2020

Lokalhistorisk samling

Idémøde på Grønnegården, Transformervej 1
Lørdag den 8. februar 2020 kl. 13:00

Tilbage i 1980’erne var Arne Hermann forkæmper for, at vi skulle have et lokalhistorisk museum i kommunen. Men selv hans store passion og veltalenhed kunne ikke overbevise politikerne om dette. Men hvorfor skulle Gladsaxe ikke have sit eget museum, når nu flere af vore nabokommuner havde? De har alle samme baggrund som vi. Tidligere landbrugsland, der er blevet til by. Der må ligge en masse ting fra dengang i kældre og garager, der kun venter på at blive smidt ud ved lejlighed.
Vi tog fat i politikerne og lidt efter lidt kom flere med på ideen. Hvor skulle Lokalhistorisk Samling ligge? Flere steder var på tale, men til sidst blev der enighed om Grønnegården,  som dagligt passeres af mange gladsaxeborgere.
Hvordan skal stedet drives og hvordan får vi fat i effekter?
Bestyrelsen kan ikke magte denne opgave alene, så derfor vil  vi gerne have interesserede medlemmer på banen. Der er frit slag, da lokalet er helt tomt.
Kom med dine ideer og vær med til at sætte dit præg på samlingen.
Da lokalet som sagt er helt tomt og vi har kun få stole. Så medbring gerne  selv klapstol eller lignende, hvis du ikke vil stå op. Der er desværre ikke handicapvenlig adgang, da der er trapper at forcere.
Formanden vil fortælle om stedet og holde et oplæg inden ordet gives frit.
Ingen tilmelding.

”Himmelskibet”

Filmforevisning i Bibliografen
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19:00

Bibliografen viser science-fiction-filmen “Himmelskibet”, som var en af Nordisk Films meget store film i de sidste, gyldne år.
Filmen, som i sit budskab er præget af rædslerne under 1. verdenskrig, havde premiere i Palads Teatret i februar 1918.
Ekspeditionen går til et Mars, som umiskendeligt ligner området ved Bagsværd Sø. Filmen er derfor også et fascinerende stykke lokalhistorie.
Musikeren Jakob Draminsky har turneret med levende musik til ”Himmelskibet” i både Danmark og Japan. Denne aften besøger han Bibliografen og lægger stemningsfuld musik og lyd til stumfilmen.
Selv om filmen i dag måske virker langtrukken, har den passager med fint skuespil, ypperlig fotografering og effektfuld klipning.
Der er gratis adgang for foreningens medlemmer.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 14. februar.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Café Drop Inn på Telefonfabrikken
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7, Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

På valg (pkt. 6):
John Ejsing
Flemming Bruun
Kasserer Knud Jensen
Suppleant Svend Breum
Suppleant Annette Ljungvall
John Ejsing og Knud Jensen genopstiller ikke.

På valg (pkt. 7):
Revisor Ib Olsen
Revisorsuppleant Steen Græse

Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden. Forslagene skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside gladsaxelokalhistorie.dk
Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen
Efter  generalforsamlingen fortæller tidligere redaktør Jørgen Olsen om historierne bag udvalgte foto fra Gladsaxe Bladet og om livet i Gladsaxe i 1980’erne.

Pastor Mathiesen

Foredrag i Laden, Provst Bentzons Vej 1
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:00

Foredrag om Ivan P. E. Mathiesen og en særpræget præstegerning ved sognepræst Roar Tuxen Lavik.
Pastor Ivan Mathiesen virkede ved Gladsaxe kirke i 45 år, nemlig fra 1932-1977. I den periode nåede han at konfirmere ikke færre end 8.800 unge.
Gladsaxe sogn voksede i Mathiesens embedsperiode fra 6.000 til 32.800 mennesker.
Og var dermed landets største sogn. Mathiesen ydede en kolossal indsats. Men selv om han var yderst arbejdsom, var det nødvendigt at igangsætte opførelsen af nye kirker med det resultat, at Gladsaxe kommune i dag består af otte sogne med hver deres kirke.
Efter et lettere traktement skal vi høre små anekdoter og personlige oplevelser med Ivan Mathiesen. Alle er velkomne til at nedskrive deres erindringer med pastor Mathiesen og sende dem til sognepræst Roar Tuxen Lavik på email rtl@km.dk.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 13. marts.

Besøg på Frieboeshvile

Rundvisning og introduktion, Lyngby Hovedgade 2
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 17:00

Vi fortsætter traditionen med besøg i vores nabokommuner, denne gang i Lyngby-Taarbæk, hvor stadsarkivar Mette Henriksen vil vise rundt i Sorgenfri Slotspark og haven ved Frieboeshvile.
Landstedet Frieboeshvile blev opført i 1756 af den københavnske apoteker August Gynther som et af de første langs Kongevejen ved Kongens Lyngby.
Frieboeshvile var fra ca. 1800 sommerbolig for den senere general Frederik Caspar Conrad Frieboe og hans hustru Gertrud Cathrine. Generalens efterkommere ændrede ikke på husets indretning. I 1953 solgte de huset til Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden 1976 har Frieboeshvile fungeret som Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturhistoriske museum.
I siderummenes udstillinger fortælles kommunens historie, og på første sal arrangerer Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv skiftende udstillinger om den lokale historie.
Deltagelse  er gratis.
Der vil blive serveret en forfriskning.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest fredag den 24. april.

Cykelrytteren Ole Ritter fortæller

Foredrag på Hovedbiblioteket
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19:00

Ole Ritter var cykelrytteren med de mange danske mesterskaber, som kunne køre fra stjerner som Rudi Altig, Eddy Merckx og Jacques Anquetil i enkeltstart i Giro d’Italia, som han deltog i ni gange.
Vi kender hans bedrifter fra filmen “Stjernerne og vandbærerne” af Jørgen Leth og den vilde verdensrekord i 1968 i Mexico City. Rekorden blev på 48,653 km sat på en times kørsel på banen.
Ritter kom igen på alles læber, da han  deltog og vandt i de genindførte seksdagesløb i Herning sammen med sin hollandske makker Leo Duyndam.
Oplev Danmarks store cykelrytter Ole Ritter i samtale med skuespiller Flemming Enevold.  De taler om Ritters lange karriere i cykelsporten. Fra hans første racercykel til de største sejre. Om medgang og modgang, og om at tro på sig selv.
Deltagelse  er gratis.
Tilmelding til Robert Baldorf på robertbaldorf@youmail.dk eller på tlf. 24 84 22 08 senest mandag den 11. maj.