2016

Bydelsmøde i Stengård Kirke – 3. februar 2016

Dette var det sidste af bydelsmøderne i denne omgang. 
Vi var nu nået til Bagsværd- og Stengårdborgerne, der var mødt talstærkt op for at høre Leon Mogensen, Hans-Henrik Landsvig og Kim Wessel Tolvig fortælle erindringer fra 1950-60’erne. 
En del borgere kommentere ivrigt undervejs og nogle stykker supplerede med historier fra området fra talerstolen. Det hele er båndet, og indgår i samlingen af bydelsmøder, der også blive holdt i 1960’erne og 1980’erne.

Klik her for at se flere billeder

 

Novo Nordisks historie – 22. februar 2016

Lars Mørch, ansat som historiker på Novo, holdt et levende foredrag i Hovedbibliotekets store sal.

Klik her for at se flere billeder

Generalforsamling – 10. marts 2016

Et halvt hundrede medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, der forløb i god ro og orden. Formand og kasserer fik deres fremlæggelser godkendt med applaus. Der var genvalg over hele linjen, dog blev suppleant Jørgen Olsen, der ikke ønskede genvalg, udskiftet med Henrik V. Petersen. 
Det var også Henrik, der viste filmen “Mennesket i centrum”, en film om Gladsaxe Kommune for godt 10 år siden.

Klik her for at se flere billeder

Besøg på Villum Windows Collection – 12. og 14. april 2016

Kommunens eneste rigtige museum ligger på Maskinvej – en lille sidevej til Tobaksvejen. Her havde foreningen to velbesøgte arrangementer i uge 15. 
Det er VKR-gruppen med Velux og Velfac vinduerne, der står bag museet, som ligger i det gamle hovedsæde på Maskinvej. Her har man fået skabt en perle af en udstilling i de gamle fabrikshaller. 
Det er en udstilling om vinduets udvikling fra lyren/røghullet i de ældste tiders huse til vinduer med trærammer og metalrammer til helt moderne materialer, men det er i lige så høj grad en udstilling om glas og lys. 
Det er  en arkitektonisk og kunstnerisk flot oplevelse og udstillingen er meget pædagogisk opbygget – og så må man røre ved tingene!

Klik her for at se flere billeder

Besøg på CFD (Tidligere Center for Døve) i Mørkhøj – 10. maj 2016

En større gruppe medlemmer fik indblik i en unik verden ved besøg på Center for døve i Mørkhøj.
Mange kender De døves Vaskeri, men der er mange andre funktioner på CDF.

Klik her for at se flere billeder

Grevinden af Bagsværd – 9. juni 2016

Ledsaget af mange spændende billeder fortalte Arne fogt for fyldt sal om grevindens eventyrlige liv, der modsat de rigtige eventyr ikke fik en lykkelig slutning.
Efter foredraget var der flere indlæg fra salen – bl.a. om mulige hemmelige, underjordiske gange i parken.

Klik her for at se flere billeder

Gladsaxedagen – 27. august 2016

Endnu en foreningenernes festdag ved rådhuset, hvor Lokalhistorisk Forening fik mange besøg og en halv snes nye medlemmer. Velkommen til dem.

Klik her for at se flere billeder

Borgmesteren og motorcykelklubben – 12. september 2016

Tidligere borgmester Tove Smidth og forhenværende “rocker” Philip Sampson fortalte om tiden, hvor Free Wheelers på Egegården var i konflikt med kommunen. Som det fremgår af billedet, var det som altid et velbesøgt arrangement.

Klik her for at se flere billeder

75 års jubilæum i Lokalhistorisk Forening – 20. og 21. oktober 2016

Reception med bogudgivelse

Foreningen fejrede sig selv ved en jubilæumsreception torsdag d. 20. oktober 2016, hvor godt 300 af foreningens medlemmer dukkede op.
I dagens anledning blev jubilæumsbogen “Hermanns hjørner – anekdoter fra Gladsaxe” udgivet. Bogen indeholder et udvalg af lokalhistorikeren Arne Hermanns (1930-2014) små artikler, der i en årrække blev bragt i Gladsaxe Bladet under overskriften “Hermanns hjørne”. Oprindeligt var de en række radiofordrag i den nu hedengangne Radio Gladsaxe.

Klik her for at se flere billeder

 

Festmiddag

Jubilæumsfestlighederne fortsatte fredag d. 21. oktober med en fest med deltagelse af ca. 100 af foreningens medlemmer og en række særligt indbudte honoratiores.

Klik her for at se flere billeder

 

Filmaften – 16. november 2016

  • Henrik V. Petersen fra bestyrelsen viste sin film om Gladsaxe Kirkegård.
  • Jørgen Olsen viste film og fortalte om Retsbygningen, Cirkus Moreno og Motorløb.
 

Julehygge i Håndværkerforeningen – 13. december 2016

Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening var inviteret til juelhygge i Håndværkerforeningens nye lokaler (Det tidligere Borgernes Hus og før da Søborg Posthus). 
I dagens anledning havde Jens Mortensen taget sin gamle kollega Benny Wielandt fra TEC med. De har sammen skrevet om Teknisk Skole i Gladsaxe i 100 år, og de det arbejde var der dukket portrætmalerier op af to tidligere forstandere: P.K. Petersen og Anders Bundgaard. De blev overdraget til Håndværkerforeningen med en særlig hilsen fra TEC Gladsaxe.

Klik her for at se flere billeder

Årbogsudlevering – 17. december 2016

Endnu engang oplevede bestyrelsen en fantastisk opbakning til årbogsudleveringen. Knapt halvdelen af foreningens medlemmer kommer og henter årbogen, får et glas og hygger sig. Og så betaler de næste års kontingent.

Årbog 2017 indeholder 4 gode historier:

  • Eva Molin fra Byarkivet har skrevet en historie om Stolpegården, hvor kommunen anbragte sine gamle, hjemløse og sindslidende.
  • Benny Wielandt, vejleder på TEC og Jens Mortensen, tidligere TEC og betyrelsesmedlem i lokalhistorisk forening har skevet om Teknisk Skole i Gladsaxe i 100 år.
  • Foreningens formand, Arne Fogt, har skrevet om Hovedbibliotekets tilblivelse.
  • Anny Green har skrevet en historie om haveforeningen Carl Nielsens Minde.