1990-1999

Under udarbejdelse

1990

 

1991

Ved Fortet blev opført af Gladsaxe Almennyttige Boligselskab i 1948. Det var i efterkrigstiden, og byggematerialerne var ikke de bedste. Allerede efter 40 år viste problemerne sig: Forskubbede kloakker, råd og skimmel i gulvene, installationer til el, gas og vand var færdige. GAB konstaterede at der var billigere at hygge nyt end renovere bebyggelsen. Husene blev revet ned i 1991. Først den ene halvdel, så den anden. Beboerne fik siden lov at flytte tilbage igen i det nye rækkehusbyggeri, der stadig blev kaldt Ved Fortet – nu med 351 topmoderne boliger.
Navnet skyldtes nærheden til Gladsaxefortet. Vejene fik navne herfra: Nordfrontvej, Sydfrontvej, Batterivej, Lavetten, Patronvej og Kanonvej.

Den første urnegræsgrav på Gladsaxe kirkegård blev taget i brug i 1991.

1992

Danmarks Lærerforening opgiver at bygge et nyt skolemuseum i den gamle sognegård. Læ-rerforeningen havde fået en frist til at bestemme sig til 1.oktober men bad om at få fristen udsat til 1.januar. Lærerforeningen havde samlet 7-8 millioner ind til at indrette sognegården som skolemuseum, men kunne ikke skaffe garantier for de 1,5-2 millioner kroner driften ville koste.

1993

Split i Kroatien og Gladsaxe Kommune blev venskabsbyer i 1967.  I 1993 var Jugoslavien gået i opløsning. Der var borgerkrigslignende tilstande. Gladsaxe ville gerne hjælpe sin venskabsby. Her (på foto) afholdes bogsalg og auktion på Gladsaxe Hovedbibliotek til fordel for indsamlingen til Split. Første lastbil var klar til at køre nødhjælpen de 1800 kilometer til  Split i Kroatien. Lastet med medicin og modermælkserstatning. 

Der er flere ro-, kano- og kajakklubber i kommunen, men ingen har så fornem en placering som Nybro-Furå Kano- og Kajakklub, midt i strømmen mellem Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Furesøen – lige neden for Marienborg. Bådeskurene var efterhånden nedslidte. I 1988 tog Nybro-Furå Kano- og Kajakklub kontakt til arkitekten Kim Utzon og bad ham tegne et forslag til deres fremtidige klubhus. Da først byggeriet begyndte viste det sig lynhurtigt, at søbunden var meget blød. Der skulle hamres 160 jernbeton pæle ned i søbunden til at bygge huset på. I 1993 var der rejsegilde.

Gladsaxe Kommune, A.P. Møller, tipsmidlerne mfl. donerede penge eller kautionerede for lån til de nye bygninger, der i vid udstrækning blev bygget af klubbens egne medlemmer.

Læs mere om oplevelser i klubben i Erik Jacobsens historie ‘I kano på søerne’ i Årbog 2016.

1994

McDonald åbnede den første familierestaurant i Gladsaxe ved Buddinge Centret med plads til 140 gæster. Det var lige ved rundkørslen, hvor der tidligere havde ligget en benzintank – oprindeligt en Ora senere Caltex og til sidst Texaco.

McDonald´s i Gladsaxe skilte sig ud fra de øvrige McDonald´s restauranter ved fra start af at være inddelt med ét lokale til rygerne og ét til ikke-rygerne. Længe før rygeloven kom i 2007.

Gladsaxe Kommune køber Buddinge Batteri. Prisen for de 8.367 kvm. med 1490 kvm. bygninger er på en million kr.

Batteriet er en af de mere ydmyge installationer fra Københavns befæstning fra 1880-90’erne. Faktisk er det bare en jordvold med to ammunitionsdepoter. Fra ca. 1920 har Geodætisk Institut holdt til med værksteder og garager. De flyttede i 2002. Statens ejendomsselskab Freja overtog komplekset. En investor ville gerne bygge boliger på området. Området var beskyttet efter museumsloven, og Gladsaxe Kommune og Danmarks Naturfredningsforening fik området fredet i 2005.

Området henlå herefter i en årrække, hvor det groede til. Dog holdt Flyverhistorisk Forening til i en af værkstedsbygningerne.  I efteråret 2019 påbegyndtes nedrivningen af alle bygninger på området. Forsvarsvolden blev genetableret. Området forventes åbnet for offentligheden i 2021.

1995

50-året for Danmarks befrielse blev i 1995 markeret på festlig og værdig vis i Gladsaxe Kommune, bl.a. med den store folkefest den 4. maj om aftenen på Gladsaxe Rådhusplads, hvor der var mødt mange mennesker op.

1996

Søborgnatten var et nyt initiativ fra Søborgs Hjerte.  I samarbejde med Gladsaxe Bladet arrangerede man den første ”Søborg-Natten”. Det blev det første sted i Dan-mark, man satte denne nu kendte tradition i gang. Men indrømmet, ideen var stjålet fra Roskilde. På Søborg-Natten kunne kunderne handle til kl. 22.00 samtid med at der var masser af gadeaktiviteter. Her kunne man opleve sminketeater, poststempling med eget poststempel, musik fra 4 orkestre, loppetorv m.m.

Flemming Bruuns foto er fra 2009, hvor der er fransk tema.

Søborg Hovedgade 45 fra 1904 bygget af tømrermester Oskar Jensen. Det blev kaldt Tordenskjolds Hus pga. figuren på væggen. Eller sådan kom det til at hedde gennem årene. Oprindeligt var det Udkigsmandens Hus, og figuren har intet med Tordenskjold at gøre. Det blev revet ned i 1995 for at give plads til en ny ejendom i tre etager. For at redde figuren og sikre en fremtidig placering af den blev der straks en forening “Tordenskjolds venner”. 

Det endte med at Tordenskjold blev taget ned, gemt og genopsat under stor festivitas af Gladsaxe Miljøforening. Det nye hus fra 1997 har fået en fin skiltning med Tordenskiolds hus, men nichen er muret til og figuren – Udkigsmanden –  er nedtaget.

1997

Mørkhøj Bygade 30  er så vidt vides den mest forurenede grund i Gladsaxe. Her har firmaer som Carlsen & Plenge og Scandiflex haft til huse. Scandiflex havde blandt andet nedgravet 52 tanke i 3 lag på grunden, og de tanke er det farligere at grave op i dag end det er at lade dem forblive nede i jorden. I 1997 biver det besluttet at grave tankene op og rense jorden.

Læs mere om: