2022

Allan Olsen – Det begyndte på Kildebakkegårds Allé

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19:00 på Hovedbiblioteket
Allan Olsen, skuespiller og tørlagt alkoholiker, fortæller om sin opvækst i Værebroparken i begyndelsen af 1970’erne.
Mød glarmesterlærlingen fra Bagsværd og hør bl.a. om karrieren som skuespiller og vejen ud af alkoholens tåger.
Arrangementet udføres i samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 6. februar.

Ordinær generalforsamling 

i Dansesal 4  på Telefonfabrikken Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19:00
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsupple-ant
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, sen-des til formanden. Forslagene skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Se adresse på sidste side her i program-met.
På valg (pkt. 6)
Kasserer Christian Hansen
Flemming Bruun
John Bøge
Suppleant Bjarne Dahlgaard
Suppleant Ivan Klitte
Alle genopstiller
På valg (pkt. 7)
Revisor Ib Olsen
Revisorsuppleant Steen Græse
Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside gladsaxelokalhistorie.dk
Der er ingen tilmelding til generalfor-samlingen.
Husk at betale kontingent 125 kr. for 2022.

Rundvisning på GEA (overtegnet – venteliste)

Gladsaxevej 305 Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16:00
GEA er et globalt ingeniørfirma, der blandt andet leverer anlæg til føde-vareindustrien.
Firmaet startede i 1881 og har været på en spændende udviklingsrejse, der langtfra er slut.
Hør mere om hvad GEA kan og få en lille rundvisning på Test Centeret.
Mødested: Gladsaxevej 305, 2860 Søborg kl. 16.00 i receptionen.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 20. marts.

Åbent hus på Grønnegården

Besøg Lokalhistorisk Samling, Transformervej 1, 2860 Søborg Lørdag den 26. marts 2022 kl. 14:00
Måske har du en rigtig spændende ting liggende i dine gemmer, som fortæller om Gladsaxes historie siden år 1900.
Så kan du overveje at få den frem i lyset, så flere kan få glæde af den ved at se den vores samling.
Under alle omstændigheder vil vi meget gerne invitere vores medlemmer indenfor i vores samling, som langsomt begynder at tage form.
Der bliver tid til en hyggesnak, hvor vi gerne byder på en kop kaffe og et stykke wienerbrød.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement.

Besøg på Frieboeshvile (overtegnet – venteliste)

Lyngby Hovedgade 2 torsdag den 28. april 2022 kl. 17:00 – bemærk ændret dato
Vi fortsætter traditionen med besøg i vores nabokommuner, denne gang i Lyngby-Taarbæk, hvor stadsarkivar Mette Henriksen vil vise rundt i Sor-genfri Slotspark og haven ved Frie-boeshvile.
Landstedet Frieboeshvile blev opført i 1756 af den københavnske apoteker August Gynther som et af de første langs Kongevejen ved Kongens Lyngby.
Frieboeshvile var fra ca. 1800 sommerbolig for den senere general Frederik Caspar Conrad Frieboe og hans hustru Gertrud Cathrine. Generalens efterkommere ændrede ik-ke på husets indretning. I 1953 solgte de huset til Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden 1976 har Frieboeshvile fungeret som Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturhistoriske museum.
I siderummenes udstillinger fortælles kommunens historie, og på første sal arrangerer Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv skiftende udstillinger om den lokale historie.
Deltagelse er gratis. Begrænset antal deltagere.
Der vil blive serveret en forfriskning.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 24. april.

Gårdvandring i landsbyen Gladsaxe

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 13:00
Vi mødes på gårdspladsen foran præstegården ved Gladsaxe Kirke, Provst Bentzonsvej 1.
Herfra går vi ad Gladsaxe Møllevej op til Egegården og tilbage via Gladsaxegård og slutter af i Laden til kaffe og wienerbrød.
Selve turen tager ca. 2 timer og det er gratis at deltage.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 15. maj.
Kort over det gamle Gladsaxe år 1980.

Sejltur på Bagsværd Sø

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 14:00

Vi starter og slutter ved Aldershvile Slotspavillon, Slotsparken 30 i Bagsværd
Kom med på en dejlig sejltur med Baadfarten på Bagsværd Sø.
Efter sommersejlturen byder vi på kaffe og wienerbrød på Søgården.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 2484 2208 senest 12. juni.