2007

Hovedstadens Naturgas – 16. januar 2007

En stor del af boligerne i Gladsaxe opvarmes i dag med naturgas.  Der udføres et stort arbejde fra HNG’s  side for at udbygge, vedligeholde det omfattende forsyningsnet og servicere de mange brugere. En medarbejder fra HNG orientere os herom i HNG’s lokaler på Gladsaxe Ringvej.

Gladsaxe Kommune i den Erhard Jacobsen’ske æra – 11. februar 2007

Gladsaxe Kommune var indtil  1958 en ret ukendt omegnskommune i Hovedstadsregionen. Men da den unge  folketingsmand Erhard Jacobsen vandt borgmesterposten i 1958, skiftede billedet. Gladsaxe Kommune kom ind på det postiske landkort, og han blev en af de mest kendte borgmestre. Formanden for foreningen Arne Hermann viste filmen ”Hvordan man leger kommune?”, der blev optaget i 973 (på engelsk) og distribueret af udenrigsministeriet. I filmen oplever man det nye og det gamle Gladsaxe, børneinstitutioner, skoler, alderdomshjem, byggeri, rockerkollektiv, sport, venskabsarbejde, byplanlægning m.v. Arne Hermann kommenterede filmen og fortalte om Gladsaxe Kommune i 1960’erne og 1970’erne, træk fra Erhard Jacobsens egne erindringer og optræden i det offentlige liv. Arrangeret i samarbejde med Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Foreningen Norden i Gladsaxe.

Generalforsamling – 13. marts 2007

Generalforsamlingen var en milepæl i foreningens historie, da  foreningens navn fra stiftelsen i 1941, ”Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune”, blev udskiftet  til det mere nutidige og mundrette navn ”Gladsaxe Lokalhistoriske Forening”.

Filmaften – 21. marts 2007

 

Arne Fogt viste filmklip fra Gladsaxe Kommune. Endvidere blev der solgt gamle årbøger til favørpris.

 

Besøg på Københavns Kommunes vandreservoir – 13. maj 2007

De fleste kender de karakteristiske kupler på højdebeholderne, som kan ses fra Vandtårnsvej overfor Falck. Vi fik en rundtur på de 10 hektar store areal, som hører til højdebeholderanlægget, der fungerer som vandtårn fro det meste af Købenavns Kommune.Vi så halbygningen med de store ventiler, som styrer vandforsyningen og den bispehueformede ventilbygning, hvor 9 runde ruder er placeret som stjernerne i stjernebilledet Orion.

 

Gladsaxedagen – 18. august 2007

Vi havde igen i år fået en bod på Gladsaxedagen. På grund af vejret kom der ikke så mange mennesker på Gladsaxedagen 2007 som normalt. Til gengæld var Lokalhistorisk Forenings stand en succes, hvor rigtig mange kom forbi og kiggede historiske billeder, og hvor der blev tegnet mange nye medlemskaber.  

K.E.N. Beholderfabrik – 5. september 2007

Arrangement i samarbejde med Gladsaxe Kommune i andledning af Industrikulturens år. Vandretur i det gamle industrikvarter på Gladsaxevej, Vandtårnsvej, Gladsaxe Møllevej, Sydmarken og Rosenkæret tilbage til K.E.N. på Poppelgårdsvej.

Filmaften – 17. oktober 2007

Lokalhistoriske film kommenteret af Jørgen Olsen.

Broncestøberiet i Bagsværd – 8. november 2007

Rundvisning.

Årbogsuddeling – 8. december 2007

Medlemsarrangement med godt 100 deltagere, hvor der var travlhed med uddeling af årbøger og og betaling af kontingent for kommende år – kassereren havde en god dag!