2023

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Gladsaxe industrikvarter

7. februar 2023 kl. 14-16, Transformervej 1

Arbejdsgruppen fortæller om kortlægningen af kvarteret, og John Ejsing causerer over sit arbejdsliv på maskinfabrikken Valdemar Henriksen.

 

Tove Smidth fortæller på film om sit politiske liv

Mandag den 20. februar kl. 15.00-16.30 i Bibliografen, Bagsværd

Tidligere borgmester Tove Smidth fyldte 7. januar i år 100 år. 

Gladsaxe Film og Videoklub optog i 2008 Tove Smidths historie i hendes lejlighed på Søborg Torv. Gennem en lang række spørgsmål fortalte Tove Smidth direkte til kameraet om sit spændende liv på Gladsaxe Rådhus.

 

 

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Musikbutikken

14. marts 2023 kl. 14-16, Transformervej 1

Jens Mortensen fortsætter med at dykke ned i singlepladerne fra Lyra Musik. Denne gang med fokus på 1963-66 med hjælp fra gæstediscjockey Michael Drewsen.

 

Ordinær generalforsamling med foredrag

Mandag den 20. marts kl. 19.00, Hovedbibliotekets store sal

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden. Forslagene skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

På valg (pkt. 6): Formand Arne Fogt samt bestyrelsesmedlemmerne Jens Mortensen, Lejla Thorslund og Robert Baldorf
Suppleanterne Ivan Klitte og Bjarne Dahlgaard.

På valg (pkt. 7): Revisor Mogens Larsen og revisorsuppleant Steen Græse

Efter generalforsamlingen fortalte vicedirektør Linda Nørgaard Andersen om sit arbejde på Arbejdermuseet.

Foredrag  ved  Bent Nyholm Jensen om opklaring af forbrydelser

Djævlen ligger i detaljen

Mandag den 17. april kl. 19.00, Hovedbibliotekets store sal

Som kriminaltekniker gennem næsten 32 år har Bent Hytholm Jensen været tættere på menneskelig ondskab end de fleste. Han har gennemsøgt gerningssteder minutiøst for at finde alle de brikker, der skal til for at konstatere, om og hvordan en forbrydelse har fundet sted.

Nu kommer han til Gladsaxe, hvor han fortæller om sin spændende karriere.

 

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Et liv som skiltemaler og selvstændig

14. april 2023 kl. 14-16, Transformervej 1

Bent Grølsted var aktiv skiltemaler i over 50 år. Han fortæller om et fag med en helt utrolig udvikling og viser eksempler på skilteproduktioner.

 

Officiel åbning af

Lokalhistorisk Samling

Lørdag den 13. maj kl. 10.00-12.30, Grønnegården, Transformervej 1

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har fået overdraget gode lokaler i Grønnegårdens tidligere stuehus til etablering af en Lokalhistorisk Samling.
En nedsat arbejdsgruppe har siden lagt hundredvis af arbejdstimer i at få det indkomne materiale
affotograferet og registreret i en dertil oprettet database. Indretningen af lokalerne med de værdifulde effekter foregår stadig.
Dog finder vi, at der er på tide med en officiel åbning af samlingen.
Åbningen vil også blive fejret på plænen foran Grønnegården med musik. Vi sørger for, at der også er noget til ganen og maven.

Se fotos fra dagen.

Vandring i det gamle og nye Mørkhøj

Mørkhøj før og nu

Lørdag den 17. juni kl. 13.00, Mørkhøj Bygade 19

Vi mødes ved Mørkhøjgård, Mørkhøj Bygade 19. Vi går gennem Mørkhøj Bygade, forbi det gamle gadekær, over Hillerødmotorvejen, ned i Gyngemosen med resterne af TV-byen og den helt nye bydel, over Mørkhøjvej og slutter, hvor vi startede. 

 

Gladsaxedagen

Plancheudstilling med salg af vores udgivelser
Lørdag den 26. august 2023 kl. 13:00-17:00

Nye medlemmer får denne dag en
særlig velkomstgave med hjem.
For hvert nyt medlem denne dag blev der doneret 100 kr. til Ukrainsk Venskabsforening Gladsaxe til flygtningebørnene.

Tre besøgsdage på Grønnegården.

Besøg Lokalhistoriske Samling
Lørdagene 2/9, 7/10 og 4/11 kl. 10-12, Transformervej 1

Vi åbner samlingen for både medlemmer og andre interesserede, der
kan komme og se, hvad vi har samlet, og høre mere om historien bag
effekterne. De besøgende opfordredes til at medbringe effekter, der kan være med til at fortælle Gladsaxes historie.

Oplev et fort – ude og inde

Besøg Bagsværdfortet på Befæstningsdagen
Søndag den 24. september 2023 kl. 11-14

Der er løbende rundvisninger inde i fortet, hvor vi fortæller om dets indretning og kommer en tur ind i observationstårnet.

Der var også mulighed for at se vores udstilling om Bagsværdfortet som filmmagasin for Filmmuseet i perioden 1962-2007.

Se fotos fra dagen.

Rundvisning på Hovedbiblioteket

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 18:30

Gladsaxe Hovedbibliotek stod færdigt i 1979 som et nyt og moderne bibliotek med plads til læsesale, kunst- og musikbibliotek og en lille børneafdeling.
Gennem årene har biblioteket forandret sig i takt med at brugernes behov har ændret sig.
Bibliotekschef Jakob Lærkes og specialkonsulent Julie Broch Mikkelsen viser
rundt og fortæller om bibliotekets udvikling .

Kroppedal Museum

Bustur til museet, som også dækker Gladsaxes arkæologi
Torsdag den 2. november  kl. 13:30 i Rådhuspassagen

Vi blev budt velkommen af museumsinspektør Julie Ring, der introducerer til museet. Herefter havde vi en times tid til at se udstillingen “Hver dag en kamp” med fund fra en vikingegravplads og den permanente udstilling om astronomen Ole Rømer.
Se fotos fra turen

Årbogsudlevering

Få årbogen og en forfriskning i godt selskab
Lørdag den 2. december kl. 10:00-12:00, Hovedbibliotekets store sal.

Årets højdepunkt for os alle, hvor den længe ventede årbog præsenteres. Mød op og få en snak med forfatterne.
Der er også mulighed for at betale kontingentet på 125 kroner for året 2024 og få en lille forfriskning.
Der vil i november blive udsendt en særskilt indbydelse til dette arrangement.
Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding.

Se fotos fra dagen