2022

Allan Olsen – Det begyndte på Kildebakkegårds Allé
10. februar 2022

Allan Olsen, skuespiller og tørlagt alkoholiker, fortalte om sin opvækst i Værebroparken i begyndelsen af 1970’erne.
Vi mødte glarmesterlærlingen fra Bagsværd og hørte bl.a. om karrieren som skuespiller og vejen ud af alkoholens tåger.
Arrangementet udførtes i samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne.

Ordinær generalforsamling – 8. marts 2022 

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsupple-ant
8. Eventuelt

Gladsaxe Byarkiv
Hvad er Gladsaxe Byarkiv? Har vi både et arkiv på rådhuset og et lokalhistorisk arkiv? Hvad kan man finde i arkiverne? Det fortalte Maria Kræmer Hansen fra arkivet om efter generalforsamlingen. 

Klik her for at se billeder fra generalforsamlingen
Klik her for at læse referat fra generalforsamlingen

Rundvisning på GEA – 22. marts 2022

GEA er et globalt ingeniørfirma, der blandt andet leverer anlæg til fødevareindustrien.
Firmaet startede i 1881 og har været på en spændende udviklingsrejse, der langtfra er slut.
Vi hørte om, hvad GEA kan og fik en lille rundvisning på Test Centeret.

Klik her for at se billeder fra GEA Niro

Åbent hus på Grønnegården – 26. marts 2022

Vi inviterede vores medlemmer indenfor i vores samling, som langsomt begynder at tage form.
Der blev tid til en hyggesnak, hvor vi bød på en kop kaffe og et stykke wienerbrød.
Flere havde spændende ting med fra deres gemmer, ting som nu indgår i samlingen.

Klik her for at se billeder fra dagen

Besøg på Frieboeshvile – 28. april 2022

Vi fortsatte traditionen med besøg i vores nabokommuner, denne gang i Lyngby-Taarbæk, hvor stadsarkivar Mette Henriksen vist rundt i Sorgenfri Slotspark og haven ved Frieboeshvile.
Landstedet Frieboeshvile blev opført i 1756 af den københavnske apoteker August Gynther som et af de første langs Kongevejen ved Kongens Lyngby.
Frieboeshvile var fra ca. 1800 sommerbolig for den senere general Frederik Caspar Conrad Frieboe og hans hustru Gertrud Cathrine. Generalens efterkommere ændrede ikke på husets indretning. I 1953 solgte de huset til Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden 1976 har Frieboeshvile fungeret som Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturhistoriske museum.
I siderummenes udstillinger fortælles kommunens historie, og på første sal arrangerer Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv skiftende udstillinger om den lokale historie.

Klik her for at se billeder fra besøget

Gårdvandring i landsbyen Gladsaxe – 21. maj 2022

Vi mødtes på gårdspladsen foran præstegården ved Gladsaxe Kirke, Provst Bentzonsvej 1.
Herfra gik vi ad Gladsaxe Møllevej op til Egegården og tilbage via Gladsaxegård og sluttede af i Laden til kaffe og wienerbrød.
Kort over det gamle Gladsaxe år 1980.
Klik her for at se billeder fra gårdvandringen

Sejltur på Bagsværd Sø – 18. juni 2022

Vi startede og sluttede ved Aldershvile Slotspavillon i Bagsværd på en dejlig sejltur med Baadfarten på Bagsværd Sø.

Efter sommersejlturen bød vi på kaffe og wienerbrød på Søgården.

Klik her for at se billeder fra sejlturen

 

Gladsaxedagen – 27. august 2022

Vi deltoger med eget telt i regnvejr på Gladsaxedagen, hvor vi viste vores udstilling og solgte ud af vores udgivelser.

Trods vejret kunne vi også i år byde nye medlemmer velkomne i foreningen. De fik alle en særlig velkomstgave med hjem.

Temadag på Grønnegården – uformelle tirsdagsmøder

Småindustri og håndværk i Gladsaxe – 13. september 2022

Sven Ottosen viste film om Hans E. Ottosens plasticfabrik i Bagsværd, som bl.a. fremstillede hønseringe. Der var også fremvisning af forskellige produkter fra virksomheden.

 

Besøg Bagsværdfortet på Befæstningsdagen
25. september 2022

Igen i år afviklede vi arrangementet sammen med Gladsaxefortets Venner.

Vi stod for talrige rundvisninger i på fortet, hvor vores nye udstilling om Bagsværdfortet som filmmagasin for Filmmuseet fra 1962-2007 blev beundret. Interesse gjaldt ikke mindst demonstrationen af vores store biograffilmfremviser.
Dansk militærhistorisk Selskab, 1914-gruppen/Gladsaxefortets Venner viste soldaterliv fra 1914-18, hvor man kunne opleve mandskab fra fodfolket og fæstningsartilleriet i uniform og udrustning.

Klik her for at se billeder fra dagen

KSB København-Slangerupbanen – 10. oktober 2022

I 1975 skrev Claus Hagen Petersen historien om København-Slangerupbanen til Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe kommunes årsskrift. Denne historie sluttede i 1948 med DSB’s overtagelse af driften.

Siden da blev banen afkortet til Farum; den blev elektrificeret i 1977; før da var den i konkurrence med sporvognslinje 16; i en periode blev den tilsluttet sporvognslinje 19x; om et kort øjeblik bliver den krydset af letbanen.
Claus Hagen Petersen genfortalte historien om banens første år, om årene derefter med DSB, og det længe ønskede skift til S-tog. 

Klik her for at se billeder fra foredraget

Temadag på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

Musikbutikken Lyra – 11. oktober 2022

Jens Mortensen fortalte historien om Lyra Musik og spillede singleplader fra forretningens lager.

Haaning Collection, Smørmosevej 16 i Bagsværd
12. november 2022

Samlingen spænder meget vidt, lige fra genskabelsen af verdens første bil; en Benz Patent Motorwagen Model I, til den nyeste i form af en Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

Et unikt kendetegn ved samlingen er, at langt de fleste af bilerne, motorcyklerne og knallerterne kan starte og køre.
Eksempler på samlingens mangfoldighed er gårsdagens hverdagsbiler som fars Fiat 127 fra 1978, oldefars gamle Ford A Victoria veteranbil fra 1931 eller fætters første VW Golf II GTI fra 1986.
De klassiske motorcykler som BSA, Bultaco, Indian Chief og ikke mindst den danske Nimbus er også en del af samlingen, og knallerter som PUCH og Velo Solex er ligeledes ikoner.
Endelig er der den enorme og farvestrålende modelbilssamling med omkring 12.000 biler, der er udstillet i en specialdesignet glasvæg fra gulv til loft.

Temadage på Grønnegaarden – uformelle tirsdagsmøder 

En arbejdsplads i Gladsaxe – 15. november 2022

Henning Christensen var i en årrække i udviklingsafdelingen på GNT. Fra den tid kunne han vise demo-modeller af Danmark-telefoner og fortælle om tilvirkningen af dem. Finn Lausten supplerede med historien om samarbejdet mellem GNT og Store Nord om udvikling af telefoner.

Årbogsudlevering – 10. december 2022

Årets højdepunkt for os alle, hvor den længe ventede årbog blev præsenteret. Op mod 400 medlemmer kom forbi Hovedbiblioteket efter deres årbog for samtidig at nyde det sociale samvær med venner og bekendte.

Klik her for at se billeder fra årbogsudleveringen.