Bagsværdfortet

Bagsværdfortet

Lokalhistorisk forening viser rundt på Bagsværdfortet i forbindelse med Befæstningens dag sidste søndag i september. Derudover laver vi omvisninger for skoler samt andre grupper og foreninger. Kontakt formanden.

Vi har en stor plancheudstilling som belyser fortets historie.

I næsten 50 år blev fortet benyttet som filmarkiv for Filmmuseet. I den forbindelse har vi indrettet et lille filmmuseum. 

Gladsaxe Kommune og Lokalhistorisk Forening åbner Bagsværdfortet for offentligheden på Befæstningens dag. 

Befæstningens dag er altid den sidste søndag i september.

I 2024 er det søndag den 29. september.

Bagsværdfortet indgik sammen med Gladsaxefortet og Lyngbyfortet i Nordvestfronten af Københavns Befæstning. Alle tre forter var bygget efter samme tegning – forterne i Gladsaxe og Bagsværd er identiske bortset fra forskelle i betonblandingerne.

Det var trekantforter med en kaponiere yderst i trekanten vendt i den retning, hvorfra man forventede at fjenden skulle komme. Bagsværdfortet og Lyngbyfortet skulle samarbejde om opgaverne med at beskytte mod indtrængen fra nordvest, og i særlig grad sikre slusen ved Frederiksdal. Denne sluse var vital for den del af befæstningen, der gik ud på at lede vand fra Furesøen via Mølleåen til oversvømmelse af et område, der gik mod øst via Ermelundssletten ud til Tårbæk og mod syd via Gentofte sø til Utterslev Mose.

De tre forter var støttet mod angreb af Tinghøj, Buddinge og Vangede batterier, der kunne levere ildstøtte, der rakte langt ud over forterne, der var beregnet til nærkamp.

Bagsværdfortet indgik sammen med Gladsaxefortet og Lyngbyfortet i Nordvestfronten af Københavns Befæstning. Alle tre forter var bygget efter samme tegning – forterne i Gladsaxe og Bagsværd er identiske bortset fra forskelle i betonblandingerne.

Det var trekantforter med en kaponiere yderst i trekanten vendt i den retning, hvorfra man forventede at fjenden skulle komme. Bagsværdfortet og Lyngbyfortet skulle samarbejde om opgaverne med at beskytte mod indtrængen fra nordvest, og i særlig grad sikre slusen ved Frederiksdal. Denne sluse var vital for den del af befæstningen, der gik ud på at lede vand fra Furesøen via Mølleåen til oversvømmelse af et område, der gik mod øst via Ermelundssletten ud til Tårbæk og mod syd via Gentofte sø til Utterslev Mose.

De tre forter var støttet mod angreb af Tinghøj, Buddinge og Vangede batterier, der kunne levere ildstøtte, der rakte langt ud over forterne, der var beregnet til nærkamp.

Bagsværdfortet blev opført mellem august 1892 og august 1893 og kostede af 675.000 kroner i datidens kroner. Dengang lå det højt i landskabet, der var ikke bebyggelse, før man kom til landsbyen Bagsværd.
I dag er der stadig bevaret et af de oprindelige observationstårne. Der var to. De kunne hæves og sænkes. Derudover var der 4 kanontårne, der ligeledes kunne hæves og sænkes.

I krigstid var belægningen på Bagsværdfortet på 98 mand, heraf 80 menige. Så mange var der ikke plads til på fortet, så en del blev indlogeret på de forskellige gårde i Bagsværd. Fx blev der under 1. verdenskrig indlogeret 50 soldater hos familien Nissen på Højgård.

7. september 1914 havde ejeren af Kollekolle bemærket en suspekt mand, der gik rundt og tegnede noget på et kort. Han kontaktede Bagsværdfortet og en cykelpatrulje herfra blev sendt afsted. De anholdt manden, der påstod, at han var Østrig-Ungarsk gesandt. Både forsvarsministeren og udenrigsministeren blev blandet ind i sagen. Det viste sig, at manden faktisk var Østrig-Ungarsk gesandt. Han blev løsladt, men den ansvarlige kaptajn på Bagsværd Fort blev afskediget i unåde. En meget mærkelig sag, som viste Danmarks optræden som neutral under 1. verdenskrig. I dag ville det nok have udløst en diplomatisk krise, da manden åbenlyst bedrev spionage.

Forsvarsministeren, P. Munch, tilhørte den forsvarskritiske del af Det Radiale Venstre. Han havde ikke den store fidus til officerskorpset og før jul 1914 tog han sin gode cykel og kørte en tur til Bagsværd forvisse sig om tingenes tilstand. Ministeren skred forbi vagtsoldaten, som om han var en kendt mand. Vagten kendte dog ikke ministeren, så han holdt ham tilbage. Den nye kaptajn vidste til gengæld, hvem han var, og så blev der drukket forsoningskaffe. Forsvarsministeren vovede sig dog aldrig siden til Bagsværd igen.

Bagsværdfortet blev sammen med den øvrige landbefæstning nedlagt i 1920. Udvikling var på 30 år løbet fra den. Der var kommet langtskydende kanoner, og flyvemaskinen var kommet til.
Frem til 2. verdenskrig blev fortet brugt af hæren til depot. Herefter indtog tyskerne fortet, så der atter var soldater indkvarteret. Efter besættelsen stod fortet tomt.

I 1962 flyttede Det Danske Filmmuseum og Statens Filmcentral deres filmarkiver ud i fortets kassematter. Der er en konstant temperatur. I 2000 begynder udflytningen af film til et nyindrettet filmarkiv på Naverland i Glostrup. De sidste bliver de brandfarlige nitratfilm, der overføres til en underjordisk bunkeranlæg i Store Dyrehave syd for Hillerød. Fra 2007 står Bagsværdfortet tomt. I 2012 køber Gladsaxe Kommune fortet. Med støtte fra Realdaniafonden genskabes fortets udendørs omgivelser ved omfattende rydning af buskads, og porte, vinduer, skodder samt stormgitter bliver renoveret. Det samme gør fortets facade. Indvendigt er der ikke gjort noget. Rummene forventes tømt for filmreoler i løbet af 2020-21. Der er ikke afsat midler til indvendig renovering.

Bagsværdfortet er kun tilgængeligt på udenoms arealerne. Gladsaxe Lokalhistoriske Forening holder åbent på Befæstningens dag i september måned. Herudover kan foreninger og institutioner aftale besøg med foreningens formand.

Vi har fremstillet en plancheudstilling med udgangspunkt i hele Københavns Befæstning.

Vi har lavet en lille udstilling, der viser noget om dengang, fortet var filmdepot.

Vi har en konkurrence særligt rettet mod børn, der primært tager udgangspunkt i udenomsarealerne.

Historien om Bagsværdfortet og facaderenovering efter Gladsaxe Kommues overtagelse af fortet i 2012 fortalt af Fritidskonsulent Rikke Clausen.