2024

Fire besøgsdage på Grønnegården Besøg Lokalhistoriske Samling Lørdagene 3/2, 2/3, 6/4 og 4/5 kl. 10-12, Transformervej 1

Vi åbner samlingen for både medlemmer og andre interesserede, der kan komme og se, hvad vi har samlet, og høre mere om historien bag effekterne. De besøgende opfordres også til at medbringe effekter, der kan være med til at fortælle Gladsaxes historie.
• Vi er godt forsynede med telefoner fra GNT Automatic og effekter fra Post- & Telegrafvæsenet.
• Vi samler fortsat på produkter fra industri- og håndværksvirksomheder.
• Vi samler effekter om det at gå i skole.
Gratis adgang for alle.

Grønnegården om musik fra Lyra

Tirsdag den 6 februar kl. 14
 

Efter opfordring fra flere af deltagerne på sidste års Musikbutik, sætter vi særligt fokus på Beatles-singleplader fra Lyra Musik.
Vi fik atter hjælp fra vores gæste-discjockey Michael Drewsen.

Rundvisning på Hovedbiblioteket

Torsdag den 22. februar kl. 18:30
 

Gladsaxe Hovedbibliotek stod færdigt i 1979 som et nyt og moderne bibliotek med plads til læsesale, kunst- og musikbibliotek og en lille børneafdeling. Gennem årene har biblioteket forandret sig i takt med at brugernes behov har ændret sig. I dag sorteres materialer via et stort sorteringsanlæg i to etager, huset byder på et levende børnebibliotek, som er forlænget af Bibliotekshaven udenfor med litteraturlegeplads og der er prioriterede studie- og oplevelsesfaciliteter rundt i hele bygningen. Bibliotekschef Jakob Lærkes og specialkonsulent Julie Broch-Mikkelsen viser rundt og fortæller om bibliotekets udvikling, om Bjørn Nørgaards  totaludsmykning og om bibliotekets rolle som et sted for fællesskaber, viden og inspiration.
Der var efterfølgende kaffe/te med kage på Magnes Madhus.

 

 
 

Generalforsamling

Mandag en 4. marts kl. 19:00, Hovebibliotekets store sal.
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden. Forslagene skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Se adressen under bestyrelsen.
På valg (pkt. 6)
Kasserer Christian Hansen samt bestyrelsesmedlemmerne Flemming Bruun og John Bøge
Alle på valg genopstiller
Suppleanterne Ivan Klitte og Bjarne Dahlgaard
På valg (pkt. 7)
Revisor Ib Olsen og Revisorsuppleant Steen Græse
Alle på valg genopstiller
 

Vedtægterne kan læses på hjemmesiden gladsaxelokalhistorie.dk: (https://www.gladsaxelokalhistorie.dk/vedtaegter/)

Referat kan læses på hjemmesiden under punktet “Om foreningen” “Generalforsamlinger”  GF

 
Efter generalforsamlingen kl. 19:30:
Foredrag v/ museumsinspektør Thomas Christensen,
Det Danske Filminstitut/Filmarkivet.
Fra 1962-2007 blev Bagsværdfortet på Møllemarken brugt til opbevaring af den danske filmskat. I de år voksede filmdepotet fra ca. 2.000 filmtitler til over 30.000. Der var også en stor samling af fotos, programmer, plakater og bøger. Thomas Christensen arbejdede på fortet de sidste år og var med til at flytte samlingen til nye arkiver i Glostrup og Hillerød. Han fortalte om filmarkivets samlinger og arbejdet med filmarven.
 
 

Grønnegården om lydoptagelser med gamle borgere

Tirsdag den 12. marts kl. 14.
Denne eftermiddag går vi på opdagelse i databasen med interviews. Tilbage i 1960’erne fik Gladsaxe Historisk-Topografisk Selskab, i dag Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, over 100 borgere til at fortælle om deres liv og opvækst i Gladsaxe. Vi vælger blandt disse og andre lydklip, så vi får et spændende og varieret program.
 

Thomas Bo Larsen

Tirsdag den 19. marts kl. 19:30 i Bibliografen
Hør om opvæksten i Gladsaxe, den succesfulde skuespilkarriere, 35 års misbrug og vejen ud af afhængighed.

Med udgangspunkt i selvbiografien ’Fri mand’ fortæller skuespiller Thomas Bo Larsen om sit livs op og nedture.

Thomas Bo Larsen er opvokset i et dysfunktionelt hjem her i Gladsaxe og slog sine ungdomsfolder i Værebroparken i 1970’erne, hvor hash, sprut, slagsmål og adrenalinkick var en fast del af repertoiret.

Hør ham fortælle om sin opvækst og ikke mindst om sin succesfulde karriere som skuespiller, som bl.a. tæller film som ’Festen’ og den Oscar-vindende seersucces ’Druk’. Men også om 35 års massivt misbrug af hash, alkohol, kokain og sovepiller – og vejen ud af afhængigheden.

Foredraget blev præsenteret i samarbejde med Gladsaxe Hovedbibliotek. Et totalt udsolgt arrangement,

Rundtur på Gladsaxe Kirkegård symbolik på gravstenene

Vi mødtes torsdag den 16. maj kl. 19:00 ved døren til våbenhuset.
 
På denne vandring var der særligt fokus på symbolikken på gravsteder.
Sognepræst Roar Tuxen Lavik viste rundt på kirkegården såvel som i kirken og fortalte om symbolikken på gravsten og gravsteder.
Vi  så gravsten fra gammel og nyere tid – fra 1600-tallet op til i dag. Den symbolik, der benyttes på gravsten, siger mere end mange ord – og taler ofte stærkt til os. Men hvordan skal symbolerne tolkes?
Efter foredraget var der afslutning med kaffe/kage i Laden.
 
 
Mikkel Sørensen Lemvigs gravsten er i dag placeret på korets nordvæg. Mikkel Sø-
rensen Lemvig var præst ved Gladsaxe Kirke fra 1690 til 1705. 
Kvinden til højre i billedet er hans hustru Lucia Svendsdatter. 
Foto; Jørgen Møller, 1972. Gladsaxe Byarkiv.
 
 

Byvandring i Søborg

To timers levende kulturhistorie

Onsdag den 12. juni k. 13:00 med start ved café Engelhardt Søborg Torv
Bydelen Søborg skabtes i forbindelse med udstykningen af Søborggård i 1901. I årene, der fulgte, voksede Søborg op omkring hovedgaden Frederiksborgvej, i dag Søborg Hovedgade, nye villakvarterer skød op på begge sider af hovedgaden, forretninger, virksomheder og efterhånden også offentlige bygninger kom til.
Kulturhistorikeren Lisa Elsbøll tog os med på en tur gennem mere end hundrede års lokalhistorie.
Efter et par timers gå-tur afsluttedes på Café Fik-Ret, hvor der var kaffe og kage.
Søborg fik egen kirke allerede i 1914. Radering af M. T. Larsen, Gladsaxe Byarkiv.