2019

Besøg på Novozymes i Bagsværd

Novozymes, Brudelysvej 26

Onsdag den 20. februar kl 14:30 og tirsdag den 26. februar kl. 13:00

Kom med indenfor på Novozymes, hvor byrådsmedlem Pia Skou vil fortælle om Novozymes historie og vise rundt i demo-laboratorierne.

Deltagelse er gratis. Dog maks. 30 deltagere pr. gang.

Tilmelding til Robert Baldorf: robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 2484 2208 senest 8.februar.

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 6. marts kl. 19:00 i Café Drop Inn på Telefonfabrikken
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Vedtægterne kan læses på foreningens hjemmeside gladsaxelokalhistorie.dk. Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden. Forslagene skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen.

På valg (pkt. 6) Formanden: Arne Fogt, Bestyrelsesmedlemmerne: Jens Mortensen, Lejla Thorslund, Robert Baldorf. Suppleanter: Annette Ljungvall, Svend Breum. Alle modtager genvalg.

På valg (pkt. 7) Revisor: Mogens Larsen Revisorsuppleant: Steen Græse

Efter generalforsamlingen fortæller tidligere byrådsmedlem Kim Wessel-Tolvig erindringsglimt fra sit spændende liv inden for politiet.

Erhard mod monopolet

Teaterforestilling på Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4,
Onsdag d. 20. marts kl. 20:00

I Peter Langdals instruktion udfolder Mungo Park årtiers krig mellem en af Danmarks store bykonger og “DR’s røde lejesvende”.

Tilmelding sker ved at overføre 50 kr. pr. deltager til kto. 1551-0006483437 senest søndag den 10. marts. Ved overtegning returneres beløbet. Husk derdor tydelig afsender. Også gerne telefonnummer.

Modstand

Foredrag på Gladsaxe Hovedbibliotek
Mandag den 8. april kl. 19:00

Foredrag om den danske modstandsbevægelse af Niels-Birger Danielsen, der har udgivet to bind af et firebindsværk om den danske modstandsbevægelse. Hør ham fortælle om nogle af de begivenheder, der trak blodige spor gennem Gladsaxe.

Arrangeres i samarbejde med Gladsaxe Bibliotek.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding til Robert Baldorf: robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 2484 2208 senest den 5. april.

Besøg på Mosegården

Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
Mandag den 6. maj og onsdag den 8 maj; begge dage kl. 19:00

Mosegaarden i Værløse, som kan dateres tilbage til slutningen af 1700-tallet, danner rammerne om lokalhistorien i Furesø Kommune. Vi får en guidet rundvisning på ca. en time og slutter af med en halv time om stedets mange kister.

Deltagelse er gratis, dog maks 25 deltagere pr. gang. Museet ligger kun 600 m fra Værløse S-station.

Tilmelding til Robert Baldorf: robertbaldorf@youmail.dk eller pr. tlf. 2484 2208 senest den 3. maj.