Lokalhistorisk Samling på Grønnegården

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har fået lokaler på Grønnegården.
Her vil vi med tiden afvikle forskellige aktiviteter:

1. Bestyrelsesmøder
2. Arbejdsgruppemøder – årbogsredaktion – Grønnegårdsgruppen – arrangementsudvalg m.m.
3. Arrangementer for mindre grupper af medlemmer
4. Besøg af skoleklasser – klubber – foreninger m.m., der vil høre om lokalhistorie
5. Etablering af en mindre lokalhistorisk samling med effekter, der fortæller dele af kommunens nyere historie med fokus på forstad – industri/erhverv – kommunikation
(Skrevne, trykte og audiovisuelle arkivalier m.m. hører fortsat til Byarkivet)
6. Opbygning af samling af foreningens udgivelser/læsekrog
7. Storskærmsvisning af film og billeder
8. Åbent hus arrangementer

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening holder åbent hus på Grønnegården
Lørdag d. 26. marts 2022 kl. 14-16.

Vi vil gerne vise medlemmer og andre interesserede hvor langt, vi er nået med indretningen af Lokalhistorisk Samling. Og vi vil gerne opfordre borgerne i Gladsaxe til at kigge i gemmer i kældre, på lofter, i pulterkamre og udhuse, om der skulle ligge noget, som har lokalhistorisk interesse, og som man evt. vil skænke til samlingen.
Vi har begrænset plads, så det er ikke alt, vi kan tilbyde at modtage. Vi koncentrerer os historien fra 1900 og frem inden for følgende tre områder:

a. Gladsaxe som forstadskommune. 

Vi vil gerne fortælle historien om byvæksten med både villaer, byejendomme og sociale boligbyggerier (DAB, AAB, KAB, m.fl.). Vi er interesserede i malerier/tegninger/fotos/modeller af huse og bebyggelser – også gerne fotos af byggeprocesser. 

Vi vil gerne have gamle vejnavneskilte, skilte med forbud og påbud: ’Legende børn’, ’Boldspil forbudt’, ’Græsset må ikke betrædes’, ’Bude og andet henvises til bagtrappen’, ’Tæppebankning kun tilladt på hverdage mellem 8-16’, ’Vaskeriet er forbeholdt afdelingens beboere’, ’Ejendomskontorets åbningstider’ o. lign.

Vi er interesserede i effekter fra foreningslivet (kultur, fritid og idræt)
fra skole og undervisning (bøger, kladdehæfter, plancher … )
fra sygekasser og lokale banker (Buddinge og Stengård Omegns sparekasser)
Det kan også være stempler, brevpapir, informationsmateriale, bankbøger, skilte …6

b. Gladsaxe som industrikommune.

Fra de første håndværksvirksomheder og småindustrier til etableringen af erhvervskvartererne i Gladsaxe, Mørkhøj og Bagsværd.
Fotos af produktion, beskrivelser af lokale produkter (modeller og forme), salgsmateriale (reklamekuglepenne/askebægre …), etiketter, emballage, eksempler på varer (’malingsdåse fra Dyrup’, Greyhound gummisåler’, ’poselukkere og bærepinde’ fra Gundelach Nielsen/Genpack, Velux vinduesbeslag, flasker og etiketter fra Fortbryggeriet …)

Håndværktøj/værkstedsreol fra baggårds-, kælder- eller udhusvirksomhed.

 

c. Gladsaxe som kommunikationskommune. 

Lyngby Radio (udstyr, morsestrimler). P&T – posthusene, indleveringsstederne (Skilte, uniformer, tasker, blanketter…). ’Danmark’-telefoner fra GNT. Biograferne (billetter, programmer, plakater…)
Bravour radio- og tv-fabrikation og salg, Højttalere fra Peerless. Pladeomslag fra musikforretninger. Effekter fra TV-byen. Gladsaxesenderen.
Vi er interesseret infrastruktur bredt – (veje, jernbane, busser, sporvogne) Modeller af bygninger og materiel, skilte, billetter…


Vi modtager effekter med udfyldelse af en blanket, og vi registrerer samtlige effekter i en database. Til alle genstande vil vi gerne have en historie om, hvor den kommer fra, hvem har lavet den, hvem der har brugt den, hvad den har været brugt til – meget gerne på skrift.


Også fremover – altså efter den 21. august 2021 – vil vi gerne modtage donationer. Kontakt Jens Mortensen på jmo@kabelmail.dk eller evt. telefon 24610589.

Postkontorerne – telefon/telegraf

Blandt de første effekter, vi fik, var en postsorteringsreol fra Søborg Postkontor, distrikt 3B-3C samt diverse uniformer. Vi har også modtaget forskellige blanketter og et 25 års jubilæumsskrift fra Bagsværd Postkontor. 

Her kunne vi godt tænke os skilte, stempler, posttaske, postsæk

 

Vi eftersøger

Telefonapparater fra GN Automatic

Effekter fra Lyngby Radio og DR/TV-byen

 

Lyra Musik

Den hidtil største donation har vi modtaget fra boet efter Per Bræmer i Lyra Musik.

Her har vi modtaget
– en disk og flere skabe
– plader og noder
– kabler og stik
– rejsegrammofon og walkmann
– cd’er og videoer
– instrumenter og etuier
– diverse kontorartikler
– butiksskilt

Musikbutikker og musikforhandlere – fabrikker

Vi har etableret en mindre samling af 78-grammofonplader. Det interessante her er ikke musikken, men hvem der har solgt den. Omslaget af pap – i dag hedder det cover – var ikke påtrykt kunstnerens navn, men navnet på butikken, der solgte den.
Vi har fra forskellige samlinger og loppemarkeder fundet eksemplarer fra forskellige radioforretninger langs hovedgaden, men der var også cykelsmede og elektrikere, der solgte 78’ere.

 

Vi er interesserede i apparater fra Bravour Radio på Buddingevej, og højttalere fra Peerless på Gladsaxe Ringvej

Erhvervslivet – fabrikker – værksteder – butikker

Vi har bl.a.

– et emaljeskilt fra American Tobacco Compagny.

– vinduesbeslag fra Velux vinduer

– gamle uåbnede malerdåser fra Dyrup & Co.

–  pokal fra Handelsstandsforeningen

Vi ønsker os 

– produkter fra lokale virksomheder

– 

Sådan boede og levede vi.

Fritidsliv

Vi har  bl.a.

– en dukke med den første uniform fra Gladsaxe Pigegarde.

– et askebæger fra Astrid á Rogvis fødeklinik på Søborg Torv og en kvittering.

– fodboldtøj fra Hero.

Vi ønsker

– modeller af huse og bebyggelser

– 

 

Sådan blev vi transporteret

Vi har

– et stykke af en sporvognsskinne fra Søborg Hovedgade

– et linjeskilt fra sporvognslinje 16, der kørte til Søborg Torv

Vi ønsker

– Ting fra Forenede rutebiler

– Ting fra København-Slangerupbanen/Hareskovbanen

– Ting fra Trolleybussen

– Ting fra taxiselskaber

– Billetter, uniformsgenstande, billettasker, køreplaner

Åbent hus d. 21. august

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening havde inviteret medlemmer og borgere
til åbent hus på Grønnegården, hvor den begyndende lokalhistoriske
samling blev vist frem. Foreningen havde opfordret de besøgende til at
tage effekter med, og det var der flere, der havde. Der kom bl.a. et par
nylonstrømper i originalpakning fra Fritz Rasmussens strømpefabrik på
Gladsaxe Møllevej og en bøjle fra renseriet Renol på Klausdalsbrovej.
Det er præcis sådanne genstande, der kan fortælle noget om, hvad der
blev produceret i Gladsaxe, og hvordan ting blev brugt i fx butikker,
samlingen skal omfatte. Genstandene blev modtaget af medlemmer af
arbejdsgruppen, og de blev behørigt beskrevet, inden de bliver udstillet.

Borgere, der ligger inde med effekter, de gerne vil donere til
samlingen, må gerne kontakte Gladsaxe Lokalhistoriske Forening.