Genforeningsstenen i Bagsværd

Genforeningsstenen i Bagsværd blev rejst i 1920 og afsløret d. 16. juli 1921. Det er en mindesten for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Danmark tabte Slesvig, Holsten og Lauenborg i 1864, der dengang var selvstændige hertugdømmer under den danske konge, til Preussen senere Tyskland. I 1800-tallet voksede den nationale bevidsthed rundt omkring i Europa, hvor kultur og ikke mindst sprog blev vigtige for befolkningerne. I Lauenborg og Holsten var befolkningen stort set tysksindede. I Sydslesvig var der overvægt af tysksindede, mens Nordslesvig helt overvejende var dansksindet. De danske kæmpede for at Nordslesvig skulle blive en del af Danmark, og opfattede sig som sønderjyder. Da Tyskland tabte 1. verdenskrig, blev det muligt ved folkeafstemninger i Nord- og Mellemslesvig at afgøre det nationale tilhørsforhold. 75% stemte dansk i Nordslesvig, og dermed kom det til at tilhøre Danmark. 80% stemte tysk i Mellemslesvig, og det fortsatte med at være en del af Tyskland. Derved fik grænsen mellem Danmark og Tyskland det forløb, den har i dag. Landsdelen kaldes i dag Sønderjylland. Dog har det tyske mindretal fastholdt navnet Nordslesvig.

Stenen blev oprindelig fundet i en grøft på den anden side af Ringvejen. Den vejer 5 tons. Teksten, der er den længste af de mange genforeningssten, der findes spredt ud over landet, er udført af den finske billedhugger Felix Nylund. Han boede i Bagsværd. En indsamling blandt Bagsværdborgerne var med til at finansiere arbejdet med stenen.

De første år stod stenen på en udsigtshøj ud til Amtsvejen/Frederiksborgvej – i dag Bagsværd Hovedgade. Det lille område omkring stenen blev fredet i 1948. Da Bagsværdvej/Ring IV skulle udvides og senere Hillerødmotorvejen anlægges, blev fredningen ophævet i 1965. Genforeningsstenen blev flyttet til Aldershvileparken, hvor den stod indtil 1978. Da reetablerede man højen, og flyttede stenen tilbage.

I 2012 foranstaltede Gladsaxe Lokalhistoriske Forening en rensning af stenen, hvor Brandmandsklubben hjalp til. Her blev også opsat en orienteringstavle.

Teksten på stenen lyder:

FEMOG

HALVTREDS

INSTYVE AAR

HAVDE DET DAN

SKE FOLK I SØNDER

JYLLAND TRODS TVANG

I FREMMED HERREDØM

ME BEVARET DANSK SIND

OG VED FOLKEAFSTEM

NINGEN DEN 10. FEBRUAR 1920 OP

NAAEDE DANSKERNE I NORD

SLESVIG FLERTAL OG FOR

ENEDES ATTER MED DAN

MARK. GENFORENINGS

LOVEN UNDERSKRI

VES PAA AMALIEN

BORG SLOT

JULI 1920