2004-06

 

Nationalmuseet i Brede – 25.4.2004

 Rundgang i Nationalmuseets bygninger i Brede. 

Vestre Kirkegård  – 18.9.2004

Slentretur på Vestre Kirkegård 

Rundtur i en moderne kommune i 1946 – 11. april 2005

Her blev Gladsaxe-filmen fra 1946 vist. Den gennemgående figur i filmen var den populære radioreporter, Svend Petersen, fra Statsradiofonien. Filmen blev indledt og kommenteret af vores egen Arne Hermann. Deltagerne fik et godt indtryk af hvordan Gladsaxe Kommune så ud for de 25.000 borgere, som var bosat her i 1946. Man fik et glimt af Gladsaxe efter anden verdenskrig, hvor der hovedsagligt var landbrugsarealer, villakvarterer og gartnerier, men hvor store industrikvarterer og motorveje var planlagt. Der deltog ca. 40 mennesker til arrangementet, som var planlagt sammen med foreningen Norden og Venskabsforeningen.

 

Gladsaxe under den tyske besættelse – 30. april 2005

Arne Hermann holdt foredrag på Højgården. Her blev der udførligt berettet om sabotage, ”Schalburgtage”, stikkermord, jødeforfølgelser og mange andre spændende ting i Gladsaxe Kommune under anden verdenskrig.

Arrangementet blev afholdt sammen med Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Gladsaxe Miljøforening. Der deltog ca. 40 deltagere

 

Kulturdagen i Gladsaxe Kommune – 20. august 2005

Bestyrelsens medlemmer lagde mange timer og kræfter i før, under og efter arrangementet. Bestyrelsen havde en stand, hvor der var mulighed for at deltage i en lokalhistorisk quiz. Resultatet var dog ikke nogen succes. Der var i alt 25.000 gæster til kulturdagen. Selskabet fik 11 svar kuponer og to nye medlemmer. På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at selskabet skulle deltage. Men når alt det praktisk arbejde i foreningen altid skal laves af bestyrelsen uden deltagelse fra øvrige medlemmer, bliver det for stor en opgave, at skulle deltage i kulturdag, arrangere foredrag og udgive årbøger. Jeg vil derfor opfordre selskabets medlemmer til, at medvirke i det praktiske arbejde, hvis Selskabet skal deltage i så store arrangementer som kulturdagen.

Langdysse fra stenalderen – den 1. september 2005.

”Foredrag om udgravningen af langdysse fra stenalderen ved Gladsaxe”. Vejdirektoratets anlægsbevilling med udvidelsen af motorringvej 3 medførte, at arkæologerne under ledelse af Udgravningslederen Anne B. Hansen fra Kroppedal fandt rester af en langdysse fra ca. 3500 f. kr. Dyssen ligger lidt vest for den eksisterende bronzealderhøj Sneglehøj. Foredraget blev arrangeret af Tværpilen.

 

Københavns Politigård – 13. september 2005

Kriminalpolitiet flyttede ind i den nyoprettede politigård i 1924. Udadtil virker politigården kold, lukket og meget overvældende, men vi fik enspændende rundvisning og beskrivelse af stedets historie. Der deltogca. 25 medlemmer fra Historisk – topografisk Selskab for Gladsaxe
Kommune.

Foredrag om Højgaard-kredsen – 4. oktober 2005

Med inspiration af Knud Højgaards Vej i Gladsaxe Kommune fortalte historikeren Henning Tjørnehøj om hvad baggrunden var for ”Højgårds-kredsen” og andre kredses ønsker om at overtage den politiske magt i Danmark i efteråret 1940 uden om det parlamentariske system og samlingsregeringen. I samarbejde med Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Foreningen Norden.

Udlevering af årbogen – 3. december2005

Bogen omfattede denne gang en artikel om ”Gladsaxe Gymnasium 1956 – 2006, samt artiklen ”Rock og Pop i Gladsaxe. Begge artikler erskrevet af medlemmer fra bestyrelsen, og bogen er layoutet af Erik Starup.

Besøg på Gladsaxe Politigård og Dommerkontor – 9. februar 2006 .

Her fortalte politiassistent Kim Wessel-Tolvig, MB om vort lokale politi og retsvæsen og viste om i bygningen på Fremtidsvej.
Vort bestyrelsesmedlem Arne Hermann fortalte om politiets og stedets
historie i lokalhistorisk belysning. Der deltog ca. 25 medlemmer fra
selskabet, venskabsforeningen og foreningen Norden.

Tur til Rundetaarn – 23. februar 2006 

Erling Krog, som har boet i Rundetårn i 19 år fortalte herom. Han kom ligeledes ind på tårnets interessante historie. Til dette arrangement var der igen omkring 25 deltagere.

Generalforsamling på Thorasminde – 14. marts 2006 

Nyvalgte til bestyrelsen Arne Fogt og Jens Mortensen. Arne Hermann lod sig vælge som formand for et år.

Andre arrangementer i 2006

  • Brede Klædefabrik
  • Gladsaxe Kirkegård
  • Rundvisning på Gladsaxe Rådhus

Stjerneobservatoriet på Gladsaxe Skole – 20.9.2006 

Besøg på Stjerneobservatoriet på Gladsaxe Skole. Tidligere lærer ved skolen Volmer Hegvad fremviste kikkert og stjernehimmel.