2023

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Gladsaxe industrikvarter

7. februar 2023 kl. 14-16, Transformervej 1

Arbejdsgruppen fortæller om kortlægningen af kvarteret, og John Ejsing causerer over sit arbejdsliv på maskinfabrikken Valdemar Henriksen.

Kaffe og kage. Ingen tilmelding. Gratis.

Tove Smidth fortæller på film om sit politiske liv

Mandag den 20. februar kl. 15.00-16.30 i Bibliografen, Bagsværd

Tidligere borgmester Tove Smidth fyldte 7. januar i år 100 år. 

Gladsaxe Film og Videoklub optog i 2008 Tove Smidths historie i hendes lejlighed på Søborg Torv. Gennem en lang række spørgsmål fortalte Tove Smidth direkte til kameraet om sit spændende liv på Gladsaxe Rådhus.

Filmen varer 90 minutter. Ingen tilmelding til forestillingen. Her gælder først-til-mølle princippet.

 

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Musikbutikken

14. marts 2023 kl. 14-16, Transformervej 1

Jens Mortensen fortsætter med at dykke ned i singlepladerne fra Lyra Musik. Denne gang med fokus på 1963-66 med hjælp fra gæstediscjockey Michael Drewsen.

Kaffe og kage. Ingen tilmelding. Gratis.

Ordinær generalforsamling med foredrag

Mandag den 20. marts kl. 19.00, Hovedbibliotekets store sal

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden. Forslagene skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

På valg (pkt. 6): Formand Arne Fogt samt bestyrelsesmedlemmerne Jens Mortensen, Lejla Thorslund og Robert Baldorf
Suppleanterne Ivan Klitte og Bjarne Dahlgaard.

På valg (pkt. 7): Revisor Mogens Larsen og revisorsuppleant Steen Græse

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen fortæller vicedirektør Linda Nørgaard Andersen om sit arbejde på Arbejdermuseet.

Foredrag  ved  Bent Nyholm Jensen om opklaring af forbrydelser

Djævlen ligger i detaljen

Mandag den 17. april kl. 19.00, Hovedbibliotekets store sal

Som kriminaltekniker gennem næsten 32 år har Bent Hytholm Jensen været tættere på menneskelig ondskab end de fleste. Han har gennemsøgt gerningssteder minutiøst for at finde alle de brikker, der skal til for at konstatere, om og hvordan en forbrydelse har fundet sted.

Nu kommer han til Gladsaxe, hvor han fortæller om sin spændende karriere.

Tilmelding til Robert Baldorf, robertbaldorf@youmail.dk eller tlf.

2484 2208 senest 10. april.

Deltagelse er gratis.

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Et liv som skiltemaler og selvstændig

14. april 2023 kl. 14-16, Transformervej 1

Bent Grølsted var aktiv skiltemaler i over 50 år. Han fortæller om et fag med en helt utrolig udvikling og viser eksempler på skilteproduktioner.

Kaffe og kage. Ingen tilmelding. Gratis.

Officiel åbning af

Lokalhistorisk Samling

Lørdag den 13. maj kl. 10.00-12.30, Grønnegården, Transformervej 1

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har fået overdraget gode lokaler i Grønnegårdens tidligere stuehus til etablering af en Lokalhistorisk Samling.
En nedsat arbejdsgruppe har siden lagt hundredvis af arbejdstimer i at få det indkomne materiale
affotograferet og registreret i en dertil oprettet database. Indretningen af lokalerne med de værdifulde effekter foregår stadig.
Dog finder vi, at der er på tide med en officiel åbning af samlingen.
Åbningen vil også blive fejret på plænen foran Grønnegården med musik. Vi sørger for, at der også er noget til ganen og maven.

Ingen tilmelding, deltagelse er gratis.

Vandring i det gamle og nye Mørkhøj

Mørkhøj før og nu

Lørdag den 17. juni kl. 13.00, Mørkhøj Bygade 19

Vi mødes ved Mørkhøjgård, Mørkhøj Bygade 19. Vi går gennem Mørkhøj Bygade, forbi det gamle gadekær, over Hillerødmotorvejen, ned i Gyngemosen med resterne af TV-byen og den helt nye bydel, over Mørkhøjvej og slutter, hvor vi startede. 

Turen tager ca. to timer.

Tilmelding til Robert Baldorf, robertbaldorf@youmail.dk eller tlf. 2484 2208 senest 12. juni.

Det er gratis at deltage.