2015

Bydelsmødet i Gladsaxe – 11. februar 2015

Dette tredje bydelsmøde fandt sted i Gladsaxe Kirkelade og blev afholdt i samarbejde med Gladsaxe Kirke.
Denne aften satte vi fokus på Gladsaxe sogns historie i perioden efter 1950.
Gladsaxe Lokalhistoriske Forening havde inviteret 3 ældre gladsaxeborgere: Byens sidste købmand Stig Thorup, Jens Mortensen og Ib Engelbrecht Olsen, der har boet i sognet i perioden før og efter 1950.

Klik her for at se flere billeder

Slangerupbanen – 16. februar 2015

Over 100 medlemmer af foreningen og yderligere en del borgere var kommet til foredraget ved Hans Henrik Landsvig om Slangerupbanen på Hovedbiblioteket d. 16. februar.
Hans Henrik Landsvig er vokset op ved Stengården station og er utroligt vidende om Slangerupbanens historie. Han krydrede de mange facts med anekdoter og fantastiske fotos fra banens over 100 års historie. 
Har man lyst til at vide mere, kan man besøge Landsvigs hjemmeside om Slangerupbanen og der er også viden at hente i Hæftet om Slangerupbanen udgivet sammen med Eva Molin samt hjemmesiden om KSB.
Farum Modeljernbaneklub har et anlæg, man både kan besøge i virkeligheden og på klubbens hjemmeside.
Endelig kan man stadig få foreningens årsskift fra 1975, hvor Claus Hagen Petersen har skrevet en artikel om Slangerupbanen.

Klik her for at se flere billeder

Forstadens fortællinger – 2. marts 2015

Poul Sverrild, mag.art. i historie og museumschef på Forstadsmuseet, fortalte om forstaden, som er livsvilkåret for omtrent halvdelen af den danske befolkning. I foredraget hørte vi om byerne på kanten af byen og om, hvordan forstaden blev et udviklingslaboratorium for boligpolitik og byggeindustri og hjemsted for historiens største løft i målbar boligkvalitet.

Klik her for at se flere billeder

Besøg i vandtårnene på Vandtårnsvej inden nedrivningen – 7. marts 2015

Hele 2 omvisninger i vandtårnene måtte der til, så stor var tilstrømningen, da foreningen fik arrangeret en rundvisning umiddelbart før nedrivningen gik i gang. Endda TV2 Lorry bragte et indslag om foreningens arrangement.

Klik her for at se flere billeder

Generalforsamling – 12. marts 2015

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget efter en ivrig debat.
Et nylavet relief af Arne Hermann blevfremvist. Det er håbet, at det kan blive opsat ved Aldershvileruinen.

Klik her for at se flere billeder

 

Bustur til Naverhulen i Helsingør – 8. april 2015

Udviklingen af Gladsaxe kommune begyndte for alvor omkring år 1900, da udstykningen af Søborggård tog fat. Unge mennesker fra provinsen, der var draget til København for at finde lykken, rykkede videre ud af byen og slog sig ned på de udstykkede grunde på Buddinge Mark, som Søborg hed dengang. Blandt de unge var der en mange håndværkere. De havde taget en uddannelse i provinsen og var rejst rundt i hele Europa som navere. Det var disse tilflyttere, der startede udviklingen. De kom med nye ideer og var vant til at klare sig selv. De startede alle vore foreninger, fik bygget skole i Søborg, startede en bank og byggede en kirke. Ja de ændrede Søborg og Gladsaxe så meget, at Herløv trak sig ud af kommunefællesskabet. Historien om disse navere finder vi i dag kun i Naverhulen i Helsingør. Efter middagen – mørbradgryde – fortalte Torsten Agger om navernes historie og deres traditioner.

Klik her for at se flere billeder

Jernpladsen – 28. maj 2015

Vi fik en rundvisning på Jernpladsen og historien fra gammel skrothandler til en moderne genbrugsleverandør. Alt kan genbruges i dag. Vi hørte om de vigtige miljøkrav, et sådan firma i dag skal leve op til.

Klik her for at se flere billeder

Genforeningsstenen genindvies – 14. juni 2015

Efter at Gladsaxe kommune havde rydddet området omkring Genforeningsstenen og anlagt trappe, så det var muligt at komme op til stenen, afholdte vi en genindvielse af stenen. Vi sørgede for musik og taler og de fremmødte medlemmer var med til at gøre dagen til en højtidelighed.
Om stenen skrev Gladsaxe kommunes Grundejerforeningsblad 16. juni 1921:
Stenen virker ved sin størrelse og ejendommelige form meget smuk på den høje bakke. Inskriptionen, der er tegnet af hr. billedhugger Nylund og indhugges under hans ledelse, giver også den store smuktformede stenflade en overordenlig virkningsfuld dekoration.

Klik her for at se flere billeder

Gladsaxedagen – 22. august 2015

En fantastisk oplevelse – velkommen til godt 20 nye medlemmer.
I år havde vi fået en plads i hjørnet af selve Rådhuspladsen ved siden af scenen. Vi var lidt spændte på, om gæsterne ville finde hen til os, men det gjorde de. Nye medlemmer – godt tyve – hjertelig velkommen til jer alle. 
Mange medlemmer og andre besøgende var med til at gøre standen til det sædvanlige tilløbsstykke. En særlig glæde var det at byde medlem nr. 600 i foreningen velkommen.

Klik her for at se flere billeder

 

Jernpladsen – 15. september 2015

Vi fik en rundvisning på Jernpladsen og historien fra gammel skrothandler til en moderne genbrugsleverandør. Alt kan genbruges i dag. Vi hørte om de vigtige miljøkrav, et sådan firma i dag skal leve op til.

Klik her for at se flere billeder

Mindeplade for miljøforkæmpere – 26. september 2015

Lørdag d. 26. september var Gladsaxe Miljøforening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Lokalhistorisk Forening sammen om at afsløre en mindeplade i Aldershvileparken for de miljøforkæmpere, der bl.a. var med til at sikre Aldershvileruinen for eftertiden.

 

Fra industri til kulturhus – 5. oktober 2015

I mange byer får gamle industribygninger nyt liv som kulturhuse, uddannelsessteder og kreative arbejdspladser. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet fortalte om tendensen med at omdanne gamle industribygninger til fx kulturhuse, og om hvad der sker, når et område ændrer karakter og funktion.

 

Besættelsestiden i et andet lys – 2. november 2015

I anledning af 70 året for Danmarks be­frielse, fortalte ekstern lektor, cand. phil. Michael Kjeldsen fra Roskilde Uni­versitet om sit syn på besæt­tel­ses­tiden.
Var modstandskampen en egent­lig partisankrig? Hvad var Fri­hedsrådets rolle ved befrielsen? Hvor­dan forholdt samtiden sig til de tyske flygtninge? dette var nogle af de emner, som en fyldt sal hørte om denne spændende aften.

Klik her for at se flere billeder

Filmaften – 18. november 2015

En dejlig aften i biografen i Bagsværd til gamle film fundet af Jørgen Olsen.

Klik her for at se flere billeder

Årbogsudlevering – 15. december 2015

Endnu en gang havde vi den store fornøjelse, at 300 medlemmer kom til vores arrangement på Hovedbiblioteket for at hente årbogen, betale kontingent og nyde et glas i hyggeligt selskab.
Det er fantastisk, at så mange medlemmer bakker aktivt op om foreningen. Da mange havde ægtefælle med, var vi godt 400 deltagere.

  • Årbog 2016 har en længere redegørelse for Gladsaxe Kommunes kunstkøb af Robert Jacobsen. Det drejede sig om en større samling afrikanske masker og skulpturer samt en serie jernskulpturer, som stadig kan ses rundt omkring i kommunen. Det mest iøjnefaldende kunstværk er vandkunsten på Rådhuspladsen.
  • Årbogen har også artikler om telefonfabrikken GNT Automatic på Telefonvej.
  • Gladsaxe Oplysningsforbunds 100 års historie.
  • Ungdomsskolen og Ungdomsparken.
  • Et tidsbillede med kanoroning på søerne og Mølleåen.

I år har vi endvidere udgivet en lokalhistorisk kalender med 12 motiver fra det gamle Gladsaxe. Ligeledes har vi lavet en eksklusiv serie postkort i A5-format med motiver fra gamle købmandsforretninger.

Klik her for at se flere billeder