Andre publikationer

Hermanns Hjørner – anekdoter fra Gladsaxe udgivet i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum

75 historier fra alle hjørner af kommunen fortalt af lokalhistorikeren Arne Hermann (1930-2014) til den hedengangne Radio Gladsaxe og senere optrykt i Gladsaxe Bladet.

Gladsaxehistorier – en artikelkavalkade udgivet i forbindelse med foreningens 70 års jubilæum

25 fortællinger om kommunens fortid skrevet af Eva Molin fra Gladsaxe Byarkivs lokalhistoriske afdeling. Udgivet i forbindelse med foreningens 70 års jubilæum.

Gladsaxebogen 1 – fra de ældste tider til ca. 1900

Træk af Gladsaxe-Herlev Kommunes historie fra de ældste tider til 1909. Skrevet af C.L.B. Cramer. Udgivet 1949.
2. oplag 1979

Gladsaxebogen 2 – ca. 1900-1940

Gladsaxe Kommunes historie fra 1900-1941. Skrevet af Mogens Lebech. Udgivet 1971.

Gladsaxebogen 3 – ca. 1940-1990

Beskrivelse af Gladsaxes udvikling fra landkommune til moderne bysamfund. Skrevet af Carl Erik Andresen, Ning de Coninck-Smith, Birgit Andersen, Edmund Hansen, Arne Hermann og Svend A. Jensen. Udgivet 1991.

Register over foreningens årsskrifter/årbøger fra 1968-1995

Folketællingen 1787 Gladsaxe Sogn


Tællingen gengivet som den så ud på listerne fra 1787 og transskriberet af Inger Hartby, så man kan læse teksten i maskinskrift. Udgivet 1988.

Fra hedenske kultsteder til kristen kirke i det gamle Gladsaxe Sogn, Sokkelund Herred

Forfatteren Børge Johannes Steiner skriver om Jægerbakken – et formodet oldtidskulturcenter, stednavne, tingsteder, og så foretager han en sammenligning med stednavnet Gladsax i nærheden af Simrishamn i Skåne. Udgivet 1981.

Da vi var bønder – se oversigt over Oversigt over gårde

De fire landsbyers historie med gennemgang af de enkelte gårde. Skrevet af Lone Dam, Vibeke Filipsen og Eva Molin. Udgivet 1999. 2. oplag 2008.

Resume af Forord
Ideen med bogen har været at give en historisk korrekt fremstilling af gårdenes historie samtidig med at læseren gerne skulle få et indtryk af udviklingen i Gladsaxe Kommune fra den typiske
landkommune nok tæt på København, men dog temmelig uberørt af hovedstadens beliggenhed til en forstadskommune beskrevet gennem indledninger til hver af de 4 landsbyer. Hver gård er beskrevet såvel i tekst som i billeder, ikke blot af gårdene dengang, men også fotografier af de samme steder anno 1999 taget fra nøjagtig samme vinkel. Altså en bog, hvis topografiske indledninger til de enkelte landsbyer gerne skulle kunne læses her og nu af den almindeligt interesserede Gladsaxe-borger, men ikke mindst en bog, der senere kan tages ned fra reolen og anvendes som opslagsbog, når spørgsmål om fortidens Gladsaxe dukker op samtidig med, at man kan tilrettelægge sin egen lille byvandring og ved selvsyn se, hvordan der ser ud på steder nu, hvor der tidligere var mere eller mindre pæne landbrugsbygninger. Bogen beskriver udviklingen fra udskiftningen, indtil udstykningen af gårdene er så godt som afsluttet omkring 1930-40. Det indebærer, at indledningerne til de enkelte landsbyer beskriver kommunens udvikling fra en udpræget landbrugskommune til en kommune med begyndende forstadspræg og en udbygget infrastruktur. Omkring 1930 så kommunen ud som tidligere med de 4 landsbyer liggende i et udpræget landbrugsområde. Der blev bygget og udstykket meget, og de 4 oprindelige landsbyer indgik på dette tidspunkt i større sammenhængende bebyggede områder.
De enkelte gårdes parceller betegnes med matrikelnumre hentet fra matriklen 1844.
Langt de fleste af Gladsaxes gårde eksisterer ikke længere.  Ejerlisterne er ført op til omkring 1940. Nogle slutter før, andre senere. 
Vi vil gerne rette en generel tak til de mange, der har vist stor interesse for og ydet særlig bistand specielt i forbindelse med illustrationerne. En særlig tak skal rettes til Arne Hermann, Ebbe
Fels og Erik Starup, ligesom vi gerne vil takke Historisk topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune (nuværende Lokalhistoriske forening), der har gjort det muligt at få udgivet bogen.
Oktober 1999
Vibeke Filipsen

Nedenfor er link til afsnit fra bogen. Afsnittene er delt op i følgende byområder:

Bagsværd by Side 4 – 39

Buddinge og Søborg by Side 40 – 83

Gladsaxe by Side 84 – 119

Mørkhøj by Side 120 – 139

Da vi var Bønder stikord

Jubilæumsskrift 1941-2001 Dette skrift kan læses her på hjemmesiden.

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 1

Det svenske Kongebesøg
Første borgmester
Den afklædte skatteborger
Arveprins Knuds Vej
Gladsaxe får borgmesterkæde
Boligvirke
Speedway i Gladsaxe
Skandinaviens første motorløb

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 2 

Abningen af Gladsaxe Bad 3. juli 1958
Narssaq – ugen 25.8.-1.9. 1979
Politi og fritid 25. august 1979

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 3 

Gladsaxefilmen 1946
Søborgfilmen
Da sporvognen kom til Søborg

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 4

Dagen i dag er historie i morgen
Sidste og første kommunalbestyrelsesmøde i 1978
Gladsaxe Festival 1977
Venskabsbørneby i Gladsaxe 1967

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 5 

Islands præsident på besøg 1954
Høje Gladsaxe bygges 1961-1966
Boligvirke – Skoleparken bygges 1954
International skøjtegalla 1964
Juleoptoget 1994

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 6

Borgmestervalget 1962
Erhard Jacobsens Gladsaxe
Budgetdag 1987
Gladsaxe Kommune fylder 150 år

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 7

Mødet mellem land og by – da Sorø besøgte Gladsaxe i 1961
Gladsaxe i dag, Gladsaxe i morgen 1961.
Søborg Hovedgade 1980

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 8

Mindesmærket afsløres d. 5. maj 1947
50 året for Danmarks befrielse fejres i 1995 på Gladsaxe Rådhus.
Kransenedlæggelse på Gladsaxe Kirkegård.
Koncert og mindehøjtidelighed i Rådhushallen

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 9

Historien om juleoptogene
Filmklip fra perioden 1991-2001 
Sidste juleoptog i 2001

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 10

Branden ved Søborghus Savværk 1921
60 år bag saksen. Herrefrisør Ove Olsen drev forretning i Søb 1940-2000
Gladsaxe Teater fylder 25 år – fra jubilæet i 1989
Gladsaxe under historiens vingesus – venskabsbyen Wedding fejrer 100 års jubilæum i 1961

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 11

PÅ’en igen 1962
Lille Fly omkring 1962
Mors dag 1962
Wilmersdorff besøger Gladsaxe 1968
Bagsværd Bycenter 2015
Afsløring af Robert Jacobsens Vandkunst 1979

Filmaften i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening DVD 12

EM i roning på Bagsværd sø1963
Retsbygningen indvies 1978
Cirkus Morenos stakit
Motorløb i Bagsværd 1920

Disse bøger kan rekvireres gennem foreningen:

1913-2013 med socialdemokratiske sognerådsformænd og borgmestre.

 

 

 

 

Gladsaxe håndværkerforening 100 år.