1960-1969

Industrikommunen bliver udbygget. 

1960

Gladsaxe Bystyre forsøgte i 1960-1970 at tilgodese både almennyttige og private bygherrer. En af de store private bygherrer i kommunen var tømrermester Aage V. Jensen. Hans første projekt blev Buddinge Centret. I Buddinge Landsby opkøbte han de små gamle huse og byggede centret i 1960 – 1961, der med sine 5 etager indeholder forretninger i forskellige størrelser. Supermarked, læger, kontorer, apotek og posthus.

Også i Bagsværd har Aage V. Jensen sat sit præg med Promenaden, Irmatorvet og Højhuset, Bagsværd Hovedgade 99.

1961

Sorø besøger Gladsaxe. I forbindelse med Gladsaxe-ugen i september 1961 havde borgmester Erhard Jacobsen foreslået sin navnebror, redaktør Erhard Larsen, Sorø Amtstidende,  at de to skulle fremme forståelsen mellem land og by ved at give nogle af hans læsere mulighed for at besøge Gladsaxe. Et knebent flertal i kommunalbestyrelsen sagde ok, men da den endelige beslutning skulle tages, var et medlem af socialdemokratiet blevet syg, og så var flertallet væk. I mellemtiden havde flere tusinde læsere af Sorø Amtstidende tilmeldt sig turen, så Gladsaxes borgmester henvendte sig til sin gode ven, arveprins Knud, og spurgte, om han ville være protektor for ugen. Det ville han gerne, og derefter gik de royalt indstillede partier, Venstre og Konservative, alligevel med til at bevilge de 20.000 kroner, som arrangementet kostede. I alt kom 1300 af de 2600 læsere, der havde tilmeldt sig turen, med. Flere kunne der ikke skaffes busser til. 400 blev inviteret hjem til spisning privat hos gladsaxeborgere, mens 900 blev bespist i henholdsvis badmintonhallen, på Falckstationen og på Egegård og Marielyst Skoler.

Søborg Gymnasium. Det blev startet under ydmyge forhold i selskabslokalerne ved Skoleparken på Triumfvej. Efter to år blev den gamle Mørkhøj Skole (foto – senere Lundevang Skole – nu nedrevet), der havde fungeret som anneksskole, overflødig, og gymnasiet flyttede her hen. Da skolekomplekset ved Høje Gladsaxe med John F. Kennedyskolen og Dag Hammarskjöldskolen stod færdigt i 1966-67 var der også plads til Søborg Gymnasium. Her lå det til nedlæggelsen i 1986.

1962

Skolernes Idrætsdag 7. september 1962 i Gladsaxe Idrætspark fik et fornemt besøg. Viceborgmester fru Nanna Rasmussen taler til astronaut og første mand i rummet russeren Juri Gagarin, da denne overværede skolebørnenes indmarch. Fra venstre ses viceborgmester Nanna Rasmussen, tolken,  astronaut Juri Gagarin og skoledirektør Thorkild Hansen.

Gladsaxe Kommune køber Nybro Kro og Bagsværd Sø.

Filmmuseets og Statens Filmcentrals boksanlæg flytter til Bagsværdfortet på Møllemarken.

Fra 1962-2007 voksede filmdepotet fra ca. 2.000 filmtitler til over 10.000 – både danske og udenlandske. Der var også en stor samling af fotos, programmer, plakater og bøger.

Fortet var gennem alle årene plaget af ustabile temperaturer og især høj fugtighed.

Fra 2000 blev store dele af filmdepotet overflyttet til et nyindrettet filmarkiv i Glostrup, hvor filmene opbevares i et 3000 m² stort boksanlæg, hvoraf 1200 m² er kølerum. 

I 2007 blev alle nitratfilm flyttet til Store Dyrehave syd for Hillerød, hvor DFI har ombygget en af Beredskabsstyrelsens gamle underjordiske bunkersanlæg til et topmoderne klimanlæg med en konstant temperatur på -5 grader.

1964

Det nye Mørkhøj industrikvarter på ca. 40 ha. var udlagt på arealerne på Grønnegården syd for ringvejen mellem Buddinge og Herlev. De nye industrigrunde blev ikke solgt, men kun udlejet, med den aftale, at grundene skulle gå tilbage til Gladsaxe Kommune med, hvad der står på dem i år 2050.

Kvarteret fik de karakteristiske vejnavne Dynamovej, Generatorvej, Turbinevej og Transformervej.

 

Erik Weidinger fortæller områdets historie i Årbog 2018.

Den første beboer flytter ind i Høje Gladsaxe.

1965

TV-byen blev opført i starten af 1960’erne. De første optagelser foregik allerede i 1964, men den officielle indvielse var 1. april 1965.

Ud over de tre karakteristiske studiebygninger var der værksteder til snedkere, kostumer, sendevogne m.m.  I 1970 fulgte det 14 etager høje kontorhus og siden også studier og faciliteter til nyhedsformidlingen. 

Det var i en tidsalder, hvor man skrev breve, og sendte dem med posten. Det betød, at 2860 Søborg blev Danmarks kendeste postnummer. Det endte 40 år senere, da DR samlede aktiviteterne i DR-Byen på Amager.

Læs mere i tidligere generaldirektør Laurits Bindslevs artikel ‘Gøgeungen, der slog sig ned i Gyngemosen’ i Årsskrift 1983.

Konservativ Ungdom, DSU og en sammenslutning af idrætsklubber i Gladsaxe gik sammen om at danne Gladsaxe Teen Clubs med det formål at afvikle bal på Egegård Skole hver lørdag med skiftende arrangører. Overskuddet skulle gå til ungdomsformål. 

I årene 1965-68 var der omkring 6000 medlemmer. Medlemmerne kom fra hele landet, de fleste fra Storkøbenhavn. Når der var store navne på plakaten, var det ikke usædvanligt at op til 400 gik forgæves.

Se også Charlotte Voss historie om ‘Rock og pop i Gladsaxe’ i Årbog 2006.

Læs mere på Gladsaxe Teen Clubs hjemmeside

Viadukten over Bindeleddet. Siden 1906 havde den gamle viadukt ledt Slangerupbanen, senere Hareskovbanen, over Bindeleddet i Bagsværd. I 1964 blev broen sprængt væk og i løbet af 1965 blev en ny dobbeltsporet viadukt opført. 12 år inden S-toget nåede fra Svanemøllen til Farum.

Allerede i 1958-59 havde man bygget en en  dobbeltsporet viadukt over Buddingevej, og ligeledes i 1965 begyndte arbejdet med dæmning op til og viadukt over Gammelmosevej ved Stengården Station.

I juni 1965 samlede man alle tre biblioteksafdelinger (administration, indkøb og katalogafdeling) under et tag i bygningen på hjørnet af Stengårds Alle og Buddinge Hovedgade. Her lå de frem til 1980, hvor de flyttede til det nye Hovedbibliotek.
Bygningen havde det klingende navn ‘Centrum’. Her havde tidligere været restauration og selskabslokaler, hvor blandt andet Lønsteds danseinstitut havde til huse, efter de måtte forlade den gamle “Rytterskole” i 50’erne.

Læs bibliotekets 50 års historie i Årsskrift 1984.

1966

Akademisk Boldklub, AB, indvier Danmarks mest moderne idrætsanlæg til 4 millioner kroner på Skovdiget i Bagsværd.

AB var startet på Østerbro tilbage i 1889. Optagelseskravet for at blive medlem dengang var en universitetsuddannelse. 

I AB er der der 4 afdelinger for hhv. fodbold, håndbold, tennis og cricket.

1968

Bogbussen kører fra foråret . Den skal betjene områder af kommunen, der ikke har et bibliotek i nærheden. Der var 8 stoppesteder Gladsaxe, der blev besøgt 2-3 gange om ugen på faste tidspunkter.

Bussen kunne medbringe 3-4.000 bøger. Der var indlagt el og vand, og der var et lille oliefyr. 

Den blev nedlagt i 1990 bl.a. fordi den var dyr i drift og ikke mindst reparationer.

Værebro Park blev opført med 1329 boliger. Lejlighederne varierer fra 40 til 104 kvadratmeter fordelt på tre 8-etagers højhusblokke og fem 4-etagers lavhuse. Køkkenerne var åbne mod stuen.

I lighed med Høje Gladsaxe var der tale om ‘en by i byen’ med butikscenter med et bredt udvalg af butikker og postindlevering,  børneinstitutioner, skole, plejeboliger, beboerhotel, læge og tandlæge samt bibliotek.

Ved centret var der busterminal, og under centret klublokaler til bl.a. pensionister, vinbrygning, metal- og stensliberi, musik, foto og efterhånden som der kom flere indvandrere, også en moske.

Led Zeppelin debuterer på Egegårdsskolen. En musikhistorisk verdensbegivenhed fandt sted på Egegårdsskolen (nu Gladsaxe Skole), hvor Gladsaxe Teen Club holder ‘teenbal’ 7. september. På plakaten er The New Yardbirds. Det var deres første offentlige optræden. Besætningen var Jimmy Page (g), Robert Plant (voc.), John Paul Jones (b), John Bonham (dr). De skiftede derefter navn til Led Zeppelin, og så er resten historie som et af verdens bedst sælgende rockbands.

Læs mere på

Gladsaxe Teen Clubs hjemmeside

Led Zeppelins officielle hjemmeside

1969

Jernalderbyen ved Værebro Skole blev etableret. Det var et pædagogisk tilbud til alle skoler og dagtilbud i kommunen. 

Det var et historisk værksted lavet i samarbejde med Nationalmuseet. Der blev bygget et langhus, et vævehus og en smedje i jernalderudformning. I tilknytning hertil blev der etableret bålsteder, hvor skoleelever kunne komme og lære historien gennem praktisk arbejde, som vedligeholdelse af husene, smedning, madlavning, plantefarvning m.m. Området bliver ikke længere brugt som historisk værksted (2015), men bygningerne ligger der endnu.

Der er etableret et udflugtshus for kommunens børneinstitutioner. Her er der en lille udstilling om mosens natur.

Gladsaxe kommune er ved at være fuldt udbygget med et indbygger tal på ca. 70.000.