Efter reformationen

15-1600-tallet

 
1536: Efter reformationen kommer de fleste gårde i landsbyerne til at høre under kongen, men enkelte hørte til Universitetet eller Vartov. Bagsværd Kirke nedrives i 1538, da stenene herfra skal bruges til renoveringen af bispegården i København.
1645: Befolkningstal 421 i Gladsaxe og Herlev.
1658: Svenskekrigen og belejringen af København – Her ses Svenske vold i Hareskoven. 
1660: Befolkningstal 124 i Gladsaxe og 43 i Herlev. 
1678: Der udstedes bevilling til at drive kro i Bagsværd – er omtalt allerede 10 år tidligere. 
1670: Gladsaxe og Herlev sogne bliver rytterdistrikter, hvor formålet var at hverve soldater.

1700-tallet

 
1721: Kong Frederik IVs søster Sophie Hedvig opretter prinsesseskole i Bagsværd
1722: Kong Frederik IV opretter Rytterskole i Gladsaxe
1750: Gladsaxe præstegård brænder og dermed også kirkebøgerne. En del bondegårde brænder ned. 
1768: Der etableres skole i Buddinge.
1770: Udflytningen af bøndergårdene begynder. 
1782: Aldershvile Slot opføres – ses th.