2020

Lokalhistorisk Samling – 8. februar 2020

Lørdag den 8. februar 2020 var der åbent hus i det tidligere stuehus på Grønnegården, som skal rumme Lokalhistorisk Samling, som Gladsaxe Lokalhistoriske Forening står bag. 
Omkring tyve personer var mødt frem for at høre om Grønnegårdens fremtid. Formanden, Arne Fogt, fortalte om tilblivelsen og fremtiden for Lokalhistorisk Samling. 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal stå for opsætning og indretning, da lokalet er helt tomt for både inventar og effekter. Opgaven er stor og spændende, og bestyrelsen magter den ikke alene. Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe. Yderligere information om arbejdsgruppen kan fås hos formanden Arne Fogt: arnefogt@hotmail.com.

 Klik her for at se billeder fra dagen

”Himmelskibet”

Filmforevisning i Bibliografen
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19:00

Bibliografen viser science-fiction-filmen “Himmelskibet”, som var en af Nordisk Films meget store film i de sidste, gyldne år.
Filmen, som i sit budskab er præget af rædslerne under 1. verdenskrig, havde premiere i Palads Teatret i februar 1918.
Ekspeditionen går til et Mars, som umiskendeligt ligner området ved Bagsværd Sø. Filmen er derfor også et fascinerende stykke lokalhistorie.
Musikeren Jakob Draminsky har turneret med levende musik til ”Himmelskibet” i både Danmark og Japan. Denne aften besøger han Bibliografen og lægger stemningsfuld musik og lyd til stumfilmen.
Selv om filmen i dag måske virker langtrukken, har den passager med fint skuespil, ypperlig fotografering og effektfuld klipning.
Der er gratis adgang for foreningens medlemmer.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 14. februar.

Generalforsamling – 4. marts 2020

Generalforsamlingen blev holdt i Café Drop Inn på Telefonfabrikken og forløb ganske udramatisk med formandens beretning, kassererens regnskabsaflæggelse og vedtasgelse af uændret kontingent. Valghandlingen var dog præget af, at de to mangeårige bestyrelsesmedlemmer John Ejsing og kassereren Knud A. Jensen havde valgt af overlade roret til yngre kræfter..

Formanden takkede især John Ejsing for hans fantastiske indsats for at kapre nye medlemmer på Gladsaxedagen og overrakte ham blomster, vin m.m. John Ejsing mindedes med glæde de mange gode timer med bestyrelsesarbejdet og ønskede foreningen held og lykke i fremtiden.

Herefter takkede formanden Knud A. Jensen for hans store indsats gennem 12 år som kasserer, hvor foreningen har nydt godt af Knuds store regnskabsmæssige viden og erfaring. Også Knud fik overrakt blomster, vin m.m. Knud A. Jensen takkede for de smukke ord. Men især takke han alle medlemmerne, som det havde været både en udfordring og en glæde at løse små som store problemer sammen med.

Sidst var der vingave til nu tidligere suppleant Svend Breum, som takkede for fem gode år i bestyrelsen ligesom han ønskede foreningen alt godt i fremtiden.

Jens Mortensen fra bestyrelsen, som er tovholder i den netop etablere arbejdsgruppe omkring Lokalhistorisk Samling, fortalte kort om det indledende arbejde. Han nævnte bl.a., at der er fokus på at afgrænse, hvilke emneområder, som man i første omgang til koncentrere sig om og at det er besluttet kun at gå tilbage til år 1900. Og så har vi allerede fire effekter i samlingen.

I  pausen der var kaffe og masser af kage til alle. Begge dele blev nydt med stor iver, mens tidligere redaktør Jørgen Olsen gjorde klar til sit indholdsrige og underholdende causeri om livet i Gladsaxe i 1980’erne ledsaget af billeder fra Gladsaxe Bladet og egne billeder. Vi fik bl.a. historier om storindustrier, som var startet på Søborg Hovedgade, som var den gade, Jørgen Olsen brugte som omdrejningspunkt i sin fortælling. Der skete så meget i de år, at Jørgen Olsen kunne slutte af med at kunne konstatere, at det ikke blev fortællingen om 1980’erne, men blot en bid af, hvad der skete i 1979 og 1980.

Klik her for at se referat fra generalforsamlingen

Klik her for at se billeder fra generalforsamlingen

Pastor Mathiesen FOREDRAGET ER AFLYST

Foredrag i Laden, Provst Bentzons Vej 1 Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:00 Foredrag om Ivan P. E. Mathiesen og en særpræget præstegerning ved sognepræst Roar Tuxen Lavik. Pastor Ivan Mathiesen virkede ved Gladsaxe kirke i 45 år, nemlig fra 1932-1977. I den periode nåede han at konfirmere ikke færre end 8.800 unge. Gladsaxe sogn voksede i Mathiesens embedsperiode fra 6.000 til 32.800 mennesker. Og var dermed landets største sogn. Mathiesen ydede en kolossal indsats. Men selv om han var yderst arbejdsom, var det nødvendigt at igangsætte opførelsen af nye kirker med det resultat, at Gladsaxe kommune i dag består af otte sogne med hver deres kirke. Efter et lettere traktement skal vi høre små anekdoter og personlige oplevelser med Ivan Mathiesen. Alle er velkomne til at nedskrive deres erindringer med pastor Mathiesen og sende dem til sognepræst Roar Tuxen Lavik på email rtl@km.dk. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 13. marts.

Besøg på Frieboeshvile BESØGET ER AFLYST

Rundvisning og introduktion, Lyngby Hovedgade 2 Tirsdag den 28. april 2020 kl. 17:00 Vi fortsætter traditionen med besøg i vores nabokommuner, denne gang i Lyngby-Taarbæk, hvor stadsarkivar Mette Henriksen vil vise rundt i Sorgenfri Slotspark og haven ved Frieboeshvile. Landstedet Frieboeshvile blev opført i 1756 af den københavnske apoteker August Gynther som et af de første langs Kongevejen ved Kongens Lyngby. Frieboeshvile var fra ca. 1800 sommerbolig for den senere general Frederik Caspar Conrad Frieboe og hans hustru Gertrud Cathrine. Generalens efterkommere ændrede ikke på husets indretning. I 1953 solgte de huset til Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden 1976 har Frieboeshvile fungeret som Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturhistoriske museum. I siderummenes udstillinger fortælles kommunens historie, og på første sal arrangerer Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv skiftende udstillinger om den lokale historie. Deltagelse  er gratis. Der vil blive serveret en forfriskning. Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 24. april.

Cykelrytteren Ole Ritter fortæller FOREDRAGET ER AFLYST

Foredrag på Hovedbiblioteket Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19:00 Ole Ritter var cykelrytteren med de mange danske mesterskaber, som kunne køre fra stjerner som Rudi Altig, Eddy Merckx og Jacques Anquetil i enkeltstart i Giro d’Italia, som han deltog i ni gange. Vi kender hans bedrifter fra filmen “Stjernerne og vandbærerne” af Jørgen Leth og den vilde verdensrekord i 1968 i Mexico City. Rekorden blev på 48,653 km sat på en times kørsel på banen. Ritter kom igen på alles læber, da han  deltog og vandt i de genindførte seksdagesløb i Herning sammen med sin hollandske makker Leo Duyndam. Oplev Danmarks store cykelrytter Ole Ritter i samtale med skuespiller Flemming Enevold.  De taler om Ritters lange karriere i cykelsporten. Fra hans første racercykel til de største sejre. Om medgang og modgang, og om at tro på sig selv. Deltagelse  er gratis. Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest mandag den 11. maj.