2013

Bydelsmøde Mørkhøj – 7. februar 2013

En gang i 1960’erne holdt foreningen en række møder rundt om i kommunen, hvor ældre medborgere fortalte om livet i gamle dage. Dette er gemt på gamle spolebånd. Nuvaer der gået næsten 50 år, og foreningen genoptog ideen med at samle borgerne for at høre om deres oplevelser. Vi begyndte i Mørkhøj, hvor over 60 borgere var mødt frem i Mørkhøj Kirkes menighedssal.
Mørkhøjborgerne Flemming Anthoni og Hans Brenaa har levet det meste af deres liv i Mørkhøj. De var inviteret til at fortælle deres historie. Oplevelserne om det at være nybygger på bar mark, om hele 3 mejeriers mælkekuske i Mørkhøj, om de mange små købmænd, andre butikker og håndværkere i nybyggertiden og årene frem. Det hele blev suppleret med kommentarer fra salen, hvor man huskede andre ting. Kulissen var pyntet med en lang række billeder fra det gamle Mørkhøj.
Fortællingerne blev optaget på lydfiler af Ove Nysom fra Gladsaxe Film- og Videoklub.

Klik for at se flere billeder

Sognerådsformænd og borgmestre 1913-2013 – 11. marts 2013

I 100 år har Socialdemokraterne siddet på posten som sognerådsformand og borgmester i Gladsaxe Kommune. Bogen “Sognerådsformænd og borgmestre 1913 – 2013” blev ved en festlig reception  udleveret til foreningens medlemmer.

Klik for at se flere billeder

Generalforsamling – 13. marts 2013

Opdateres.

Klik her for at se flere billeder

7 km sten genrejst – 23. marts 2013

Kilometerstenene langs den gamle Frederiksborgvej – i vores kommune Søborg, Buddinge og Bagsværd Hovedgade – var det sidste århundredes svar på GPS’en. Der blev målt fra Nørreport til Frederiksborg Slot. Stenene blev opstillet omkring 1910. I Københavns Kommune er de væk i dag, men i Gladsaxe står de fra 7- 13 km. Nu gør de i hvertfald! I 1936 forsvandt 7 km stenen, der ellers havde sin plads foran den gamle Søborg Bio. På foranledning af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har Gladsaxe Sten- og Billedhuggeri fremstillet en ny sten, der er opstillet ved Fakta – samme sted som den stod for 77 år siden. Begivenheden blev fejret med mange deltagende medlemmer. Foreningens formand Arne Fogt afslørede med assistance fra formand for kommunens Kultur-, fritids- og idrætsudvalg Katrine Skov den nye sten til tonerne af FDFs Brass Band.

Klik her for at se flere billeder

Lauritz.com – 9. april 2013

Vi blev vist rundt og fik samtidig historien om den spændende virksomhed, hvis hovedsæde og største afdeling ligger i Gladsaxe kommune. Medbragte effekter blev vurderet inden aftenen sluttede med en snak over et glas vin.

Klik her for at se flere billeder

Filmaften – 2. maj 2013

Vi så og fik kommenteret Gladsaxe Film- og Videoklubs film fra 1995 i anledning af Gladsaxe Kommunes markering af 50 års dagen for befrielsen i 1945. Desuden vistes den gamle film optaget 4. maj 1947 ved afsløringen af mindepladen over faldne gladsaxeborgere i rådhushallen.

Åbningen af Bagsværdfortet – 26. maj 2013

Bagsværdfortet havde længe ligget ubemærket og slumrende hen. Men med den igangværende renovering og formidling af fortets historie blev der mulighed for at genopdage fortets volde, stormgitter, bygninger og meget mere på helt tæt hold. Det blev fejret af mange medlemmer.
Gladsaxe Kommune og partnerskabet bag Københavns Befæstning bestående af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen viste fortet og især de ryddede og genskabte udendørsarealer frem.

Klik her for at se flere billeder

Håndværkerforeningens 100 års udstilling på Hovedbiblioteket – 3. juni 2013

I årerne forud for 1913 var der sket en ”revolution” i Gladsaxe Kommune, der bestod af de fire landsbyer Gladsaxe, Buddinge, Bagsværd og Mørkhøj med Idylliske bondegårde og landarbejder huse. Gårdmændene havde haft flere kriser, mange var bukket under. På Søborggård opstod idéen om at droppe landbruget, og i stedet udstykke markerne til villabyggeri. 
De nye tilflyttere på Buddinge Mark kom fra København og var for en stor dels vedkommende håndværkerne. Det førte allerede i 1905 til dannelsen af en grundejerforening og ønsket om selv at kunne uddanne de nye tilflytters børn til andet end landbrug. Søborg Grundejerforening var den første til at tænke tanken om en lokal tegneskole for kommende håndværkere.
Det blev derfor aktive håndværkere fra grundejerforeningen der tog  initiativet til at stifte Gladsaxe Kommunes Håndværkerforening. Her mødtes murermester Mouritz Peter Madsen, tømrermester Peter Johansen, tømrermester C. Krause og snedkermester Nicolaisen på Emdruplund kro i maj og lagde grunden til at de den 21. juni 1913 kunne etablere Gladsaxe Kommunes Håndværkerforening. På dette tidspunkt havde Gladsaxe den 1. april 1913 fået valgt den første sognerådsformand Carl V. Rasmussen, der ikke kom fra bondestanden, men derimod var fagforeningsmand og malermester. Sognerådsformanden Carl V. Rasmussen var da også blandt de 8 håndværkere, der stiftede foreningen.

På åbningsdagen var taler af blandt andet formanden for Gladsaxe  Lokalhistoriske Forening Arne Fogt og formanden for  Gladsaxe Håndværkerforening Erling Röder. De mange gæster studerede ivrigt håndværkerforeningens store samling af gammelt værktøj. 
I anledningen af 100 års jubilæet udgav Gladsaxe Håndværkerforening en jubilæumsbog, der i tekst og billeder fortæller historien om de 16 formænd og foreningens første 100 år. Bogen fortæller også om Søborg Tekniske skole – en af Gladsaxe Håndværkerforenings store mærkesager.

Klik for at se flere billeder

 

Besøg på HOFORs Højdebeholder – 8. juni 2013

Vi besøgte Tinghøj Højdebeholderanlæg, hvor vi hørte om anlæggets opbygning og tekniske indretning, som en integreret og vital del af vandforsyningen til København. Derudover hørte vi om anlæggets spændende arkitektur. Anlæggets bygninger er tegnet af arkitekt Ib Lunding, som var en af datidens visionære arkitekter. Kulturstyrelsen har fredet bygningerne som et tidstypisk industrianlæg.

Klik for at se flere billeder

Gladsaxedagen – 24. august 2013

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening havde endnu en forrygende dag på Gladsaxedagen, hvor mange af medlemmerne kiggede forbi, og nye kom til. Velkommen til jer.

Gladsaxe Teen Club – 30. september 2013

I 1960’erne voksede Gladsaxe og velfærdsstaten hastigt. Nye boliger og bydele skød op, og med parcelhusene og højhusene fulgte også en ungdom, der oplevede større frihed og mere fritid end tidligere generationer. Gladsaxe Teen Club blev et vigtigt mødested for de unge. Her var dans til livemusik, Jolly Cola og eget diskotek i kælderen. Historiker Janus Clausen fortæller om en popklub i en brydningstid, om beatmusik og ungdomsoprør, og om det at være inspiration for en hel storkøbenhavnsk popklubgeneration. 

Befæstningens dag på Buddinge batteri – 29. september 2013

Buddinge Batteri blev bygget i årene 1888/1889 på den nordlige del af Tinghøjplateauet og var bestykket med 4 stk 12 cm jernkanoner og 2 stk 9 cm stålkanoner. Gladsaxe Kommune købte Buddingebatteri  i foråret 2013 og på området er der p.t. en del bygninger, som intet har  med forsvarsværket at gøre. 
Der var et stort ryk ind af medlemmer, da Buddinge Batteri for første gang var åbent for offentligheden. Efter aftale med Gladsaxe Kommune, var det Lokalhistorisk Forening, der stod for arrangementet. Bestyrelsen mødtes tidligt om søndagen for med beskærersaks, grensaks og save at skabe adgangsmuligheder til dørene til de dybtliggende kommandostationer.

Klik her for at se flere billeder

Hobbit i Habit – 25. november 2013

Jacob Ludvigsen fortalte om sit liv som “Hobbit i Habit” og ikke mindst om sin tid i Gladsaxe og på Gladsaxe Bladet.

Klik her for at se flere billeder

Årbogsudlevering – 7. december 2013

Så udkom Årbog 2014, og vi havde igen den store glæde, at halvdelen af foreningens medlemmer kom til arrangement på Hovedbiblioteket og hentede årbogen og betalte det kommende års kontingent. Og det på trods af, at vejret ikke var det bedste. Hjertelig tak til alle. Det var muligt at snakke med forfatterne: Tv. er det Lars Carlsen, der signerer bogen for Freddy Christensen (der selv havde en historie i sidste årbog), og th. er det Arne Hermann.

Årbogen har fire historier:

  • 1. verdenskrig, som den udspillede sig i kommunen.
  • Beretning om Tax-gården i Bagsværd
  • Arne Hermanns beretning om et langt og aktivt liv i kommunen.
  • En historie om buslinje 167 gennem 100 år.

Klik her for at se flere billeder