Lokalhistorisk Samling på Grønnegården

Besøg på Lokalhistorisk Samling , Transformervej 1, kun efter aftale.

Foreninger, institutioner, grupper m.fl. kan kontakte Jens Mortensen 2461 0589 for særarrangementer.

Åbent hus i 2024:

Der vil være 2 åbne huse i forbindelse med Golden Days 2024 – nærmere følger.

Vi åbner samlingen for både medlemmer og andre interesserede, der kan komme og se, hvad vi har samlet, og høre mere om historien bag effekterne. De besøgende opfordres også til at medbringe effekter, der kan være med til at fortælle Gladsaxes historie.
• Vi er godt forsynede med telefoner fra GNT Automatic og effekter fra  Post- & Telegrafvæsenet.
• Vi samler fortsat på produkter fra industri- og         håndværksvirksomheder.
• Vi samler effekter om det at gå i skole.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

Grønnegården – starten på en lokalhistorisk samling

Foreningens arbejdsgruppe er godt i gang med at indrette en lokalhistorisk samling på Grønnegården. Vi har brugt en del tid på at registrere de modtagne effekter i en databasse.

Vi holder åbent hus for medlemmerne og andre interesserede med jævne mellemrum, hvor vi også opfordrer til, at man tager effekter med til samlingen.

Se mere om, hvad vi godt kunne tænke os til samlingen her.

Besøg på samlingen kan arrangeres for skoler, grupper, klubber og foreninger ved at kontakte formand eller næstformand.

 

Adresse: Transformervej 1, lige på hjørnet af Dynamovej. 

Postkontorerne  

Blandt de første effekter, vi fik, var en postsorteringsreol fra Søborg Postkontor, distrikt 3B-3C samt diverse uniformer. Vi har også modtaget forskellige blanketter og et 25 års jubilæumsskrift fra Bagsværd Postkontor. 

Her kunne vi godt tænke os skilte, stempler, posttasker, postsække…

 

Telefon – telegraf – telekommunikation

Vi har en del telefonapparater fra GNT Automatic

Vi eftersøger

Ting fra de gamle telefoncentraler i Bagsværd og Søborg

Effekter fra Lyngby Radio og DR/TV-byen/Gladsaxesenderen

 

Vi arbejder på, at man en gang kan opleve at ringe på en drejeskivetelefon til en anden …

Lyra Musik

Den hidtil største donation har vi modtaget fra boet efter Per Bræmer i Lyra Musik.

Her har vi modtaget
– en disk og flere skabe
– plader og noder
– kabler og stik
– rejsegrammofon og walkmann
– cd’er og videoer
– instrumenter og etuier
– diverse kontorartikler
– butiksskilt

 

Vi har udstyr, så vi kan afspille gamle singleplader og 78’ere …

Handel

Vi har 

– et udvalg af varer fra Mørkhøj Isenkram doneret af tidligere indehaver Børge Jensen.

– kasseapparat fra Harders Isenkram

–  pokal fra Handelsstandsforeningen

Vi ønsker

– Effekter fra gamle forretninger – skilte – produkter …

Musikbutikker, musikforhandlere og fabrikker

Vi har etableret en mindre samling af 78-grammofonplader. Det interessante her er ikke musikken, men hvem der har solgt den. Omslaget af pap – i dag hedder det cover – var ikke påtrykt kunstnerens navn, men navnet på butikken, der solgte den.
Vi har fra forskellige samlinger og loppemarkeder fundet eksemplarer fra forskellige radioforretninger langs hovedgaden, men der var også cykelsmede og elektrikere, der solgte 78’ere.

Vi er interesserede i apparater fra Bravour Radio på Buddingevej, og højttalere fra Peerless på Gladsaxe Ringvej

Industri, håndværk og handel

Vi har bl.a.

– et emaljeskilt fra American Tobacco Compagny.

– vinduesbeslag fra Velux vinduer

– gamle uåbnede malerdåser fra Dyrup & Co.

 

Vi ønsker os 

– produkter fra lokale virksomheder

 

Småindustri i Bagsværd

Hans E. Ottosen havde i mange år en lille plastikfabrik på Smørmosevej 14. Utroligt mange af tingene genkender vi fra det legetøj og de køkkenredskaber vi brugte en gang, og i nogen tilfælde bruger endnu. 

Sønnen Sven har udlånt et udvalg af effekter til samlingen.

Long modeljernbane

I starten af 1960’erne blev der produceret lokomotiver og vogne til modeljernbane på Gladsaxe Møllevej.

Det var firmaet Long, der tog kampen op med de hæderkronede tyske virksomheder Märklin og Fleischmann – og tabte.

Vi har samlet et lille udvalg af togvogne, og har anskaffet skinner, så vi på et tidspunkt kan lave en stor bane.

Sådan boede og levede vi.

Fritidsliv

Vi har  bl.a.

– en dukke med den første uniform fra Gladsaxe Pigegarde.

– et askebæger fra Astrid á Rogvis fødeklinik på Søborg Torv og en kvittering.

– fodboldtøj fra Hero.

Vi ønsker

– modeller af huse og bebyggelser – I udlån har vi fået modeller af Høje Gladsaxe

 

Sådan blev vi transporteret

Vi har

– et stykke af en sporvognsskinne fra Søborg Hovedgade

– et linjeskilt fra sporvognslinje 16, der kørte til Søborg Torv

Vi ønsker

– Ting fra Forenede rutebiler

– Ting fra København-Slangerupbanen/Hareskovbanen

– Ting fra Trolleybussen

– Ting fra taxiselskaber

– Billetter, uniformsgenstande, billettasker, køreplaner

Åbent hus – Se hvad vi har – Tag gerne ting med

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening  inviterer jævnligt medlemmer og borgeretil åbent hus på Grønnegården – se vores program.

Foreningen opfordrer de besøgende til at tage effekter med. Som eksempler kan nævnes et par nylonstrømper i originalpakning fra Fritz Rasmussens strømpefabrik på Gladsaxe Møllevej og en bøjle fra renseriet Renol på Klausdalsbrovej.

Vi modtager effekter med udfyldelse af en blanket, og vi registrerer samtlige effekter i en database. Til alle genstande vil vi gerne have en historie om, hvor den kommer fra, hvem har lavet den, hvem der har brugt den, hvad den har været brugt til – meget gerne på skrift.

Også fremover – vil vi gerne modtage donationer. Kontakt Jens Mortensen på mail eller evt. telefon 24610589.

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har fået lokaler på Grønnegården.
Her vil vi med tiden afvikle forskellige aktiviteter:

1. Bestyrelsesmøder
2. Arbejdsgruppemøder – årbogsredaktion – Grønnegårdsgruppen – arrangementsudvalg m.m.
3. Arrangementer for mindre grupper af medlemmer
4. Besøg af skoleklasser – klubber – foreninger m.m., der vil høre om lokalhistorie
5. Etablering af en mindre lokalhistorisk samling med effekter, der fortæller dele af kommunens nyere historie med fokus på forstad – industri/erhverv – kommunikation
(Skrevne, trykte og audiovisuelle arkivalier m.m. hører fortsat til Byarkivet)
6. Opbygning af samling af foreningens udgivelser/læsekrog
7. Storskærmsvisning af film og billeder
8. Åbent hus arrangementer

Ideen med Lokalhistorisk Samling.

Vi koncentrerer os om historien fra 1900 og frem inden for følgende tre områder:

a. Gladsaxe som forstadskommune. 

Vi vil gerne fortælle historien om byvæksten med både villaer, byejendomme og sociale boligbyggerier (DAB, AAB, KAB, m.fl.). Vi er interesserede i malerier/tegninger/fotos/modeller af huse og bebyggelser – også gerne fotos af byggeprocesser. 

Vi vil gerne have gamle vejnavneskilte, skilte med forbud og påbud: ’Legende børn’, ’Boldspil forbudt’, ’Græsset må ikke betrædes’, ’Bude og andet henvises til bagtrappen’, ’Tæppebankning kun tilladt på hverdage mellem 8-16’, ’Vaskeriet er forbeholdt afdelingens beboere’, ’Ejendomskontorets åbningstider’ o. lign.

Vi er interesserede i effekter fra foreningslivet (kultur, fritid og idræt)
fra skole og undervisning (bøger, kladdehæfter, plancher … )
fra sygekasser og lokale banker (Buddinge og Stengård Omegns sparekasser)
Det kan også være stempler, brevpapir, informationsmateriale, bankbøger, skilte …

b. Gladsaxe som industrikommune.

Fra de første håndværksvirksomheder og småindustrier til etableringen af erhvervskvartererne i Gladsaxe, Mørkhøj og Bagsværd.
Fotos af produktion, beskrivelser af lokale produkter (modeller og forme), salgsmateriale (reklamekuglepenne/askebægre …), etiketter, emballage, eksempler på varer ‘Greyhound gummisåler’, ’poselukkere og bærepinde’ fra Gundelach Nielsen/Genpack,  …)

Håndværktøj/værkstedsreol fra baggårds-, kælder- eller udhusvirksomhed.

c. Gladsaxe som kommunikationskommune. 

Lyngby Radio (udstyr, morsestrimler). P&T – posthusene, indleveringsstederne (Skilte, uniformer, tasker, blanketter…). Biograferne (billetter, programmer, plakater…)
Bravour radio- og tv-fabrikation og salg, Højttalere fra Peerless. Pladeomslag fra musikforretninger. Effekter fra TV-byen. Gladsaxesenderen.
Vi er interesseret infrastruktur bredt – (veje, jernbane, busser, sporvogne) Modeller af bygninger og materiel, skilte, billetter…