2022

Gladsaxedagen

Lørdag den 27. august 2022 kl. 13:00-17:00

Vi deltager med eget telt på Gladsaxedagen, hvor vi viser vores udstilling og sælger ud af vores udgivelser.
Kom forbi og få en snak med bestyrelsen. Tag gerne et kommende medlem med.
Nye medlemmer får denne dag en særlig velkomstgave med hjem.

Temadag på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder

Småindustri og håndværk i Gladsaxe

13. september 2022 kl. 14-16, Transformervej 1

Sven Ottosen viser film om Hans E. Ottosens plasticfabrik
i Bagsværd, som bl.a. fremstillede hønseringe. Demonstration af forskellige produkter fra virksomheden.

Kaffe og kage. Ingen tilmelding. Gratis.

Besøg Bagsværdfortet på Befæstningsdagen

Søndag den 25. september 2022 kl. 11-14

Igen i år afvikler vi arrangementet sammen med Gladsaxefortets Venner. De kommer til os, da Gladsaxe-fortet er lukket. Det betyder en række aktiviteter på dagen.
Vi står for rundvisningerne inde på fortet hver halve time eller efter behov.
Vi har i år lavet en lille udstilling om Bagsværdfortet som filmmagasin for Filmmuseet fra 1962-2007.
Dansk militærhistorisk Selskab, 1914-gruppen/Gladsaxefortets Venner viser soldaterliv fra 1914-18. Oplev mandskab fra fodfolket og fæstnings-artilleriet i uniform og udrustning.

Deltagelse er gratis.
Der er ingen tilmelding.

KSB København-Slangerupbanen
Foredrag i Hovedbibliotekets store sal.

Mandag den 10. oktober 2022 kl. 19:00

I 1975 skrev Claus Hagen Petersen historien om København-Slangerupbanen til Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe kommunes årsskrift. Denne historie sluttede i 1948 med DSB’s overtagelse af driften.
Siden da blev banen afkortet til Farum; den blev elektrificeret i 1977; før da var den i konkurrence med sporvognslinje 16; i en periode blev den tilsluttet sporvognslinje 19x; om et kort øjeblik bliver den krydset af letbanen.
Claus Hagen Petersen genfortæller historien om banens første år, om årene derefter med DSB, og det længe ønskede skift til S-tog. Foredraget krydres med spring til andre skinnebårne transportmidler frem til i dag.
Tilmelding til Robert Baldorf, mail eller tlf. 2484 2208 senest 3. oktober. Deltagelse er gratis.

Temadag på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Musikbutikken Lyra

11. oktober 2022 kl. 14-16, Transformervej 1

Jens Mortensen fortæller historien om Lyra Musik og spiller singleplader fra
forretningens lager. Det er muligt at komme med lytterønsker.

Kaffe og kage. Ingen tilmelding. Gratis.

Haaning Collection, Smørmosevej 16 i Bagsværd

Lørdag den 12. november 2022 kl. 13:00

Samlingen spænder meget vidt, lige fra genskabelsen af verdens første bil; en Benz Patent Motorwagen Model I, til den nyeste i form af en Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.
Et unikt kendetegn ved samlingen er, at langt de fleste af bilerne, motorcyklerne og knallerterne kan starte og køre.
Eksempler på samlingens mangfoldighed er gårsdagens hverdagsbiler som fars Fiat 127 fra 1978, oldefars gamle Ford A Victoria veteranbil fra 1931 eller fætters første VW Golf II GTI fra 1986.
De klassiske motorcykler som BSA, Bultaco, Indian Chief og ikke mindst den danske Nimbus er også en del af samlingen, og knallerter som PUCH og Velo Solex er ligeledes ikoner.
Endelig er der den enorme og farvestrålende modelbilssamling med omkring
12.000 biler, der er udstillet i en specialdesignet glasvæg fra gulv til loft.
Deltagerpris inkl. kaffe er 65 kr., som indbetales til MobilePay 653194 eller
konto 1551-0006483437. Ved overtegning returneres beløbet.

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

En arbejdsplads i Gladsaxe

15. november 2022 kl. 14-16, Transformervej 1

Kort oplæg om GNT. Finn Lausten supplerer med historien om samarbejdet mellem GNT og Store Nord
om udvikling af telefoner.

Kaffe og kage. Ingen tilmelding. Gratis.

Årbogsudlevering

Lørdag den 10. december 2022 kl. 10:00-12:00, Hovedbibliotekets store sal
Årets højdepunkt for os alle, hvor den længe ventede årbog præsenteres. Mød op og få en snak med forfatterne.
Der er også mulighed for at betale kontingentet på 125 kroner for året 2023 og få en lille forfriskning.
Der vil i november blive udsendt en særskilt indbydelse til dette arrangement.
Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding.

Allan Olsen – Det begyndte på Kildebakkegårds Allé

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19:00 på Hovedbiblioteket
Allan Olsen, skuespiller og tørlagt alkoholiker, fortæller om sin opvækst i Værebroparken i begyndelsen af 1970’erne.
Mød glarmesterlærlingen fra Bagsværd og hør bl.a. om karrieren som skuespiller og vejen ud af alkoholens tåger.
Arrangementet udføres i samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 6. februar.

Ordinær generalforsamling 

i Dansesal 4  på Telefonfabrikken Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19:00
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsupple-ant
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, sen-des til formanden. Forslagene skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Se adresse på sidste side her i program-met.
På valg (pkt. 6)
Kasserer Christian Hansen
Flemming Bruun
John Bøge
Suppleant Bjarne Dahlgaard
Suppleant Ivan Klitte
Alle genopstiller
På valg (pkt. 7)
Revisor Ib Olsen
Revisorsuppleant Steen Græse
Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside gladsaxelokalhistorie.dk
Der er ingen tilmelding til generalfor-samlingen.
Husk at betale kontingent 125 kr. for 2022.

Rundvisning på GEA (overtegnet – venteliste)

Gladsaxevej 305 Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16:00
GEA er et globalt ingeniørfirma, der blandt andet leverer anlæg til føde-vareindustrien.
Firmaet startede i 1881 og har været på en spændende udviklingsrejse, der langtfra er slut.
Hør mere om hvad GEA kan og få en lille rundvisning på Test Centeret.
Mødested: Gladsaxevej 305, 2860 Søborg kl. 16.00 i receptionen.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 20. marts.

Åbent hus på Grønnegården

Besøg Lokalhistorisk Samling, Transformervej 1, 2860 Søborg Lørdag den 26. marts 2022 kl. 14:00
Måske har du en rigtig spændende ting liggende i dine gemmer, som fortæller om Gladsaxes historie siden år 1900.
Så kan du overveje at få den frem i lyset, så flere kan få glæde af den ved at se den vores samling.
Under alle omstændigheder vil vi meget gerne invitere vores medlemmer indenfor i vores samling, som langsomt begynder at tage form.
Der bliver tid til en hyggesnak, hvor vi gerne byder på en kop kaffe og et stykke wienerbrød.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement.

Besøg på Frieboeshvile (overtegnet – venteliste)

Lyngby Hovedgade 2 torsdag den 28. april 2022 kl. 17:00 – bemærk ændret dato
Vi fortsætter traditionen med besøg i vores nabokommuner, denne gang i Lyngby-Taarbæk, hvor stadsarkivar Mette Henriksen vil vise rundt i Sor-genfri Slotspark og haven ved Frie-boeshvile.
Landstedet Frieboeshvile blev opført i 1756 af den københavnske apoteker August Gynther som et af de første langs Kongevejen ved Kongens Lyngby.
Frieboeshvile var fra ca. 1800 sommerbolig for den senere general Frederik Caspar Conrad Frieboe og hans hustru Gertrud Cathrine. Generalens efterkommere ændrede ik-ke på husets indretning. I 1953 solgte de huset til Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden 1976 har Frieboeshvile fungeret som Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturhistoriske museum.
I siderummenes udstillinger fortælles kommunens historie, og på første sal arrangerer Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv skiftende udstillinger om den lokale historie.
Deltagelse er gratis. Begrænset antal deltagere.
Der vil blive serveret en forfriskning.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 24. april.

Gårdvandring i landsbyen Gladsaxe

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 13:00
Vi mødes på gårdspladsen foran præstegården ved Gladsaxe Kirke, Provst Bentzonsvej 1.
Herfra går vi ad Gladsaxe Møllevej op til Egegården og tilbage via Gladsaxegård og slutter af i Laden til kaffe og wienerbrød.
Selve turen tager ca. 2 timer og det er gratis at deltage.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 15. maj.
Kort over det gamle Gladsaxe år 1980.

Sejltur på Bagsværd Sø

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 14:00

Vi starter og slutter ved Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30 i Bagsværd
Kom med på en dejlig sejltur med Baadfarten på Bagsværd Sø.
Efter sommersejlturen byder vi på kaffe og wienerbrød på Søgården.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 12. juni.