Lokalhistorisk Samling

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har fået lokaler på Grønnegården.
Her vil vi med tiden afvikle forskellige aktiviteter:

1. Bestyrelsesmøder
2. Arbejdsgruppemøder – årbogsredaktion – Grønnegårdsgruppen – arrangementsudvalg m.m.
3. Arrangementer for mindre grupper af medlemmer
4. Besøg af skoleklasser – klubber – foreninger m.m., der vil høre om lokalhistorie
5. Etablering af en mindre lokalhistorisk samling med effekter, der fortæller dele af kommunens nyere historie med fokus på forstad – industri/erhverv – kommunikation
(Skrevne, trykte og audiovisuelle arkivalier m.m. hører fortsat til Byarkivet)
6. Opbygning af samling af foreningens udgivelser/læsekrog
7. Storskærmsvisning af film og billeder
8. Åbent hus arrangementer

De første effekter

Blandt de første effekter, vi fik, var en postsorteringsreol fra Søborg Postkontor, distrikt 3B-3C. Vi har også modtaget forskellige blanketter og et 25 års jubilæumsskrift fra Bagsværd Postkontor.
Her kunne vi godt tænke os en uniform, skilte, stempler, posttaske, postsæk, …

Vi har fået en dukke med den første uniform fra Gladsaxe Pigegarde.

Vi har
– et askebæger fra Astrid á Rogvis fødeklinik på Søborg Torv.

– et emaljeskilt fra American Tobacco Compagny.

– vinduesbeslag fra Velux vinduer

– gamle uåbnede malerdåser fra Dyrup & Co.

 

Lyra Musik

Den hidtil største donation har vi modtaget fra boet efter Per Bræmer i Lyra Musik.

Her har vi modtaget
– en disk og flere skabe
– plader og noder
– kabler og stik
– rejsegrammofon og walkmann
– cd’er og videoer
– instrumenter og etuier
– diverse kontorartikler
– butiksskilt

Musikbutikker og musikforhandlere

Vi har etableret en mindre samling af 78-grammofonplader. Det interessante her er ikke musikken, men hvem der har solgt den. Omslaget af pap – i dag hedder det cover – var ikke påtrykt kunstnerens navn, men navnet på butikken, der solgte den.
Vi har fra forskellige samlinger og loppemarkeder fundet eksemplarer fra forskellige radioforretninger langs hovedgaden, men der var også cykelsmede og elektrikere, der solgte 78’ere.