tale om et godt og smukt byggeri, der havde fået hædrende omtale og bronzeplade fra sognerådet i 1947.

Her flytter Ungdomsskolen ind i 1973, og det blev starten på det, der kaldtes Ungdomsparken. Her var der 35 forskellige fag at vælge imellem til fritidsundervisning på eftermiddags- og aftenhold, der var dagundervisning, der var knallertkøreskole og der var ungdomsklub.

Læs mere om Ungdomsparken i Årbog 2016.

Gladsaxe Kommune overtog Gladsaxefortet. Det havde, siden det blev nedlagt i 1920, ført en omskiftelig tilværelse med først Fortbryggeriet og senere som oplagsplads for en entreprenør. I 1970’erne var der arbejdsløshed og i særdeleshed ungdomsarbejdsløshed. I 1978 blev en større gruppe unge under behørig vejledning af håndværkere sat til at renovere fortet. Det blev meget vellykket. I 1983 rykkede Hjemmeværnet ind i Gladsaxefortet, og de har været der siden. 

1972

20.april blev Carl Henning Pedersens mosaikværk på John F. Kennedy Skolen afsløret efter 4 års arbejde. Titlen var ” Eventyrets univers”. Kunstværker stod Gladsaxe i 300.000 kroner.

1973

Erhard Jacobsen starter Centrum-Demokraterne fra villaen på Søvej. (Foto fra et vælgermøde på Marielyst Skole). CD var et dansk borgerligt midterparti. Stiftelsen skete som protest mod en venstredrejning af Socialdemokratiet og en planlagt forøgelse af parcelhusbeskatningen. Dagen efter måtte statsminister Anker Jørgensen (S) udskrive valg, da Erhard Jakobsen ikke nåede frem til en afstemning i Folketinget, da hans bil løb tør for benzin. Sådan var den officielle forklaring i hvert fald fra Erhard Jakobsens side. Regeringens flertal bestod af ét enkelt mandat.

Valget 4. december 1973 blev kaldt Jordskredsvalget, da 44 % af vælgerne havde skiftet parti. Det ligeledes nystartede  Fremskridtspartiets kom ind med 28 mandater. Erhard Jakobsens Centrum-Demokrater kom ind med 14 mandater. Nyt var også Kristeligt Folkeparti med 7 mandater.

1974

1. april. Tove Smidth overtager borgmesterposten efter Erhard Jacobsen fra CD der forlader kommunalpolitik.

Læs Tove Smidths borgmesterminder i historien ‘Farvel til en stol’ i Årsskrift 1983.

1975

Byudviklingen medførte ændringer i bymiljøet og nedrivningen af Bagsværd kro og Glæsels købmandsgård udløste en vældig folkelig debat. Bestyrelsen i Historisk – Topografisk Forening for Gladsaxe Kommune besluttede ikke at udtale sig om nedrivningen af Bagsværd Kro, da bygningen ikke havde historisk værdi, og miljøet omkring kroen alligevel allerede var ødelagt. Her tænkes der utvivlsomt på opførelsen af de to 16 etagers højhuse, der for altid har gjort centrum til et vindblæst sted.

Læs mere om Bagsværd kro i Årsskrift 1976.

Kampen mod nedrivningen førte til dannelsen af Gladsaxe Miljøforening, der frem til 2009, kæmpede for udvikling af bymiljøet, kæmpede mod nedrivningen af bl.a. det gamle Gladsaxe, og præmierede forskellige tiltag som renovering af gamle huse, plantning af træer og anden udsmykning.

1976

Indenfor det næste år vil Hovedstadens Trafikselskab HT – være en realitet. Man gik straks i gang med at forberede sammensmeltningen af den kollektive trafik, den privatejede og den statsejede, og  Gladsaxe Kommune måtte afhænde De forenede Rutebiler I/S til trafikselskabet.

Der var ikke udelt tilfredshed i Gladsaxe med den nye ordning. Den havde sin baggrund i, at de mange trafikselskaber havde hver deres prisstruktur, og der var ikke koordinering mellem køreplaner. Det blev løst med HT, og der kom de meget populære klippekort. I 1978 kom DSB S-tog også med i ordningen.

15. august 1976. Indvielse af Bagsværd Kirke, tegnet af Jørn Utzon. Det var Erhard Jacobsen, der, mens han stadig var borgmester, der inviterede Utzon til Bagsværd. Det var efter at han havde forladt byggeriet af Sydney-operaen, og ikke umiddelbart havde andre opgaver.

I eftermælet er Erhard Jacobsen blevet kaldt den størst kirkebygger siden Christian IV. Han var, udover Bagsværd, igangsætter af Stengården, Mørkhøj, Buddinge, Haralds og Søborgmagle kirker.

Læs mere om Bagsværd Kirke i Årsskrift 1977.

1977 

Bombemanden fra Gladsaxe var en 19-årig gymnasieelev, som i 1977–78 anbragte ni rørbomber i i bl.a. telefonbokse i København og omegn. Før han blev afsløret, var han i medierne kendt som Det mystiske X og Det omvendte Syvtal. Bombemanden havde fabrikeret bomberne på baggrund af bl.a. instruktionsbøger fra modstandsbevægelsen under besættelsen.
Fem af de ni bomber nåede at sprænge. Fire kom til skade, heriblandt bombemanden selv, men ingen blev dræbt. Det medførte, at telefonselskabet KTAS fjernede dørene fra alle telefonboksene i København.

Læs historien om bombemanden i Årbog 2018.

 

24. september. Hareskovbanens indvielse som S-tog. Her kommer indvielsestoget til den nye Bagsværd Station ved Bindeleddet. Den første ide til at elektricificere jernbanen opstod i 1915.

1978

Fødevarekæden IRMA har købt Søborg Teater på Søborg Hovedgade 66, hvor de vil indrette supermarked. Irma har måtte betale mere end 2 millioner kroner for ejendommen, der foruden Søborg Teater omfatter bazar bygningerne fra biografen op til og med Eriks Bøghs Alle. Irma har i flere år forsøgt at få fodfæste i Søborg-området, blandt andet på det der senere blev til Søborg Torv Øst. Men alle forsøg har været forgæves og uacceptable for Gladsaxe Kommunalbestyrelse. I Irmas planer indgår en lukning af de to mindre tilbageblevne Irma butikker På Søborg Hovedgade 200 og nr. 115 på Søborg Torv.

Læs mere om: