Arrangementer

Foreningens arrangementer er omtalt under de forskellige år.

Programmet for første halvår 2019 ventes udsendt januar 2019 og offentliggøres samtidigt på hjemmesiden. Se program 2019 Nyhedsbrev 1 Forår